മറ്റെന്തിലും ഉപരി ഇന്ന് ലോകത്തിന് ആവശ്യം സുവിശേഷമാണ്. സഭ സമൂഹത്തിന് നൽകേണ്ടത് യഥാർത്ഥ സുവിശേഷമാണ്. മാനസാന്തരത്തിലേക്കും ജീവിത രൂപാന്തരത്തിലേക്കും ആത്മരക്ഷയിലേക്കും നയിക്കാത്തതൊന്നും സുവിശേഷം ആകുന്നില്ല.

വിമലമനോഹര സുവിശേഷം

അമേരിക്കയിലെ ‘ദി വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ‘ ജേണലിന്റെയും ഫോബ്സ് മാഗസിന്‍റെയും എഡിറ്റോറിയൽ സംഘത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മിസ്സി സള്ളിവൻ ഒരിക്കൽ വാൾ സ്ട്രീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി: “ഉപഭോക്താക്കൾ വായിച്ചിറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വാരണ്ടി വിവരങ്ങളും നിയമങ്ങളും മറ്റും വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം വളരെ ചെറിയ അക്ഷരത്തിലാണ് അച്ചടിക്കുന്നത്. വായനക്കാർ വേണ്ടവിധം മനസ്സിലാക്കരുത് എന്ന ഒരു ഗൂഢലക്ഷ്യം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്.” ഇന്നും പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ ഉപഭോക്താവിന് വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകരേണ്ട ഇത്തരം സൂചനകൾ നിയമപരമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും അപ്പോൾത്തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അച്ചടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമാണ് ചെയ്യുക. നിയമപരമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അതുമൂലം ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകാതെ വരുന്നു.

അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ യുഎസിന്റെ നാലാമത്തെ പ്രസിഡണ്ട് ജെയിംസ്
മാഡിസൺ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുമ്പോട്ടു വച്ചിരുന്നു. വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം സങ്കീർണമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം എതിരായിരുന്നു. നിയമങ്ങൾ സുതാര്യവും ലളിതവും ആയിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്ഷം. പല സർക്കാർ ഉത്തരവുകളും കോടതിവിധികളും മറ്റും സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ കൊണ്ടും സങ്കീർണമായ പദഘടനകൊണ്ടും സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നുണ്ട്.

തടാകതീരത്തുള്ള മണൽത്തിട്ടയിൽ തട്ടി കപ്പലുകൾ തകരാതിരിക്കുവാൻ മിഷിഗണിലെ ഒരു ഉപദ്വീപിൽ 1870 ൽ ഒരു മിഷൻ സെൻറർ ആണ് വിളക്കുമരം സ്ഥാപിച്ചത്. അതിന് അവർ ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പേരിട്ടു. അത് നിരവധി കപ്പലുകൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകി. വരാൻ പോകുന്ന ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന വിളക്കുമരം പോലെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സദ്വാർത്തയായി സുവിശേഷത്തെ മനസ്സിലാക്കാം. “സർവ്വ ജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ളോരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു. കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്നു ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു” (ലൂക്കൊ. 2:10,11). ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനന സമയത്ത് ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ കാവൽക്കാത്ത് പാർത്തിരുന്ന ഇടയന്മാരോട് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അറിയിച്ചതാണിത്. സകലജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സമാധാന സന്ദേശവും സന്തോഷ വാർത്തയുമാണ് സുവിശേഷം.

സുവിശേഷം എന്ന വാക്കിന് ‘നല്ല വാർത്ത’ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ‘ഇവാൻജലിയോൻ’ എന്നാണ് പറയുക. അതിനർത്ഥം ഗുഡ് ന്യൂസ് അഥവാ
സദ്വാർത്ത എന്നാണ്. ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരോട് അറിയിക്കുവാനുള്ള സന്ദേശമാണിത്. ക്രൈസ്തവ മതഗ്രന്ഥത്തിലെ പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള ആദ്യ നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷങ്ങൾ എന്ന പേരുണ്ട്. എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് ഉപരി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളും രക്ഷാദൗത്യത്തിന്റെ സന്ദേശവും ആണ് സുവിശേഷം.

ക്രൈസ്തവ ഗാനരചയിതാവായ എം.ഇ. ചെറിയാൻ മധുര സുവിശേഷത്തെപ്പറ്റി മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
“എങ്ങും പുകഴ്ത്തുവിൻ സുവിശേഷം
ഹാ! മംഗള ജയ ജയ സന്ദേശം ”
എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഗാനം സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തിയും മാഹാത്മ്യവും വർണ്ണിക്കുന്നു.

“നരഭോജികളെ നരസ്നേഹികളാ മുത്തമ സഹോദരരാക്കും വിമല മനോഹര സുവിശേഷം
ഹാ! മംഗളജയ ജയ സന്ദേശം ”
എന്ന് അദ്ദേഹം പാടുന്നു.

“ഭീകര സമരസമാകുലമാകും ഭൂമിയിൽ ഭീതിയെ നീക്കും
ശാന്തി സന്ദായക സുവിശേഷം
ഹാ!മംഗള ജയ ജയ സന്ദേശം ”
എന്ന വരികളിലും
“കൃപയാലേതൊരു പാതകനെയും
പാവന ശോഭിതനാക്കും പാപനിവാരണ സുവിശേഷം
ഹാ!മംഗള ജയ ജയ സന്ദേശം ” എന്ന വരികളിലും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്.

അപ്പൊസ്തലനായ വിശുദ്ധ പൗലൊസ് പറയുന്നത്, സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല; വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യൗവനനും അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാകുന്നുവല്ലോ ” (റോമർ 1:16). മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “സുവിശേഷം ദൈവം എഴുതിയത് ബൈബിളിലെ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, മരങ്ങളിലും പൂക്കളിലും മേഘങ്ങളിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും കൂടെ അവിടുന്ന് എഴുതി. ” വിവരണാതീതമായ ശക്തി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്ന് ചാൾസ് സ്പർജൻ പറഞ്ഞു.

സുവിശേഷം എന്ന പദത്തിൽത്തന്നെ അത് അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന അർത്ഥം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മരക്ഷയുടെ സദ്വാർത്തയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ്. ആത്മരക്ഷയ്ക്കായുള്ള ദൈവശക്തിയാണ്. മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന അഭൗമിക ആശയമാണ്. ഇത് സകലമനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. “ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ചു മരിച്ചിട്ട് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിയിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്ത് കൊള്ളുക; അതാകുന്നു എൻ്റെ സുവിശേഷം “(2 തിമൊഥെയൊസ് 2:8) എന്ന് വിശുദ്ധ പൗലൊസ് പറയുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജഡാവതാരം, മരണം, പുനരുത്ഥാനം എന്നിവയാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ അന്തസത്ത. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിത ദൗത്യത്തിലൂടെ മാനവരാശിക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ആത്മരക്ഷയുടെയും ശാന്തിയുടെയും സന്ദേശമാണ് സുവിശേഷം. സുവിശേഷം ഒരു ചർച്ചയോ സംവാദമോ അല്ല, അതൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് എന്ന് ഗ്രന്ഥകാരനായ പോൾ എ. റീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സഭ സുവിശേഷ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായി പോകുമെന്ന് എ.ഡബ്ല്യൂ. പിങ്ക് പറഞ്ഞു. ബ്രെയിൻ മിൽസ് എന്ന ക്രൈസ്തവ ചിന്തകൻ പറഞ്ഞത്, “ഉണർവു കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷീകരണം സാധ്യമല്ല. സുവിശേഷം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണർവും സാധ്യമല്ല ” എന്നാണ് . അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടേണ്ട സന്ദേശമാണ്. അത് സകല ഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ഉള്ളവരോട് അറിയിക്കേണ്ട സന്ദേശമാണ്. സർവ്വ ജനത്തിനും ഉള്ള സദ്വാർത്തയാണ്. അത് ഒരു മതഗ്രന്ഥമോ മതമോ അല്ല. ദൈവത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗമാണ്. ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് മാനവരാശിക്ക് രക്ഷ ലഭ്യമാകുന്നത് . അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇന്ന് പല സുവിശേഷ യോഗങ്ങളിലും യേശുക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പരിതാപകരമാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയുള്ള രക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു യോഗവും സുവിശേഷ യോഗമാകുന്നില്ല.

സൗജന്യമായി ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ സകല മനുഷ്യർക്കും നൽകുന്ന നിത്യജീവന്റെയും പാപമോചനത്തിന്റെയും സന്ദേശം ഇന്ന് പലരും വളരെ സങ്കീർണമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ ലഭ്യമാകുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് പല കർമ്മപദ്ധതികളും ഉപദേശിക്കുന്നു. പല സുവിശേഷയോഗങ്ങളിലും ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത്. ക്രൂശിന്റെ മഹത്വവും സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തിയും ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ സുവിശേഷം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്.

സുവിശേഷമാണ് ലോകത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയത്. ലോക ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സാംസ്കാരിക വിപ്ലവങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ സുവിശേഷമാണ്. ഭാരത നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് അടിത്തറ പാകിയത് സുവിശേഷമാണ് എന്നു കാണാം. എല്ലാ വൻകരകളിലും സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ സുവിശേഷത്തിന് കഴിഞ്ഞു. നരഭോജികളെ നരസ്നേഹികൾ ആക്കിയ വിപ്ലവകരമായ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് സുവിശേഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അത് നിത്യജീവന്റെ സമൃദ്ധമായ അനുഭവമാണ്.

ഏഴു മക്കളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ ചെറു ബാലകന് ഒരു അപകടം പറ്റി ആശുപത്രിയിൽ എത്തി. പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്ന അവൻ പട്ടിണിയിലാണ് വളർന്നത്. വീട്ടിൽ വയറുനിറച്ച് കഴിക്കാൻ ആഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വീട്ടിൽ വച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ കൊടുത്താൽ അല്പം കുടിച്ചിട്ട് മറ്റ് സഹോദരന്മാർക്ക് ബാക്കി കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണമായിരുന്നു. അവൻ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നഴ്സ് ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് നിറയെ പാൽ അവനു കൊടുത്തു. വീട്ടിലെ അനുഭവം വച്ച് അവൻ നേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചു: ”എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര കുടിക്കാം?” നേഴ്സ് അവൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. അവൾ പറഞ്ഞു: ” മുഴുവനും കുടിക്കാം.”

വിശന്നും ദാഹിച്ചും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് സമൃദ്ധിയായ ജീവനാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനും രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കും പരിധിയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ സകല സമ്പൂർണ്ണതയും സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും മുഴുവനായും ഓരോ വ്യക്തിക്കും ദൈവം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. അവിടുന്ന് നൽകുന്ന ജീവൻ്റെ ഉറവ വറ്റിപ്പോകുന്നതല്ല. ഇത് എത്ര ആശ്ചര്യകരമാണ്! മറ്റെന്തിലും ഉപരി ഇന്ന് ലോകത്തിന് ആവശ്യം സുവിശേഷമാണ്. സഭ സമൂഹത്തിന് നൽകേണ്ടത് യഥാർത്ഥ സുവിശേഷമാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഥാർഥ്യത്തിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കളയുന്ന എല്ലാവിധ ദുരുപദേശങ്ങളെയും സഭ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. മാനസാന്തരത്തിലേക്കും ജീവിത രൂപാന്തരത്തിലേക്കും ആത്മരക്ഷയിലേക്കും നയിക്കാത്തതൊന്നും സുവിശേഷം ആകുന്നില്ല. സുവിശേഷം
വിമലമനോഹരവും
ശാന്തിസന്ദായകവുമാണ്. ഹാ!മംഗള ജയ ജയ സന്ദേശം.

ഏറ്റവുമധികം വായനക്കാരുള്ള ഹാലേലൂയ്യാ പത്രത്തിൽനിന്ന് നിരന്തരം ക്രിസ്തീയ വാർത്തകളും മാട്രിമോണിയലും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്  ചെയ്യുക. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുക

ഹാലേലൂയ്യ പത്രത്തിന്റെ വരിക്കാരാകുക.
ഒരു വർഷത്തേക്ക് 200 രൂപ. മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് 500 രൂപ മാത്രം. 500 രൂപ ഒന്നിച്ചു അടക്കുന്നവർക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. പുസ്തകം വീട്ടിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ വരിസംഖ്യ അടച്ചാൽ മതി. താൽപ്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിലാസം പിൻകോഡ് ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ for Hallelujah എന്ന സന്ദേശത്തോടെ  974 429 4144 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് WhatsApp ചെയ്യുക.

HALLELUJAH MATRIMONIAL

ഹാലേലൂയ്യാ പത്രത്തിലും ഓൺലൈനിലുമായി വിവാഹ പരസ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വിളിക്കുക / വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക 9349500155, 9744294144

3585/April 28/3 Syrian Christian Pentecostal lady 40, 5’5″, fair, BTech Engineer, Born and brought up in Dubai. Now working in Dubai. Widow, no liabilities. Seeking suitable alliance from spiritual and educated young man. Preferably from UAE. Please contact Ph. 9895463816

3584/April 28/3 ലാബ് ടെക്നീഷ്യനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി. തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിത. 28, DOB: 19/06/1996, 158 cm, DMLT. ആറു വയസുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ട് , ആത്മീയരായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. +916238783848

3583/April 28/3  Bangalore based Malayali, Syrian Christian (Baptist) parents residing in the UAE, invite proposals for their son, Oct 1995, 5′,9″ working in the UAE as an Admin & HR Coordinator. He is deeply rooted in Christian values and faith. Seeking suitable  alliance from born-again, God-fearing, educated girls (working and settled abroad) with a good family background and christian values. Interested parents may please contact on alexkorulla@gmail.com / +971504659767 (Botim App Call) / +918281889767

3582/April 27/3  Syrian Christian Pentecostal parents invites proposal for their son 30, 178cm, B Tech (Mechanical), working as an engineer in an American company. (Shelf drilling offshore- 28 day’s work and 28 days leave). Seeking suitable alliance from spiritual and educated girls. Ph.+91-9495547765, +91-9847668407

3581/April 27/5 US settled Syrian Christian family invites proposal for their beautiful US citizen daughter, born in India, raised in UAE 23, 5’2″, wheatish completion. BSN RN at a government hospital in Dallas, Texas. Minimal ornament wearing. Looking for good looking tall boys from Syrian Christian background, born again, (Pentecostal/brethren/evangelical/marthoma) preferably medical /engineering fields, occupational therapist, physiotherapist, pharmacist, BSN/MSN nurses from India or abroad. Contact: +1 (501) 620-9516

3580/April 27/3 ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ ജോലിയുള്ള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ് 30, 170 cm, MBA, അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. യു.കെ യിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ജോലിയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് മുൻഗണന Ph. 9496478770, 8289984722

3579/April 27/3 ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തകോസ്ത് യുവാവ്, 33/180cm Bsc Optometry, Optometrist ആയി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും ദൈവഭയവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. +91 90723 87323, +91 80874 53539

3578/April 26/3 അബുദാബി അർദ്ധ സർക്കാർ കമ്പനിയിൽ ജോലി ലഭിച്ച ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തകോസ്ത് (സ്വതന്ത്ര സഭ) യുവതി (30 / 5.2 ft) BE Computer Science. അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ളവർക്ക്‌ മുൻഗണന. Contact : 8921826132

3577/April 26/3 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ്, വിവാഹ മോചിതൻ, 37,172 cm, 72 kg, MA- Political science, സൗദി അറേബ്യ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോജിസ്റ്റിക് കമ്പനിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഡിപ്പാർട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ വർക്ക്‌ ഫ്രം ഹോം. മാതാപിതാക്കൾ റിട്ടയേർഡ് ഗവണ്മെന്റ് എംപ്ലോയീസ്. അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാ ലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9447840132, 9249888560

3576/April 25/3 Pentecostal Doctors family (converted from Hindu Nair community 17 years back) invite proposals for their daughter 30 DOB:15/3/1993, 5’7″, M.Tech Civil. Now working as an Assistant Engineer in central government service. She is smart and spiritual, actively involved in Church (Jesus is Alive church Kottarakkara), ornament wearing. Seeking suitable alliance from spiritual and educated boys from India or abroad. Ph. +91 99473 78923

3575/April 24/3 Syrian Christian Pentecostal parents invites proposal for their daughter 27, DOB 15/01/1996, 5′,4″ fair, Masters in social work. Working as a Psychiatric Social Worker in a Delhi hospital. She is a God fearing and kind girl who likes to help others and holds high family values. Seeking suitable alliance from spiritual and educated boys from India or abroad. +91 88486 73890

3574/April 24/3 Pentecostal parents from Syrian Christian background invite proposals for their daughter; 27 yrs(09/96), 5.2 ft, MBBS. Seeking suitable alliance from born again, baptised, spirit filled and professionally qualified boys from India or abroad. Ph. +91 99613 97520

3573/April 23/3 Pentecostal family settled in the USA is seeking a proposal for their daughter. She is 25 years old 5‘3“ tall, born again, baptized and leads a good Christian life with spiritual values. She is born and brought up in US completed her Pharm D and working as a pharmacist. The family is inviting proposals from God-fearing, educated Pentecostal boys with a spiritual background from USA. If interested, please contact Email- testament2u@gmail.com Ph # 5165079288

3572/April 23/3 ദുബായിൽ ജോലിയുള നിലമ്പൂർ സ്വദേശിയായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ് , 25 , 174 cm, +2 / lTI Electronic. ദുബായിയിൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. +971 56 698 7547

3571/April 23/3 Syrian Pentecostal Parents invite proposal for their Son (31 years/ 178 cm/ 75Kg), B.Tech, Currently working as Senior Software Engineer at a MNC in Bangalore. Seeking alliance from parents of born again and qualified girls. Contact No: +91 9449994501.

3570/April 22/ Christian Pentecost family settled in U K seeking proposals for their daughter who is a Junior Doctor, done her MBBS in UK, presently working in NHS hospital London. She is 25 years of age, 5′,6″ inches tall , good looking, plays musical instruments and a worship leader as well. We prefer the groom from the same profession either from UK, USA or India. Right now she is preparing for US MLE as well. Contact numbers : 00447476314074, 00447737613404.

3569/April 22/3 Pentecostal parents invites proposal for their son. Hindu ezhava background. 28, 5′,10″, MBA. Working as a purchase manager at Lulu mall Hyderabad. Seeking suitable alliance from spiritual and educated girls from India or abroad. Ph. +91 97237 53348

3568/April 22/3 Christian brethren, born again lady, 56,175cm, Staff nurse in MP, have 2 daughters,among which one is married. Invites proposals for re-marriage. From India or abroad. Ph. +91 94253 50098

3567/April 22/5 Pentecostal parents invite proposals for their daughter (27 years/154 centimeters, ornament wearing), presently working as a Junior Resident Doctor in a reputed hospital in Dehradun, from parents of boys who are Doctors and are working/considering to work and study in UK. Contact no: 9819316204

3566/April 22/5 Pentecostal parents invite proposals for their daughter (26 years/156 centimeters, ornament wearing), presently working as a Business Analyst with a leading MNC in Bengaluru, from parents of professionally qualified boys, working in Bengaluru. Contact no: 9819316204

3565/April 21/3 Pentecostal parents inviting proposals for their daughter who is working as a Cyber Security Engineer in an MNC in Dubai(UAE). DOB 17/02/1997. Height: 168 cm and 55 kg ( Independent church, ornament wearing). Baptised and born again from CSI background, prayerfully seeking alliances from pentecostal families. Mob. +91 9497210878.

3564/April 20/3 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മകന് വേണ്ടി അനുയോജ്യമായ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 36/165cm, (DOB :27/04/1987), MBA, MA, സുവിശേഷകൻ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സുവിശേഷ വേലക്ക് സമർപ്പണവും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുമുള്ള ആത്മീയരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9496095177

3563/April 20/3 യുകെയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെകോസ്സത് യുവാവ് 30, 172 cm, MBA(uk), Logistic Engineer ആയി ജോലി ചെയ്യന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. യു.കെ. യിൽ ജോലിയുളള BSc നഴ്സ്മാർക്ക് മുൻഗണന. Ph.9048261742, 9495702371

3562/April 18/3 Pentecostal parents seeking alliance for born again baptized girl (26/154 cm) M. A. Education in Azim premji University Banglore. Schooling done in Mumbai and Kerala. Working at Banglore as an Early childhood Educator. Seeking someone who is God fearing and prioritises God’s will in everything, involved in Church, having a genuine relationship with God. Is willing to put in the effort for a Christ centred Marriage. Contact 9744720447

3561/April 17/3 സൗദിയിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ സ്വദേശിയായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി. fair, 35, 164cm, BSc Nurse (Saudi MOH), പുനർ വിവാഹം ബാധ്യതകൾ ഇല്ല. അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ യുവാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സൗദിയിലോ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. Ph.9961583021

3560/April 16/3 സൗദിയിൽ യൂറോപ്യൻ കമ്പനിയിൽ ജോലിയുള്ള സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്. 30,170 cm, Bcom +computer applications. തുടർച്ചയായ 28 ദിവസത്തെ ജോലിക്കു ശേഷം 28 ദിവസത്തെ ശമ്പളത്തോടു കൂടിയ അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വരുന്നു. ആത്മീയരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph.9496903155, 7012870652

3559/April 16/3 Syrian Christian Pentecostal pastor’s family invite proposal for the baptized, God fearing spirit filled and gift of God and educated son (DOB 10.10.1989 /165cm) B.Com, Diploma in hardware and networking, Diploma in security system,CCTV, CCNA, MCSE, MCP, international accounting software and management. Currently working KSTP project Palakkad senior accountant and admin. Seeking proposal from parents of God fearing, educated, nurse, engineer (India or abroad) or professionally qualified girls. Contact number +91 9496677915 (WhatsApp); . +91-8113833915.

3558/April 16/5 Pentecostal family looking for a suitable partner for thier son who is working in Europe as a HR Manager , Education qualification MBA , age 4/1986 ( Divorced) , we are looking divorced or widow brides from pentecostal background.  contact: 6238113358

3557/April 16/3 Syrian Christian Pentecostal parents settled in Bangalore invites proposal for their daughter 29 (1995) 163 cm, 60 kg, (Doctor of Pharmacy from Kims Bangalore) working in a MNC company in Bangalore. Will migrate to Canada in 3-4 months (PR). Legally divorced (lived together only for 10 days) seeking suitable proposal from Pentecostal boys/parents. +91 9188922788

3556/April 15/3 അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് MS ഉം MD യും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ഫിസിഷൻ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട്, പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച, സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തൽപരയായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി 30,165 cm,. തത്തുല്യ വിദ്യാഭ്യാസവും, അമേരിക്കയിൽ വളർന്നതുമായ, സുവിശേഷ തൽപരരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. kunjamma.chandy@hotmail.com +1 863 225 8466.

3555/April 13/3 Parents of Pentecostal (CSI background) boy, BTech, MBA (Symbiosis, Pune), 33 years, 162 cm, 60 kg, Associate Manager,Motor Insurance Co.Bangalore seek alliance from parents of professionally well qualified girls with good job in India only. Mob.9447294887, 9446094894 (WhatsApp).

3554/April 13/3 Syrian Christian Pentecostal parents from Mumbai invite proposals for their son 29, born and brought up in Mumbai. BE Civil Engineer. Working in Mumbai. Born again and baptized involved in youth ministry and church choir. Looking for an educated spiritual and family oriented girl from India or abroad. Preferably from the medical field. +91 98340 49395, 9370149268

3553/April 12/3 മുംബയിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി. 25, 140 cm, BSc Nurse, അനുയോജ്യമായ, ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. Ph. +91 94958 72565

3552/April 12/3 തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, 3,172 cm, 74 kg. SSLC, IT, സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph +91 96330 47823

3551/April 11/3 മസ്കറ്റിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തകോസ്ത് യുവാവ് നിയമപരമായി ബന്ധം വേർപെടുത്തിയത്, ബാധ്യത ഇല്ല സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ മസ്കറ്റിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു (വയസ്സ് 49, 5″6 ഇഞ്ച് ) അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചനകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു contact. Ph. 7012236698, +91 6235 185 778

3550/April 11/3 Pentecostal parents are seeking proposals for their daughter DOB: 03/1991, height 5’3, Btech from Kerala, MBA from Canada & MS from US and working as a SOC system Engineer in the USA. Seeking proposals from parents of God fearing, baptized, and professionally qualified Pentecostal boys. Pl contact. Ph 9446090444

3549/April 11/3 Pentecostal parents are seeking proposals for their daughter DOB:11/1993, height 5’1 MBBS, MD and working in Chennai. Seeking proposals from God fearing baptized and professionally qualified Pentecostal boys. Pl contact. Ph. 9446090444

3548/April 11/3 Parents of Born Again, ornament wearing girl attending Independent church(25 / 165 cm / M.Sc. Information Science), Software Engineer Analyst working with an Ireland based company, Hyderabad. Seeking suitable proposals from parents of boys with similar background. Contact : 9848029305

3547/April 10/3 Syrian Christian Pentecostal family well settled in Eranakulam invite proposal for their son 29(14/06/1994), 165cm. He took BD from Serampore University and served as Pastor of an English Congregation at Greator Noida near New Delhi for six years. Presently preparing for Intermediate CA as he wants to do ministry along with a job. Seeking proposal from parents of God-fearing, baptized, educated girls. Preferred denomination: Pentecost or Brethern. Contact Numbers:9846959458, 9645480370

3546/April 10/3 Pentacostal parents (independent church ) invite proposal for their son, 38/ D. O. B : 22.11.1985/167 cm) B. Com + tally, currently working at Qatar as an account. Seeking proposal from god fearing, baptized spirit filled girl. Mob: 8547656181, 9947522028

3545/April 10/3 Canada settled Pentecostal parents invites proposal for their son, DOB 13/03/93, ht: 5″10, born in middle East and raised in Canada, born again, spirit filled, musician, interested in missions, fluent in Malayalam, graduated university in political science and working for a global Fin-tech company. Seeking alliance from a God fearing and a good spiritual background. If interested, contact on WhatsApp. 437-777-2742 or 416-274-3983

3544/April 09/5 US settled (Houston TX) Christian pentecostal (non denominational) family Invites proposal for their daughter Born again and spiritual, 29, 4’10, working as a clinical pharmacist in Houston. Seeking suitable alliance from well educated, employed boys from USA, God fearing and those who having genuine relationship with christ. Please contact. Ph:+1 832 231 3703

3543/April 09/3 Syrian Pentecostal Parents inviting proposal’s for their Son (29, 155cm, BPT). Currently working as Physiotherapy in Canada. Seeking proposal from parents of God fearing baptized and profesionally qualified girls. contact 9969255744 and WhatsApp: 8136853157

3542/April 08/3  ഐ.പി.സിയിലെ പാസ്റ്ററുടെ മകൾ DOB: 25/05/1998, Height: 163cm, Weight: 58 kg, Bvsc & AH, വെറ്റിനറി ഡോക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ, ആത്മീയനായ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള യുവാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Contact details : 9526270735(MN Gopi)

3541/April 08/3 Pentecostal parents inviting proposals for their son DOB : 19/12/1992, Height : 5.4, (ornaments wearing), B.com., Currently working as an accountant in Jharkhand, , prayerfully seeking alliances from God loving parents. Preferable Bsc nurse working abroad. Email: jintojacob777@gmail.com, Mob. +919645153419, +918075633049

3540/April 08/3 Syrian Christian Pentecostal parents invite proposals for their Son, DoB 21/03/1995/ 180cm/ B. Tech (CSE), software Engr, b/b New delhi, presently working in Delhi, from parents of professionally qualified, spiritual & God fearing girls. Contact. 8800454252

3539/April 08/3 Pentecostal parents inviting proposals for our son: 30 years old, 5’5″, born June 1993, Mechanical Engineer, born & brought up in Kerala. Pursuing final year Doctorate in Materials Engineering in Florida, USA. Baptized, spirit-filled, and mission-oriented. Seeking like-minded girls from the USA, Canada, or elsewhere. Please send profiles to +17869563107 (WhatsApp preferred) or email dennyjohn93@gmail.com.

3538/April 08/3 ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് 28, 10-04-95 (175 CM , 77 kg) ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനിയറിംഗ് (Diploma) & ഓട്ടോ കാഡ്, ഇപ്പോൾ കൊച്ചി മെട്രോയിൽ E&M Technician (Electrical) ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അനുയോജ്യരായ ആത്മീയരായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph9947167206,8289937207

3537/April 07/3 Canada settled Pentecostal parents invites proposal for their son, DOB 13/03/93, ht: 5″10, born in middle East and raised in Canada, born again, spirit filled, musician, interested in missions, fluent in Malayalam, graduated university in political science and working for a global Fin-tech company. Seeking alliance from a God fearing and a good spiritual background. If interested, contact on WhatsApp. 437-777-2742 or 416-274-3983

3536/April 06/ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തകോസ്ത് യുവതി (DOB. 10/ 1994/ 157 cm ) Bcom കഴിഞ്ഞു C A പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇടത്തരം കുടുംബം . അനുയോജ്യമായ വിദ്യാഭാസവും ജോലിയും ഉള്ള ആത്മീയരായ പെന്തകോസ്ത് യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു   Phone 6235129948, 9947587494

3535/April 06/3 ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്. (32, 164 cm, 65 kg) മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ. കുവൈറ്റിൽ Co-ordinator ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരും, ആത്മീയരുമായ പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Contact : +917356677012, +96565588394

3534/April 06/3 ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭയുടെ മിഷനറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ് 30, 180 cm, MA in Economics, Mdiv. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും സുവിശേഷേവേലയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളതുമായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. +91 9714406889 +91 97475 65326,

3533/April 06/3 Suitable marriage proposals are invited for a Syrian Christian Pentecostal youth, 43/175, PG Teacher, Remarriage, no liabilities and demands. Ph 9037326923.

3532/April 04/3 Looking alliance for my Son (29/174 cm) Project Co-Ordinator in a reputed construction company in Dubai, Pentecostal pastoral family (Knanaya background) Baptized, Spiritually filled and Vision for gospel. Ph. 09947939621 (Whataapp)

3531/April 04/3  Syrian Christian Pentecostal parents from Kottayam invites proposal for their daughter 26, DOB: 20/06/1997, 157cm, slim, schooling in Muscat, B.Arch from TKM College of engineering, Masters in Architecture, (SPA DELHI) working as an Architect in Hyderabad . Seeking suitable alliance from spiritual, educated, professionally qualified boys from India or abroad. Contact # 7907261851

3530/April 03/5  US settled Malayalee pentecostal family from Texas invites proposal for their son  age 30. DOB August of 1993, 168 cm, BSN, born again and baptised, Working as a nurse in Govt. Sector Texas. Seeking suitable alliance from spiritual and educated girls preferably from USA. Ph: +1 832 630 6693

3529/April 03/3 Cheramer christian Pentecostal parents (New India Church of God) invites proposal for their son 29, DOB:17/05/1994, 172cm, MSW, working as a health care assistant in UK. Salary 2300GBP/month. Seeking suitable alliance from spiritual and educated girls. Ph. +91 9946325175, 7306056998

3528/April 03/3  Professional Christian parents living in the USA looking for suitable Christian bride for their born again son, 25 years old, 6ft tall, good looking, well-mannered, church attending medical doctor trained in the USA. Please contact with details; dr6oy@aol.com or call 19739444884

3527/April 02/5 Syrian Christian family invite proposals for their Born again daughter aged 35, 156cm, MDS dental doctor. Seeks suitable alliance from born again Men. Candidate is a divorcee for no reasons of her own . Pl contact on 8281183090 or 9446006090

3526/April 02/3 Syrian Christian Pentecostal Parents invite suitable proposal for their daughter (39yrs/162cm) who is born again,baptized, filled with Holy Spirit, completed Bachelors in Occupational Therapy and PG Diploma in Wealth Management. Seeking proposals from unmarried well educated Pentecostal boys who is active in Lord’s Ministry. Kindly contact 9778200688/0096897485991

3525/April 01/3 Christian Pentecostal parents (CSI cheramer christian) settled in USA, prayerfully invites proposal for their son 27, DOB: 17/7/1996, 178 cm, Born and raised in North India. Profession – Medical Doctor, preparing for US MLE, Baptized and spirit filled, loves singing and playing instruments, interested in music. Seeking a suitable alliance from any Pentecostal denomination and spiritual background and professionally qualified girl from USA. Ph: +1 757 813 4196

3524/April 01/3 Mumbai settled Syrian Christian Pentecostal parents invited a proposal for their born again daughter, divorcee. 35, DOB: 11/08/1988, 5″2′, BSc Nurse, Now working as a registered nurse with PR in New Zealand. Seeking a suitable alliance from Qualified and spiritual boys from out of Kerala. Preferably settled abroad. Ph. +91 92258 71033

3523/April 01/3 ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തകോസ്ത് യുവതി 30 വയസ്സ്, 155cm, (BCom, Mdiv, Pursuing ACCA) UAE. യിൽ ജോലി. അഭ്യസ്തവിദ്യ രായ ജോലിയുള്ള യുവാക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. PH. 9400229920+971 569868932

3522/April 01/5 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ് 30, DOB:4/11/1992, 162 cm, 60 kg, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ, ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ സ്വദേശത്തോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാ ലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. നേഴ്സ്മാർക്ക് മുൻഗണന. Ph: +91 99465 62056

3521/April 01/3  Syrian Pentecostal parents seeking alliance for their God fearing, Baptized, Spirit filled daughter (29 years, DOB 27/12/1994, 164 cm) who has the passion to serve the Lord (pursuing PhD in Chemistry at NIT Trichy, Qualified NET and GATE). Seeking spiritual and educated boys from India or abroad. Ph. 9074968664, 8921603912

3520/April 01/3  Syrian Christian Pentecostal parents invite proposals for their born again son, 33 yrs, 175 cm height, M.Eng, working in Canada (Citizen), preferably from parents of suitable girls from Canada/ US.  Contact: +91 9496101012,  +91 9495626252.

3519/Mar. 30/3 Syrian Christian Pentecostal parents invite proposal for their daughter 33, 160 cm, M.Tech, working for an IT company at Bangalore. from parents of spiritual, professionally qualified and employed boys from India or abroad. Ph: 9630444398, 9406906283

3518/Mar. 29/3 Christian Pentecostal family settled in the USA is seeking a proposal for their daughter who born and brought up in Saudi Arabia and US citizen. She is 25 years of age, height 5’7, born again,very fair and leads a good Christian life and filled with spirit . She completed and working as a BSN/ RN . The family seeking a suitable alliance from a God-fearing, educated, Pentecostal man with a good spiritual background, preferably from the USA. If interested, please contact: US- 2679843132 , India +91 94474 31699

3517/Mar. 28/3 Mumbai settled Pentecostal family invite proposals for their daughter, 26, Dob- November 1997, 5″2′. Bachelors degree in Physiotherapy (Bpth) from Pune. Masters degree (Msc) from UK. She established herself as a senior physiotherapist, currently working in UK. Seeking suitable alliance from spiritual and professionally qualified bous preferably from UK, USA, Canada or India. Please contact. 0091-9004931660, 0091-9892229330.

3516/Mar. 28/3 Syrian Christian Pentecostal missionary family from western Odisha invites proposal for their son 31, DOB:15/11/1993, 160cm, BA, Mdiv (persuing). Working as a student counselor, co-ordinator of Shepherd Global School and Pastor of Grace Gospel Assembly, Dehradun. Seeking suitable alliance from spiritual and committed girls. Ph. 8604732460

3515/Mar. 28/3 ബഹറിനിൽ നഴ്സായി ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന, നായർ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി, 33, 164cm, B Sc Nurse, വിവാഹമോചിത. ബാധ്യതകൾ ഇല്ല. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആത്മീയരായിരിക്കണം എന്നതല്ലാതെ മറ്റ് ഡിമാന്റുകൾ ഇല്ല. Ph. 9947820104, 6282139468

3514/Mar. 27/3 Pentecostal Parents invite proposal for their son, BA, BD, now pursuing MSW (DOB 8/10/1997), height 6’05, working as Project officer at Asha Kiran Society, Odisha, seeking alliance from God fearing, educated, committed girls (non-ornamental). Please contact: WhatsApp no. +968 9605 0788; +968 7881 2283

3513/Mar. 26/3 Born Again- US – Citizen Parents Invite marriage proposal for their US- citizen daughter, Age 30 ( 19-4-993 ) Graduated from USA working in a European company in us, coming to Kerala April 7 – 21. ( 2 weeks) seeking someone Medical background, IT professionals OR Engineering Professionals, Medical Professional will be preferred, Must be of Born Again Christian background. Interested parties please call  Mob- 8590175553 (India)

3512/Mar. 26/6 ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെകോസ്ത് യുവതി 23 ( 22/4/2000), 173 cm, Bsc നേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ മുംബൈയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള, ദൈവകൃപയുള്ള അനുയോജ്യരായ പെന്തെകോസ്ത് യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph- +919846031119, 9920339418

3511/Mar. 26/3  Syrian Christian Pentecostal family from Pathanamthitta prayerfully seeking proposal for their daughter, 26,  153 cm. Graduated B.Tech Computer Science and Engineering and currently working as a Software Engineer in MNC Ph. 7902633841, 9447440122

3510/Mar. 26/3 നാടാർ ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസ സ്നാനം ഏറ്റ് ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയിൽ പതിവായി പങ്കെടുക്കുന്ന വളരെ സൗമ്യവതിയും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളെജിൽനിന്നും ൽ നിന്നും MBBS പാസ്സായി ഇപ്പോൾ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജൂണിയർ ഡോക്ടർ ആയി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യുവതി (29, 156 cm, 48 kg). യുവതിയുടെ അമ്മ വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഏക സഹോദരൻ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൻ ഹിന്ദു ആണ്. ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലല്ല യേശുക്രിസ്തുവിനെതന്നെ യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നോ തത്തുല്ല്യമായ പ്രൊഫഷൻ ഉള്ളവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നോ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9349395969

3509/Mar. 25/6 നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് വളർന്നതും പാസ്റ്ററുടെ മകനുമായ പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ് (27/DOB 15/05/96) വെളുത്ത നിറം, 165 cm, BBA, MBA, ബാംഗ്ലൂരിൽ ജർമൻ കമ്പനിയിൽ ജോലി, അനുയോജ്യരായ സ്വദേശത്തോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതും, ജോലിയോട് കൂടെ സുവിശേഷ വേലയോട് താൽപര്യം ഉള്ളതും ആയ പെന്തകോസ്ത് യുവതികളുടെ മാതാ പിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9424282243

3508/Mar.25/3 Syrian Christian Pentecostal girl (157cm/October 1996) residing in Canada (Canadian resident), having PG in healthcare administration with Bachelor in Pharmacy degree. Currently working as Professional Practice Coordinator in Hospital in Canada. Seeking a life partner, who is baptized in HolySpirit, spiritually growing, professionally qualified and mission oriented along with employment. (Preference: Medical professionals/ PharmD settled in Canada) Contact: +968 99316233/ +91 8589999001

3507/Mar.25/3 Born Again Boy- US Citizen, Age 32, Ht. 5’7” Working as a Principal Software Engineer in a Multinational Company in USA, earning more than IRS- 10 – Lakhs monthly ($ 12500/- monthly). Divorced- Not his fault, Lived- 6 months only, No liabilities at all, No children, officially divorced in the Court in -USA, He is from a Upper Class family from central Travancore, Uncle is the Indian Ambassador to the Middle East, Father was an area Engineer in the Middle East- Last 23- years, Mother was working in CMC-Vellore Medical College Later Middle East, Now working in USA- Medical College, He has one younger sister and one younger Brother.  We are Looking Medical Background Girls, physician/ pharmacist/ Msc or Bsc- Nurses studied from Good Institutions OR IT- Professional Girls. Now Boys Father is in Kerala- His Contact- Mob- 8590175553

3491/Mar.16/5 Baroda settled malayali Pentecoastal parents ( TPM) invites proposal for their Son, 32, DOB: 13/01/1992, height 162 cm, baptised and holy spirit anointed. Academically, he has done Master’s degree in Data Engineering. Professionally he is employed as a data Engineer in Germany. Seeking a suitable alliance from spiritually inclined partner. Ph: 9979548511

3484/Mar.14/പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് (30/6’2″) വെളുത്തനിറം, ബിടെക്, മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറായി ബോംബെയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇടത്തരം കുടുംബം, അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.  ഫോൺ: 9539212063,9495435734

3483/Mar.13/5 Syrian Christian Pentecostal Parents seek proposal for their 40-year-old son. Height: 5’6″, weight: 68kg. Holds an MBA in finance from the UK, alongside executive business leadership qualifications. Completed a bachelor’s degree in the US while residing in Dubai. Currently employed as a Senior Consultant at a reputable UAE-based audit firm. Interested in finding an educated and spiritually inclined partner. For further details, please contact: +971 50 508 9648

3481/Mar.13/5 യുകെയിൽ ജോലിയുള്ള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 28, 155 cm, BSc Nurse. ജൂലൈ മാസത്തിൽ നാട്ടിൽ വരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ആത്മീയരായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. യുകെ യിൽ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. Ph. 9744755928, 8593087160 Ph. 9744755928, 8593087160

3480/Mar.13/5 Pentecostal family seeking alliance for their born again, baptized Niece ( 29/ 5’4″) living in United Kingdom. Currently working as a Registered Nurse, (NHS) with a B.Sc (Nursing) degree, Born and raised in Karnataka, India. Dedicated follower of Christ.Seeking suitable Groom from a Godfearing professionally qualified boys If interested, please contact +1 9729008578 (US number)

3479/Mar.13/5 ജി.സി.സി യിൽ Almarai കമ്പനിയിൽ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന, അടൂർ സ്വദേശിയായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ് 47, 180 cm, SSLC, +2, Ag church, വിവാഹ മോചിതൻ. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 00966509364861, 91 7025136778, 9778347516

3475/Mar.12/6 Syrian Christian Pentecostal parents (TPM) invite proposals for their son 28, 5″9, home town Adoor, Kerala, grew up in Delhi, schooling in Army public school. BSc Hotel Management. Working as an Italian chef in Dubai. Seeking a suitable alliance from spiritual and professionally qualified girls from abroad. Preferred BSc Nurses. Ph. +91 80767 34176, 9899263775

3470/Mar.08/ തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്തിയ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവ്, നാൽപതു വയസു. ഒരു മകൾ ഉള്ളത് അവളുടെ അമ്മയുടെ കൂടെ ആണ്. വിധവകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവിവാഹിതരോ ആയ യുവതികളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. WhatsApp 0097333128924

3468/Mar.07/6 Cheramer Christian Pentecostal family settled in Chhattisgarh invites proposal for their son 29, 170cm, BBA & PGDCA, working as a Financial Executive. Seeking a suitable alliance from spiritual and educated girls from India or abroad. Mo,7736758732

3467/Mar.07/6 Syrian Christian Pentecostal parents (Church of God) invite proposal for their son,  DOB : 07-01-1993, 5″7′, 70 kg, B.E in engineering {E.C.E}. Presently working as an IT engineer at Techno park TVM. Seeking suitable alliance from God fearing professionals / qualified girls.  (preferred medical background) Mobile 9846216078, 7907697831

3459/Mar.04/6 Syrian Christian parents invite proposal for their only daughter (29 yrs, 162 cm (DOB 12/10/94). Education: (BCA) working as an assistant manager (Training and quality) at CNX Bangalore. Looking for suitable alliances from parents of God fearing Pentecostal boys, 1st preference is boys working in Bangalore Contact: 9980507759

3449/Feb. 26/ 6 Pentecostal parents invite proposal for their daughter, (fair, 29 yrs, 166 cm), MSc Health Informatics, BSc perfusion technology, currently working in UK, seeking proposal from parents of spiritual,God fearing and professionally qualified boys, preferably from UK. Please contact +44 7466352774, +91 9447395412

ഹാലേലൂയ്യാ പത്രത്തിലും ഓൺലൈനിലുമായി വിവാഹ പരസ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വിളിക്കുക / വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക 9349500155, 9744294144

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Please Login to comment
avatar
  Subscribe  
Notify of
Advertise here

Add a Comment

Related News

feature-top

കണിച്ചുകുളം ഹെസേദ് കോട്ടേജില്‍ ലെനി...

മാമ്മൂട് : കണിച്ചുകുളം ഹെസേദ് കോട്ടേജില്‍ സാമുവേല്‍ ഡേവിഡിന്റെ
feature-top

Ebenezer Public...

ഏറ്റവുമധികം വായനക്കാരുള്ള ഹാലേലൂയ്യാ പത്രത്തിൽനിന്ന് നിരന്തരം
feature-top

ചർച്ച് ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ (സിഎൻഐ) ആദ്യ വനിതാ...

ന്യൂഡൽഹി: ചർച്ച് ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ (സിഎൻഎ) യ്ക്ക് ആദ്യ വനിതാ ബിഷപ്പ്. റവ.
feature-top

യുനീക്ക എലിസബെത്ത് ജേക്കബിനു വിഷ്വൽ...

വടശ്ശേരിക്കര: ഇമ്മാനുവേൽ ഗ്ലോബൽ വർഷിപ്പ് സെൻ്റർ ചർച്ച് വടശ്ശേരിക്കര
feature-top

മലയാളി പെന്തക്കോസ്ത് അസോസിയേഷൻ- യു.കെ ...

ഇംഗ്ലണ്ട് : MPA UKയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഉണർവ്വിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ
feature-top

പ്രതിദിന ധ്യാനം I പ്രകാശിതരായവർ I...

പ്രകാശിതരായവർ “അവങ്കലേക്കു നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി; അവരുടെ മുഖം
feature-top

ഐ പി സി കൊട്ടാരക്കര മേഖലക്ക് പുതിയ...

കൊട്ടാരക്കര : ഇൻഡ്യാ പെന്തക്കോസ്തു ദൈവസഭ കൊട്ടാരക്കര മേഖല ഭാരവാഹികളായി
feature-top

സെയ്‌റ ആൻ ജേക്കബ്ബിന് ബി.കോം പരീക്ഷയിൽ...

ആലപ്പുഴ: ചെങ്ങന്നൂർ ഐപിസി ഫെയ്ത് സെന്റർ ചർച്ച് സഭാംഗം സെയ്‌റ ആൻ ജേക്കബ്,
feature-top

ഫോക്കസ് ഇന്ത്യ തിയോളജിക്കൽ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ...

ഏറ്റവുമധികം വായനക്കാരുള്ള ഹാലേലൂയ്യാ പത്രത്തിൽനിന്ന് നിരന്തരം