മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ പൂക്കാലം വിരിയുന്നത് അകലങ്ങളിലല്ല, ഹൃദയ തീരങ്ങളിലാണ്. സ്നേഹം കേവലം രണ്ടക്ഷരമല്ല. അതൊരു സർഗാത്മകമായ അന്തരീക്ഷമാണ്

സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂക്കാലം

ടോൾസ്റ്റോയ് പറഞ്ഞു: “ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവിക്കുന്നത് സ്വന്തം സംരക്ഷണം കൊണ്ടല്ല, സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. ” മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ പൂക്കാലം വിരിയുന്നത് അകലങ്ങളിലല്ല, ഹൃദയ തീരങ്ങളിലാണ്. സ്നേഹം കേവലം രണ്ടക്ഷരമല്ല. അതൊരു സർഗാത്മകമായ അന്തരീക്ഷമാണ്.

യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. രണ്ടു സഹോദരന്മാരുടെ കഥ. പാടത്ത് രണ്ടുപേരും കൃഷി ചെയ്‌തു കൊയ്ത്‌തുകാലമായി ധാന്യം കൊയ്‌ത് പാടത്തു ശേഖരിച്ചു. സഹോദരങ്ങളിൽ മൂത്തവൻ രാത്രിയിൽ കിടന്ന് ചിന്തിച്ചു. എൻ്റെ അനുജന് ഒരുപാടു കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ട്. അവന് കുറച്ചു കറ്റകൂടി കൊടുക്കാം. അവൻ രാത്രി തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ പാടത്തുനിന്ന് കറ്റ ചുമന്ന് അനുജന്റെ കറ്റകൾ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇടാനായി പോയി.

ഇതേസമയം ഇളയവൻ രാത്രി കിടന്നു ചിന്തിച്ചു ജ്യേഷ്‌ഠന് ഈ വർഷം വിളവു കുറവാണ്. അവന് തൻ്റെ കറ്റകളിൽ കുറച്ചു കൊടുക്കാം. അവനും രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ കറ്റകളിൽ കുറച്ചെടുത്ത് ജ്യേഷ്‌ഠൻ്റെ വയലിൽ ഇടാൻ പോയി.

നിലാവുള്ള രാത്രി രണ്ടുപേരും കറ്റകൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് പരസ്പ്പരം അറിയാതെ നടന്നു. ഇടയ്ക്കുവച്ച് അവർ കണ്ടുമുട്ടി. പരസ്പ്പരം കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു കറ്റ താഴെയിട്ടിട്ട് അവർ പരസ്‌പരം സ്നേഹത്തോടെ ആലിംഗനം ചെയ്തു‌.

പരസ്പ്‌പരം നന്മകൾ ചിന്തിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ! പരസ്പ്‌പരം
കൈത്താങ്ങാകുന്നവർ! അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ഈ
സാഹോദര്യസ്നേഹം നിലാവുപോലെ പരിശുദ്ധമാണ്.

മിക്ക വീടുകളിലും സഹോദരങ്ങൾ പരസ്‌പരം സ്നേഹത്തി ലാണു ജീവിക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥം ചിലയിടത്തെങ്കിലും
അന്യോന്യം വഴക്കും പിണക്കുവും ഉണ്ട് എന്നാണ്. നിങ്ങളെ ചെറുപ്പം മുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളുമാണ്. മാതാപിതാക്കൾ വഴക്കു പറഞ്ഞെന്നുവരും. ചില കാര്യങ്ങൾ വിലക്കിയെന്നുവരും. സഹോദരങ്ങൾ പലപ്പോഴും വഴക്കുകൂടി എന്നുവരും. പക്ഷേ, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. അവർ നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും കൂടെപ്പിറപ്പുകളുമാണ്. നിങ്ങൾ പരസ്പ്‌പരം മനസ്സിലാക്കുകയും കൈത്താങ്ങാകുകയും വേണം. അവിടെയാണ് സ്വർഗ്ഗീയമായ ഭവനം ഉണ്ടാകുന്നത്.
ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല സാഹചര്യം ഉള്ള വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകാന്തതയും വിഷാദവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. അതിനു മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതു നിങ്ങളാണ്. ഒരു പക്ഷേ, ചെറുപ്പകാ ലത്തെ ‘ഈഗോ’ അതിന് അനുവദിച്ചു എന്നു വരികയില്ല. താഴ്ന്നു കൊടുക്കാനും ക്ഷമ ചോദിക്കാനും, അങ്ങോട്ടു കേറി സംസാരി ക്കാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതു കാണാം.

സ്‌കൂളിലും സഭയിലും സമൂഹത്തിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ അടു ത്തിടപെടുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാവരും സുഹൃ ത്തുക്കളായിരിക്കില്ല. ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് ഒരു അധ്യാപകനു തുല്യ മാണ്. അവൻ, അവൾ നിങ്ങളുടെ നന്മയും ഉയർച്ചയും ആഗ്ര ഹിക്കും.

ചില കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ എല്ലാവരോടും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തും. പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആരോടും മിണ്ടുകയില്ല. എന്തോ ഭയവും അപകർഷവും മൂലം ആളുകളോടു സംസാരിക്കുകയില്ല. ഇതും തെറ്റായ പ്രവണതയാണ്. നിങ്ങൾ ഇനി സമൂഹത്തിൽ
വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. ആളുകളോട് സംസാരി ക്കുക. സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുവാൻ ശീലിക്കുക.

തീർച്ചയായും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ സമ്പാദിക്കുക. നല്ല സുഹൃത്തിന് നിങ്ങളെ പലനിലയിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയും, തിരിച്ചും. ആഗ്രഹങ്ങളും പദ്ധതികളും ചർച്ചചെയ്യാം അറിവുകൾ പങ്കു വെയ്ക്കാം. പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു സമ്പത്തുതന്നെയാണ്.

“നിങ്ങളുടെ സുഹൃദ്ബന്ധം ആരുമായിട്ടാണെന്നു പറയൂ, നിങ്ങളാരെന്നു ഞാൻ പറയാം” എന്നാണ് ചിന്തകനായ സെർവാന്റ്റീസ് പറഞ്ഞത്. “സുഹൃത്തുണ്ടാവാനുള്ള മാർഗ്ഗം സുഹൃ ത്തായിരിക്കുക തന്നെ” എന്ന് എമേഴ്‌സൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
നല്ല സൂഹൃത്ത് ഒരു കണ്ണാടി പോലെയാണ്. ജീവിതത്തെ തിരുത്തുവാൻ അവർക്കു കഴിയും. എന്നാൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ
ചരടു പൊട്ടാതെ കാക്കണം.

ഒരു കുട്ടിക്കഥയിങ്ങനെ. ഒരിക്കൽ ഒരു പട്ടം ഉയരത്തിൽ പറ ക്കുകയാണ്. പട്ടത്തിൻ്റെ ചരടുവലിച്ചുപിടിച്ച് ഒരു ബാലകൻ നില്ക്കുന്നുണ്ട്. ചരട് അയച്ചുവിട്ട് അവൻ പട്ടത്തെ കൂടുതൽ ഉയ രത്തിലേക്കു നയിച്ചു.

പട്ടത്തിന് അഭിമാനം തോന്നി, പക്ഷേ, അല്‌പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പട്ടത്തിനു മുകളിൽ ഒരു പക്ഷി പറക്കുന്നു. പട്ടം പക്ഷിക്കും അപ്പുറം പറക്കാൻ ആഞ്ഞു. പക്ഷേ, ചരട് അനുവദിക്കുന്നില്ല. പട്ടത്തിനു ദേഷ്യം വന്നു. അത് കുതറിച്ചരിഞ്ഞ് ചരടുപൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ചരടുപൊട്ടിച്ചാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ പോകാമല്ലോ എന്നു ചിന്തിച്ചു. അവസാനം ചരടുപൊട്ടിച്ചു. പക്ഷേ, സംഭവിച്ചത് പട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ചതിനു വിരുദ്ധമായിരുന്നു ഉയരത്തിലേക്കു പോകേണ്ടതിനു പകരം പട്ടം താഴേക്കുനിലംപതിച്ചു.

യുവാക്കളെ ഉയരത്തിലെത്തിക്കുന്ന ചില ചരടുകളുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുടെ കരുതൽ, അദ്ധ്യാപകരുടെ ഉപദേശം, സുഹൃത്തു ക്കളുടെ നിർദ്ദേശം ആത്മീയ ഗുരുക്കളുടേ ഉപദേശം, ധാർമ്മിക ബോധം, ലക്ഷ്യബോധം തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു നിയന്ത്രണരേഖ ഒരു പട്ടത്തിൻ്റെ ചരടുപോലെ അതു നമ്മ നയിക്കുന്നു ഇതൊരു പ്രകൃതി നിയമമാണ്. പട്ടത്തിന് ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ ഒരു ചരട് നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ വേണം. കാറ്റിനെതിരെ ഉയരാൻ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ചരടുപൊട്ടിയാൽ പട്ടം താഴെ വീഴും

നമുക്ക് ചില നൈതിക നിയന്ത്രണരേഖകൾ പ്രകൃതി നല്‌കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ചരട് ഒരു അനാവശ്യമായി കരുതുന്ന നിമിഷം നാം നിലംപതിക്കും!

കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ തള്ളക്കോഴിയുടെ ചിറകിന്നടിയിൽ നില്ക്കുമ്പോൾ കഴുകൻ റാഞ്ചിക്കൊണ്ടു പോകയില്ല. അവിടെ അതുകൾ സുരക്ഷിതരാണ്.

ചില നിയമങ്ങളാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. അതു ലംഘിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ റോഡുനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചേ മതിയാകൂ. റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തി നില്ക്കുമ്പോൾ ആ ദിശയിലേക്ക് ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോയാൽ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നു ചിന്തിക്കുക!

നിയമങ്ങൾ ബന്ധനമല്ല മോചനമാണ് നല്‌കുന്നത്. വില്യം സമ‌നർ പറയുന്നതു നോക്കുക: “നിയമത്തിനു വിധേയമായ സ്വാത ന്ത്ര്യമല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. നിയമം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിയ ന്ത്രിക്കുന്നില്ല; യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അതു സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.”

നിയമം അനുസരിക്കാത്തവർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. കുറ്റബോധം കൊണ്ടു മനസ്സുനീറുകയും ചെയ്യും. ഭയവും ഉത്ക്കണ്ഠയും അവരെ ഭരിക്കും. പ്രകൃതിയിലും സമൂഹത്തിലും കുടുംബത്തിലും നിയമം അനുസരിക്കുന്നവർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാം.

ചില കുട്ടികൾ പറയുന്നതു കേട്ടിട്ടില്ലേ, ‘എനിക്കു വീട്ടിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല’. മാതാപിതാക്കളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനു വിധേയപ്പെടാതെ സ്വന്തം താല്‌പര്യങ്ങൾക്കു മുൻഗണന നല്കു ന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി മാത്രമാണ് മാതാപിതാക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ, നിങ്ങൾക്ക് അത് അത്രയ്ക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ചില കൂട്ടുകെട്ടുകൾ, ഇടപാടുകൾ, യാത്രകൾ, ഇഷ്‌ടങ്ങൾ അവർ നിയ ന്ത്രിക്കുമ്പോൾ അത് അനുസരിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം

നിയമങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും വിധേയപ്പെടാൻ ഇഷ്ട പ്പെടാത്ത പ്രായമാണ് യൗവനം. ഇഷ്‌ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളോട് പെട്ടെന്നു പ്രതികരിക്കും സ്വന്തം ഇഷ്‌ടങ്ങൾക്കു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ വെറുക്കുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യും അത് പല പ്രശ്ന‌ങ്ങളും സൃഷ്‌ടിക്കും സമചിത്തതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണിത്

തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിന് പ്രചോദനമായി രണ്ടു കാര്യങ്ങ ളാണുള്ളത്. ഒന്ന് മൂല്യങ്ങൾ (values) രണ്ട് വികാരം (feelings) ഇതിൽ വികാരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തീരുമാനം എപ്പോഴും ശരിയാകണമെന്നില്ല. അപ്പോഴത്തെ ഫീലിംഗുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങുതീരുമാനിച്ചതാ എന്ന് ചിലർ പറയുന്നതു കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത് ശാശ്വതമായ തീരുമാനമാകില്ല. എന്നാൽ മൂല്യങ്ങളുടെ അടി സ്ഥാനത്തിലെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയായതും ചിന്തയോടും വിവേകത്തോടും ഉള്ളതുമായിരിക്കും.

മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്ന ഒരു തത്ത്വമണ് പ്രോ-ആ ക്റ്റീവ് തത്ത്വം ഒരു ഉത്തേജനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ (stimulus) സാധാരണ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് റീ-ആക്റ്റീവ് ആകുകയാണ് എന്നാൽ പ്രോ-ആക്റ്റീവ് എന്നത് ഉടനടിയുള്ള പ്രതികരണമല്ല. സ്വയാവബോധം, തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മൂല്യങ്ങളുടെ അടി സ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ, അനന്തരഫലത്തെപ്പറ്റിയുള്ളചിന്ത എന്നിവ പരിഗണിച്ചശേഷം പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഇത് നിയമങ്ങൾക്കു വിധേയപ്പെടലാണ് യുവാക്കൾ റീ-ആക്റ്റീവ് ആകുകയല്ല, പ്രോ-ആക്റ്റീവ് ആകുകയാണു വേണ്ടത്.

തീരുമാനങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും മൂല്യങ്ങൾക്കും നിയമ

ഏറ്റവുമധികം വായനക്കാരുള്ള ഹാലേലൂയ്യാ പത്രത്തിൽനിന്ന് നിരന്തരം ക്രിസ്തീയ വാർത്തകളും മാട്രിമോണിയലും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്  ചെയ്യുക. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുക

HALLELUJAH MATRIMONIAL

ഹാലേലൂയ്യാ പത്രത്തിലും ഓൺലൈനിലുമായി വിവാഹ പരസ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വിളിക്കുക / വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക 9349500155, 9744294144

3707/June 26/5 Kerala Syrian Christian Pentecostal parents settled in USA, seeking proposals for their Son, (24/174cm) working in a reputed firm, He has completed his engineering and currently pursuing Masters in system engineering, seeking suitable alliance from parents of God fearing baptized, spirit-filled, girls professionally qualified and working /studying. Contact WhatsApp +19563588814 Or +19563582304

3706/June 26/5 Syrian Pentecostal Girl, DOB April 1994, Engineering Graduate working in Infopark, Team Mentor. Active in Church activities and worship. Invitating proposals from similar background, having desire to serve the Lord. Those planning to move abroad is also invited. Ph. 87142 91532, 82810 77277

3705/June 26/5 US settled Pentecostal parents (AG) invite proposal for their son, 20/01/1995, 5’8, 70 kg, B.Com, working as Accountant at Bangalore , from parents of God fearing spiritual girls. Ph :+1 405 223 7860, +91 7022192382

3704/June 26/3 Syrian Christian Pentecostal parents invites proposal for their daughter 27, DOB: 23/01/1997, 155cm, 63 kg, MBBS, working as a Junior medical officer in a mission hospital in Bihar. Seeking suitable alliance from spiritual and professionally qualified boys (preferred same profession) from India or abroad. Ph. 9446685915, 9447702546

3703/June 25/3 Pentecostal parents from Calicut invites proposal for their son 30, 166cm, B.Tech Mechanical. Working as a senior sales engineer in a reputed company in Bangalore. Seeking suitable alliance from spiritual and educated Pentecostal girls. Preferred BSc nurses working abroad. Ph +91 92879 43509, +91 90721 73498

3702/June 25/3 Pentecostal parents serving the Lord (presently in Bangalore as a theological college professor) invites proposal for their son aged 31 years, 180 cms. He completed his MA in Economics with Distinction (2016) and also passed the UGC-NET for qualification for assistant professorship. He taught in a well known university for 6 years in Pune. Since 2022 he committed his life for serving the Lord. Presently he is serving the Lord, working as an Admin executive at a Christian institution/ College known as (SAIACS) in Bangalore. We are seeking suitable proposals from parents of girls who love God and are committed to serving God in India with her profession. Contact numbers: 9422512425 (whatsapp also), 9834858997

3701/June 25/3 ഭാര്യ മരണപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ ( IPC) 65/190cm സ്വദേശം ഇടുക്കി ജില്ല. 50–53 പ്രായപരിധിയിലുള്ള സുവിശേഷീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ തൽപരയായ ബാധ്യതയില്ലാത്ത സഹോദരിമാരിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph – 6238005386

3700/June 24/3 ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് 36, 5’9, MA, LLB, MBA. (പുനർ വിവാഹം ) ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി ബിസിനെസ്സ് ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബാധ്യതകളില്ലാത്ത പുനർവിവാഹവും പരിഗണിക്കും. Ph – 9400267648

3699/June 21/3 Syrian Christian Pentecostal parents from Canada invites proposals for their son 32, DOB: may 21,1992, 5’3″, 59kg, B.Sc. Computer Science. Working as a software engineer. Seeking suitable alliance from spiritual and educated girls. Ph. +16049967122

3698/June 21/3 തൃശൂർ സ്വദേശിയായ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട പെന്തെക്കോസ്ത് സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവതി 30, (DOB: 14/06/1993) 157 cm, BCA, Diploma in Aviation & Hospitality.ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്‌ ആയിട്ട് ജോലി ചെയുന്നു. അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9995845855, 9526709091

3697/June 21/3 ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുയേശുവിനെ നാഥനായി സ്വീകരിച്ചു വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച യുവതിക്ക് (30, 156cm, 48kg, MBBS Doctor, kottayam, ആഭരണം ധരിക്കും) ഡോക്റ്റേഴ്സോ സമാനമായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമോ ഉള്ള അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Mob: 9349395969

3696/June 19/3 Syrian Christian Pentecostal Parents settled in UAE prayerfully seeking suitable girl for their Son (28, 06.07.1996), baptized, spirit-filled, brought up in UAE, Settled in Australia (Permanent Resident,Soon Citizen). He have Masters in Aeronautical Engineering from Australia and Masters in Divinity(M.Div).He is working in his field in a reputed company and is serving God in his capacity. Preference for proposals from Australia and NZ. Contact :+971505802406 (botim available).

3695/June 19/3 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്, 34 (03.02.1989), 175cm, BBA, MBA. ഇപ്പോൾ ദമാമിൽ Procurement officer ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. M.Tech/നഴ്സുമാർക്കും മുൻഗണന. Ph – 9544659564, 9446786951

3694/June 19/5 Syrian Christian Pentecostal parents invite proposals for their baptized and Spirit-filled daughter (March 1995 / 163 cm). She was brought up in the gulf, completed her M.A., and is currently working in Kerala. Prayerfully seeking alliance from parents of God-fearing & Spirit-filled boys. Contact: 9747157564, +966 54436 8555

3693/June 18/5 Keralite Syrian Christian Pentecostal parents settled in USA , seeking proposal for their son ( 1995/181 cm) born again, baptised, US citizen, working as an electrical engineer. He has completed his BTech from Kerala and MS from USA. Seeking suitable alliance from the parents of God- fearing baptised girls ( non-ornamental) with professional degree. WhatsApp -+1 4704033704

3692/June 18/Syrian Christian Pentecostal parents invites proposal for their daughter 26, DOB: 07/07/1998, 171cm. MBBS from Tajikistan, now doing house surgency in Kollam district hospital. Seeking suitable alliance from spiritual and professionally qualified boys from India or abroad.Ph. Mob. 9447620707, 7907250972

3691/June 18/3 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് 27 (07/10/1996), 180cm, B.Com, ഡിപ്ലോമ ( Logistics & Supply Chain Management ), Instrumental കീബോർഡ് ( Trinity College London), ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി മ്യൂസിക് സ്കൂൾ നടത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം കീബോർഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടറയും ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph – 9526830297, 9447916528

3690/June 16/3 Pentecostal pastor’s family (chremer Christian) invites proposal for their daughter 27, DOB:5/09/1996, 154cm, 49kg, BSc, B.Ed, working as a teacher in Chattisgarh. Seeking suitable alliance from God fearing professional, ministry oriented boy’s from India or abroad. Ph. 9131470999

3689/June 16/3 Pentecostal parents converted from Hindu background invite proposal for their son 30,(12/10/1993), 170cm, 80 kg, Fair complexion, BE Mechanical engineer, Working as production manager & partnership holder at Thane, Mumbai. Languages known : English, Malayalam, Hindi, Marathi, Church: IPC. From parents of well educated and spiritual girls (no ornaments) working in India / abroad. Phone : 8879287717

3688/June 14/3 Christian Pentecostal Pastor’s family from Kottayam invites proposal for their daughter 23, D O B: 31/08/2000, 160 cm, Pharm D, (internship). Seeking suitable alliance from spiritual and professionally qualified boys from India or abroad, Mob:# 9400108736.

3687/June 14/5 Syrian Christian Pentecostal parents residing in Australia invite proposals for their daughter, born again, baptised. 23yrs,157cm. She is brought up in the UK and Australia (British and Australian citizen). Completed her bachelor’s with Honours Construction management (Civil eng). currently working in Melbourne. Seeking suitable proposals from parents of born-again, baptised, spirit filled, and professionally qualified boys from Australia,Newzeland, or brought up in Gulf countries and studying in Australia
Whatsapp 0061470380677 / 0061468359551

3686/June 14/3 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് 30 (30/05/1994), 170cm, ITI, Quality Control. ഇപ്പോൾ കുവൈറ്റിൽ (KOC) ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.മറ്റു ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പെന്തെക്കോസ്തു വിശ്വാസത്തിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും പരിഗണിക്കും. നേഴ്സുമാർക്കും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഉള്ളവർക്കും മുൻഗണന. Ph – 9656273890, 9061151282

3685/June 14/3 Born again, baptised, (ornament wearing) Christian girl, fair complexion, post graduate in engineering, 26yrs, 163 cm, attending Pentecostal church (english service), working with MNC in Bombay, upper middle-class family, parents based in Bombay, seeking suitable alliance from born again educated God fearing boys. Ph: 9447863930

3684/June 14/3 Pentecostal parents invite proposal for their daughter (03/02/1991, 155 cm) B.Com, CA, currently working in a reputed MNC. Doing CMA(US) with job as well. Seeks proposals from God fearing, born again and professionally qualified boys (preferable from brought up or settled in outside Kerala or abroad). Contact : +91 8606028320, +91 7306735317

3683/June 13/3 Pentecostal pastor’s family from Coimbatore invite proposals for their son 29,DOB:19/04/1994, 170cm, BCOM, CA, working as an Accountant &HR manager in a reputed College. Seeking suitable alliance from spiritual and educated girls from India or abroad. Ph. 6383219722

3682/June 12/3 Christian Pentecostal parents, based in Qatar, inviting proposals from parents of well-qualified, God-fearing, spiritually-filled with good character and compatible values for their daughter, 27 year-old . Her hight is 155 cm, B.Com degree, and a Postgraduate Certificate in International Business from the UWE Bristol, UK. Currently employed in a professional role with a Semi-Government Company in Qatar. For further inquiries, please contact us at Tel & WhatsApp +97455546972 or WhatsApp +918281883111.

3681/June 11/3 യു.കെ. മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി. 43, DOB : 22/10/1981, 5’4″ BSc Nurse. വിവാഹ മോചിത, ബാധ്യതകൾ ഇല്ല. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള സെറ്റിൽഡായ ആത്മീയരായ യുവാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. +91 85911 51633

3680/June 11/3 ഭാര്യ മരണപ്പെട്ട, 68 വയസ്സുള്ള ആരോഗ്യവാനായ പെന്തെകോസ്ത് വിശ്വാസി, അഞ്ചരയടി ഉയരം, ബാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്തതും സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉള്ളതുമായ വ്യക്തി ജീവിത പങ്കാളിയെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ബാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്തതും വിശ്വാസജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമായ സഹോദരിമാരിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Mob: +91 8281900347

3679/June 11/3 Syrian Christian Pentecostal parents from Bangalore invites proposal for their daughter 25, DOB: 03/10/1999, Height 5.44, ornament wearing. Education: MSc Psychology (HRDM), Christ (Deemed to be University), Bangalore. Work: Manager – Client Advisory Management Consulting Firm, Bangalore. Languages known English, Malayalam, Tamil and Kannada. Seeking suitable alliance from spiritual and educated boys from India or abroad. Phone: 9901221783, Email: dexy0310@gmail.com

3678/June 10/3 സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തെ ക്കോസ്ത് യുവാവ്, 38,168 cm, Bcom, ഇലക്ട്രിക് ടെക്നീഷ്യൻ, പുനർവിവാഹം, ബാധ്യതകൾ ഇല്ല, ഏത് ക്രിസ്തീയ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവരെയും പരിഗണിക്കും ഫോൺ : 8943149181

3677/June 10/3 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ് 36, (DOB: 30/9/1987),172 cm, MSc computer science & IT, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയി ടെക്നോപാർക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. വിദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ആദ്യവിവാഹം നിയമപ്രകാരം വേർപെട്ടു. ബാധ്യതകൾ ഇല്ല. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Bsc നഴ്‌സുമാരായി ഗൾഫിലോ യൂറോപ്പിലോ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന Ph: 9656850903, 04682960611

3676/June 10/3 ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് 31,(6/2/1993),5’9 ഡിപ്ലോമ മെക്കാനിക്കൽ , മാരുതി പോപ്പുലറിൽ P. R. O ആയി ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയരായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.Ph – 9048313564, 9562825218

3675/June 8/5 USA settled Christian family seeking proposal for their 34 year old son who  was born in Sultanate of Oman and moved to US at the age of 6. He is 5’7″, born again, baptized and in fellowship with a Pentecostal Church in Florida. He has Masters degree from Georgia Tech and currently working with Lockheed Martin as a Senior Software Engineer since several years. He had to undergo a Kidney transplant in 2010. He is in very good health, athletic and socially active. We are looking for a born again, educated girl from US or elsewhere. Those who are interested, please text: whatsapp at 863-709-6031 or email to mathewg1956@gmail.com

3674/June 8/3 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, 30, 171cm,  ITI (Ncvt) Electrical, ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ട്. തൻ്റെതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ നിയമപ്രകാരം വിവാഹ മോചിതൻ, ബാധ്യതകൾ ഇല്ല. അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. +91 99479 92773, 9526992773

3673/June 8/3 Christian pentecostal parents invites proposal for their son currently working in the NHS, UK. He is 32 years old 5ft 11″, (recently separated,) medium build born and raised in the northern India. He completed his masters degree from the UK and continues his current employment in London. Seeking partner who is caring ,honest and lives a devoted christian life . For further information please contact on 0091 8136821959.

3672/June 6/5 US citizen Pentecostal parents invite proposals for their daughter 36, born and brought up in India. Working as a RN. Legally divorced, living with her parents, two children aged 6 and 9 yrs. Invite proposals from young man with Pentecostal background. Cell. No. +61431770675, 6475354265 ( Canada) Mail ID -jeraldtvla@gmail.com, john_dijy@hotmail.com

3671/June 5/3 ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 33, DOB:02/09/1990, 157cm, B.Sc Nurse, ഖത്തറിൽ ഗവണ്മെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആത്മീകാരായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph:8496084067, 8111818275 (WhatsApp

3670/June 4/3 Pentecostal young lady from hindu nair background 33,164 cm, BSc nurse, working as a staff nurse in Bahrain, divorcee, no liabilities. Seeking suitable alliance from Pentecostal boys. Ph: 9947820104, 6282139468

3669/June 4/3 Christian pentecostal boy Name: Rahul (Non-ornament) from Trivandrum – kanyakumari border, DOB: 1/ 10/ 1993, 5’47ft, MBA,  Managing director. Interested in God ministry also. Mother tongue malayalam. Languages known: english, tamil, hindi and kannada. Seeking suitable alliances from spiritual and educated girls. Contact : Pastor Sujeendran @ 9585048009

3668/June 4/5 Pentecostal parents (Independent Church, lightly ornament wearing) invite proposal for their daughter who is legally divorced (not her fault and had not started family life) DOB : 9/11/1992, 162 cm height. Completed her Masters in Physiotherapy from India and did her PG Healthcare Administration from Canada. Currently she is on her work permit in Canada. Seeking suitable alliances from born again educated boys (no children or liabilities, aged below 36). Interested parties may please contact. Phone No : 9496153461, 9605747767

3667/June 3/3 Syrian Christian Pentecostal (IPC) parents invites proposal for their son 29, DOB: 12/01/1995, 170cm, MSc Airline Tourisms Management, BTh (Theology). Working as a senior Lecturer in a college at Vijayawada Andhra Pradesh. He is a keyboard musician actively involved in God’s ministry. Seeking suitable alliance from spiritual and educated girls. Ph +1 516 418 8406,(US number-whatsaap) jacobchungath1@gmail.com

3666/June 3/3 പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിൽ ജനിച്ചുവളർത്തപ്പെട്ട് കാനഡയിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ലഭിച്ച യുവാവ്. 29, 172 cm, ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ലീവിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചന ഷണിക്കുന്നു. [36 വർഷം മുമ്പ് പിതാവ് ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും മാതാവ് റോമൻ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിലേയ്ക്കു വന്ന കുടുംബം] Mob- 9961202491, 8547608740

3665/June 3/3 UAE യിൽ അക്കൗണ്ടൻറ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന, വിവാഹമോചിതനും, ബാധ്യതകളില്ലാത്തതുമായ, യാക്കോബായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന പെന്തക്കൊസ്ത് യുവാവ് {39 (08/1984), 5′ 7″, 79 kg, B.Com., MBA} പുനർ വിവാഹത്തിനായി അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9446555088

3664/June 3/3 Well-settled Pentecostal family (Father – Hindu Nair, Mother – Orthodox background) invites proposals for their daughter (21/01/1998, 167 cm). She holds a Master’s degree from a prestigious university in India and is currently pursuing her MS in the UK. Seeking alliance from a God-fearing, baptized, spirit-filled, and professionally qualified boy (preferably from abroad). Contact, WhatsApp/Phone 9496294258, 9400656190

3663/June 1/3 Pentecostal Syrian Christian Missionary parents from Central Kerala invites proposals for their daughter B Tech CS born in May 1996, height 169 cms, working in IT MNC in Kerala. Mob 8075717110

3662/May-31/3 We are seeking a God fearing, loving and devoted groom for a dentist (46yrs) of Pentecostal background from Pathanamthitta district. Who is parenting her children after divorce She is a devout woman of deep rooted moral values and has a pleasant personality. She is prayerfully anticipating a faithful and honest partner who is willing to create a Godly and healthy family atmosphere. Musical appreciation would be appealing. Age gap upto seven years can be considered. Kindly contact WhatsApp : 8075900239, email: zachelrose2@gmail.com for further details

3661/May-30/3 Syrian Christian Pentecostal parents from Kollam district invites proposal for their daughter 29, DOB:30/03/1994, 160cm, BE Computer Science, working as a software engineer in an it firm in Ernakulam. Seeking suitable alliance from spiritual and educated boys from India or abroad. Ph. 8891136906

3660/May-30/5  Syrian Christian baptised young lady 35, DOB:23/05/1989,163cm, BSc Nurse. Widow since 2018, had a 9 year old daughter. Working as staff nurse in Germany. Seeking suitable alliance from young man with good education, spiritual values and interested in doing God’s ministry along with job. Who are willing to stay in Germany. Ph +919072408190, +919447433415 (whatsapp)

3659/May-29/5 Syrian Christian Pentecostal parents seek a match for their 42-year-old son. He is 5’6″ and 68 kg, holding an MBA in Finance (UK qualified) and executive leadership qualifications. Additionally, he holds a US-qualified Bachelor’s degree and serves as a Senior Consultant at a reputed audit firm in Dubai. We are in search of a partner who is not only educated but also embodies qualities of grace, simplicity, and humility. For details, please contact: +971 50 508 9648

3658/May-29/3 Syrian Christian Pentecostal parents invite a proposal for their son 27,176cm, Masters in applied public health, working as a health care assistant in the UK. Seeking a suitable alliance from spiritual and educated girls from India or abroad. preferred from Kannur, Waynad,or Kozhikode districts Ph. +4478850359294, +919447081914

3657/May-29/3 A Pentecostal missionary family in Kerala is looking for proposals for their youngest daughter (30,163 cm, M.Sc. in Audiology and Speech Language Pathology). She works in the US at the moment and will be returning home for vacation in a few weeks. Pentecostal parents of boys with a missionary spirit and a good education should send a recent photo and profile to email4ksa@gmail.com or call +91 9496107772

3656/May-28/3 ലാബ് ടെക്നീഷ്യനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി. തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിത. 28, DOB: 19/06/1996, 158 cm, DMLT. ആറു വയസുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ട് , ആത്മീയരായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. ++91 82815 54746

3655/May-27/3 യുകെയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യാ ദൈവസഭാംഗമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി. 27, DOB: 07/12/1997, BSc Nurse, അനുയോജ്യമായ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ ഉള്ള വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച, ആത്മീയരായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph 97445 21967

3654/May-27/3 ഐപിസി സഭാംഗമായ യുവതിക്ക് (31/157cm), പെന്തക്കോസ്ത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീരായ, കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തതുമായ, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള, യുവാക്കളിൽ (31-35പ്രായം) നിന്ന് പുനർവിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കോയമ്പത്തൂരിൽ ബിഎസ്‌സി നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു, അതിനുശേഷം കാനഡയിൽ സോഷ്യൽ സർവീസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിപ്ലോമ പഠിച്ച ശേഷം കാനഡയിൽ കേസ് വർക്കറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ന്യൂസിലാൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ, യുകെ യുഎസ്എ, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉള്ളവരെ താൽപര്യം. Mob- 9544063673,  WhatsApp no-9539786053, M4 marry id: 5581824

3653/May-27/3 CHRISTIAN Pentecostal Pastor family invites proposal for their son born and bought up in northern India age 28 height 5.7 weight, 75 KG worked as a medical counsellor in a reputed hospital in North India (MSW) medicine and psychiatric , currently doing a ministry course in Dallas, Texas USA (Course will be finishing soon). He is very active in God’s ministry and seeking suitable alliance from ministry oriented and professionally qualified girls from USA , WhatsApp +91-7987522702  Email – miracle035412@gmail.com

3652/May-25/3 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെകോസ്ത് യുവതി 27, DOB :3/08/1996, 5’2, (157 cm) 60 kg, BCA, അധ്യാപിക (ക്രൈസ്റ്റ് കിംഗ് അക്കാദമി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ്, കോതമംഗലം) ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സഭാഗം, ആഭരണം ഉപയോഗിക്കും. അനുയോജ്യരായ ദൈവഭയവും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ഉള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു Ph:+91 97447 05794

3651/May-25/3 Christian Pentecostal Parents invite proposals for their daughter D.O.B. 16.03.1995 155cm/60Kg, completing Ph.D. in Biotechnology from parents of God-fearing, baptised and professionally qualified boys from India or abroad. No ornaments. Contact :- 9984869661

3650/May-24/3 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെകോസ്ത് യുവതി 34, 160 cm, BSc. നേഴ്സ്, (പുനർവിവാഹം ) അനുയോജ്യരും ആത്മീയരുമായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു  Ph: 6282318016

3649/May-24/3 Pentecostal parents inviting proposals for their Son 28/5’5 Born again, baptized, diploma in mechanical engineering. Currently doing Industrial business in Pune along with Parents ( Crane Manufacturing), prayerfully seeking alliances from God fearing, baptized, spirit filled & professionally qualified girls with Job & brought up in same Christian disciplines & values from India or abroad. Contact : 9823976220 WhatsApp or Call.

3644/May-22/5 Syrian Christian Pentecostal parents from Gurgaon- Haryana invites proposal for their son 27, DOB: 01/04/1996, 172cm, 80kg, Education – 1.Bachelor in Interior Architecture from Sushant University Gurgaon (2018), 2.Diploma in Business Management from Narsee Monjee Institute Of Management Studies Mumbai (2022). Working as an Interior designer (Entrepreneur). Language known Malayalam, English & Hindi. Seeking suitable alliance from spiritual, God fearing, non ornamental and educated girls from India or abroad. Contact No – 9818066924, 9999391064

3636/May-16/5 Pentecostal parents prayerfully seeking proposal for their son (26, 1997, 5’10”, slim) who is born again, baptized and very active in worship ministry. He was born and raised in the US, has a BS in computer engineering, Master’s in computer science and currently works as a Senior Software Engineer. Seeking proposal from parents of God-fearing,professionally qualified and working Pentecostal girls (non ornamental ) must be a U.S. citizen. Please contact what’s app number 972 971 8014.

3633/May-15/കുവൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിയായ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവ്. 47 വയസ്. ITI മെക്കാനിക്, ഇടത്തരം കൂടുംബം. ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി. 12 ,11 വയസ്സുള്ള രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉണ്ട്. അമ്മയുണ്ട് കൂടെ. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട യുവതികളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Ph. +96560614325

3632/May-15/5 Pentecostal Christian parents in Bangalore are looking for a match for their 32-year-old son, born in May 1991, 164 cm tall, weighing 85 kg, with a wheatish complexion. He works as a team leader at a well-known company in Qatar. They seek a suitable alliance from parents of God fearing and educated girl. Contact: 9738212829 or 9742494289.

3597/May-01/5 Syrian Christian Pentecostal parents are looking for a God-fearing, baptized, well educated and Spirit-filled young woman with strong spiritual values and a solid family background. They seek a partner who is passionate about serving the Lord, and be a companion for their son who is 27-year-old (30/11/1996), 172 cms tall, recently finished his MTh (NT) and now joined as a pastor with the Church of God in Pune. He comes from a middle-class Keralite family settled in Pune. Contact no. – 9890288742/ 9604703969.

3594/April 30/5 Syrian Christian Pentecostal parents invites proposal for their only daughter 27, DOB:24/Feb/1996, 152cm, 52kg, born in Kerala schooling in Sharjah. Completed master’s from France with scholarship. Presently she is employed as a biomedical researcher in Utah, USA. She will be moving soon to Manhattan, New York to pursue PhD in Biomedical Science. She is an independent and academically driven person with a jovial and pleasant personality. Seek a partner who shares her faith as a born-again, baptized individual dedicated to serving the Kingdom of God. proposals from those employed in the USA. (Contact mob: 9567354721.

3581/April 27/5 US settled Syrian Christian family invites proposal for their beautiful US citizen daughter, born in India, raised in UAE 23, 5’2″, DOB:03/July / 2000, wheatish completion. BSN RN at a government hospital in Dallas, Texas. Minimal ornament wearing. Looking for good looking tall boys from Syrian Christian background, born again, (Pentecostal/brethren/evangelical/marthoma) preferably medical field, occupational therapist, physiotherapist, pharmacist, BSN/MSN nurses from India or abroad. Age difference maximum 2- 4 yrs, Contact: +1 (501) 620-9516

ഹാലേലൂയ്യാ പത്രത്തിലും ഓൺലൈനിലുമായി വിവാഹ പരസ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വിളിക്കുക / വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക 9349500155, 9744294144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ങ്ങൾക്കും വിധേയപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതും ഫലപ്രദവും ആകുന്നു.

കുതിരയുടെ ശക്തിയെ കടിഞ്ഞാണിട്ടു നിയന്ത്രിക്കുന്നതു പോലെ നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ശക്തിയും കഴിവുമാണ് ഉപ യോഗപ്രദമാകുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെയും ദൈവികനിയമങ്ങളെയും അനുസരിക്കുക. മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുക. പ്രകൃതിയുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളതയിൽ ജീവിക്കാൻ ശീലിക്കുക. പട്ടത്തിൻ്റെ ചരടു പോലെ അതു നിങ്ങളെ ഉയരത്തിലെത്തിക്കും.

 

Leave a Reply

Please Login to comment
avatar
  Subscribe  
Notify of
Advertise here

Add a Comment

Related News

feature-top

ജനാധിപത്യത്തിനേറ്റ...

മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രെസിഡന്റും നിലവിൽ പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനാർഥിയുമായ ഡൊണാൾഡ്
feature-top

സിസ്റ്റർ ജീനാ വിൽ‌സൺ അടുത്ത പിസിനാക് നാഷണൽ...

ചിക്കാഗോ: ചിക്കാഗോയിൽ 2026ൽ നടക്കുന്ന 40 മത് പിസിനാക്കിന്റെ നാഷണൽ ലേഡീസ്
feature-top

പ്രതിദിന ധ്യാനം| പ്രാർത്ഥനയാണ് ശക്തി|...

പ്രാർത്ഥനയാണ് ശക്തി “പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിപ്പിൻ; സ്തോത്രത്തോടെ അതിൽ
feature-top

ട്രംപിനെതിരെയുള്ള വധശ്രമം: പ്രവചനം...

തോമസ് മുല്ലയ്ക്കൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച അമേരിക്കയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റും
feature-top

ശാരോൻ ഫെലോഷിപ് ചർച്ച് സണ്ടേസ്കൂൾ അസോസിയേഷൻ...

തിരുവല്ല: ശാരോൻ ഫെലോഷിപ് ചർച്ചിൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പന്ത്രണ്ടു ക്ലാസുകൾ
feature-top

പാലക്കാട്: ഐപിസി പാലക്കാട് നോർത്ത്...

പാലക്കാട്: ഐപിസി പാലക്കാട് നോർത്ത് സെന്ററിന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ (2024-25)
feature-top

മസ്‌കറ്റില്‍ എല്‍-റോയ് റിവൈവല്‍ ബൈബിള്‍...

  മസ്‌ക്കറ്റ്: എല്‍-റോയ് റിവൈവല്‍ ബൈബിള്‍ കോളജിന്റെ പ്രഥമ ഗ്രാജുവേഷന്‍
feature-top

സൂറത്തിൽ ഫെലോഷിപ്പ് പെന്തെക്കോസ്തു...

സൂറത്ത് : ഞായറാഴ്ച (ജൂലൈ 14) ആരാധനകഴിഞ്ഞയുടൻ വർഗീയവാദികൾ സൂറത്ത് ഫെല്ലോഷിപ്
feature-top

പ്രതിദിന ധ്യാനം | വിശ്വാസത്തിൻ്റെ യാത്ര |...

വിശ്വാസത്തിന്റെ യാത്ര “വിശ്വാസത്താൽ അബ്രാഹാം തനിക്കു അവകാശമായി