കൽക്കട്ട: ചരിത്രത്താളുകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര – 5

സണ്ണി മാവേലിക്കര

ഹൗറാ പാലം

ഇന്നും കൽക്കട്ടയുടെ അഭിമാനമായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ലോകപ്രശസ്തമായ ഹൗറാ ബ്രിഡ്ജ് ഗതാഗതത്തിന് തുറന്ന് നൽകിയത് 1943 ഫെബ്രുവരി 3നാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ 1936ൽ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് 1942ൽ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഹൂഗ്ളി നദിയുടെ രണ്ട് കരകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൽക്കട്ട നഗരത്തെയും ഹൗറാ നഗരത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ബൃഹത്തായ പാലം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ചത്. ഈ പാലത്തിന് 705 മീറ്റർ നീളമുണ്ട്. ഇത് ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പാലമല്ല. ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതി നാം ഇന്ന് കാണുന്ന സാധാരണ പാലങ്ങളുടേതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത്രയും വലിയ പാലത്തിന് നദിയുടെ 2 കരകളിൽ മാത്രമേ തൂണുകൾ ഉള്ളൂ എന്നത് ഒരു വിസ്മയമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പാലത്തിന് മുകളിലുള്ള ഉരുക്ക് ചട്ടക്കൂടാണ് (Truss) ഇത്രയും വലിയ പാലത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത്. കാൻറീലിവർ ബാലൻസിങ് രീതിയാണ് ഇതിന്റെ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹൗറാ പാലം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാലമായിരുന്നു ഇത്. ഇന്നും ഇത് ലോകത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആറാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാലമാണ്.

ഈ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതേ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന പാലവും നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു. അത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന (Pontoon type) തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. കപ്പലുകൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നടുഭാഗം ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നു അത് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. ആ പാലം, 1874 മാർച്ച് മാസം 24നുണ്ടായ ഭയങ്കരമായ കൊടുങ്കാറ്റിൽ പെട്ട ഒരു ആവിക്കപ്പൽ വന്നിടിച്ച് 200 മീറ്ററോളം തകർന്നു പോയിരുന്നു. അത് പിന്നെ പുനർനിർമ്മിച്ചെങ്കിലും സ്ഥിരമായതും കൂടുതൽ ബലം ഉള്ളതും സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ ഒരു പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് ആഗ്രഹിച്ചതനുസരിച്ചാണ് ഈ പാലം നിർമ്മിച്ചത്. പഴയ പാലത്തിൽ കൂടി പകൽ സമയം മാത്രമേ അന്ന് ഗതാഗതം അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നതും ഒരു അസൗകര്യം ആയിരുന്നു. രാത്രിയിൽ കപ്പലുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പാലം ഉയർത്തി കൊടുക്കണമായിരുന്നു.

26500 ടൺ ഉരുക്ക് ഗർഡറുകളും ബീമുകളും ആണ് പുതിയ ഹൗറാ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായി വന്നത്. അത് മുഴുവനും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച് കപ്പൽ മാർഗം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ ആയിരുന്നു അവർ പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടതു കാരണം 3500 ടൺ ഉരുക്ക് മാത്രമേ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും എത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അത്യാവശ്യമായി പാലം നിർമ്മിക്കേണ്ടതു കാരണം ബാക്കി നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ടാറ്റാ സ്റ്റീലിനെ (Triscon) അവർ സമീപിച്ചു. ബാക്കി ആവശ്യമായ 23000 ടൺ ഉരുക്ക് ഗർഡറുകളും ബീമുകളും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അതീവ ഗുണമേന്മയോടെ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ ആണെന്നുള്ള വസ്തുത ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഓരോ ഭാഗങ്ങളും മടക്കാണി (Rivet) കൊണ്ടാണ് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പാലങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇന്നും നമുക്ക് ആ പ്രത്യേകത കാണാൻ സാധിക്കും. നട്ടും ബോൾട്ടും ആണെങ്കിൽ കാലക്രമേണ ഇളക്കം തട്ടി പാലം അപകടത്തിൽ ആകാൻ ഉള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ മാർഗം അവലംബിച്ചിരുന്നത്.

പാലത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ആർച്ചുകളുടെ ഉയരം 82 മീറ്റർ ആണ്, അതായത് ഏകദേശം 27 നിലകളുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ അത്ര ഉയരമുണ്ട് ഈ ഉരുക്ക് ചട്ടക്കൂടിന്! ഈ പാലത്തിന് 71 അടി വീതിയുണ്ട്. നാലുവരി വാഹന ഗതാഗതം, രണ്ടു വശങ്ങളിലും നടപ്പാത, സൈക്കിൾ യാത്രികർക്ക് പ്രത്യേകം പാത, എന്നിവ കൂടാതെ ട്രാം സർവീസും ഈ പാലത്തിൽ കൂടി നടത്തുവാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വാഹനങ്ങളും, ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം കാൽനട യാത്രക്കാരും ഈ പാലത്തിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഹൗറാ പാലത്തിന് ലോക റെക്കോർഡ് നേടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭാരം കൂടി പാലം അപകടത്തിൽ ആകാതിരിക്കാൻ ട്രാം സർവീസുകൾ ഇപ്പോൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 80 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ഈ പാലത്തിന് ഒരു ബലക്ഷയവുമില്ല എന്ന വസ്തുത കൂടി നാം ഇത്തരുണത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

25 ലക്ഷം പൗണ്ട് മുടക്കി അന്ന് നിർമ്മിച്ച ഈ പാലം, കൽക്കട്ട സന്ദർശിക്കുന്ന ഏതൊരു വിനോദസഞ്ചാരിക്കും ഒരു അവിസ്മരണീയമായ അനുഭൂതി പകർന്നു കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് നിസ്തർക്കമായ സംഗതിയാണ്. വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിൽ ഉള്ള വൈദ്യുതി ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഈ പാലത്തെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ ആരുടെയും മനം കവരും. രാത്രികാലങ്ങളിൽ വളരെ നയനാനന്ദകരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഹൗറാ പാലം ഓരോ സന്ദർശകർക്കു വേണ്ടിയും ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഹൗറാ പാലം ഒരു പ്രാവശ്യം നേരിട്ട് കണ്ടവർ ആരും തന്നെ അവരുടെ ജീവിത കാലത്തിൽ ഈ അതിമനോഹരമായ ദൃശ്യാനുഭവം മറക്കുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. (തുടരും).

ഹാലേലൂയ്യ പത്രത്തിന്റെ വരിക്കാരാകുക. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 200 രൂപ. രണ്ടുവർഷത്തെ വരിസംഖ്യ (400 രൂപ) ഒന്നിച്ചു അടക്കുന്നവർക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. പുസ്തകം വീട്ടിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ വരിസംഖ്യ അടച്ചാൽ മതി. താൽപ്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിലാസം പിൻകോഡ് ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ ഹല്ലേലൂയ എന്ന സന്ദേശത്തോടെ  974 429 4144 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് WhatsAap ചെയ്യുക.


2622/Nov.29/3 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മകൾക്ക് വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. (വയസ്സ് 30, DOB മാർച്ച് 1992; ഉയരം 5.3 ft; വെളുത്ത നിറം). സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. (ഫെബ്രുവരിയിൽ അവധിക്ക് വരും) ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള ആത്മീയരായ ആൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകൾ തേടുന്നു. മൊബൈൽ നമ്പർ : 9961708024

2621/Nov.29/3 Syrian Christian family seeking a suitable alliance for their widower boy (48 years, 165 cm) working in UAE as an IT Engineer and serving as an associate pastor in a Church. Looking for a bride who is educated, born again, baptized, spirit-filled, and interested in supporting the ministry. Divorcees, please excuse. Contact on WhatsApp with details and photo. WhatsApp no. +971 50 8253790

2620/Nov.29/3 Syrian Christian Pentecostal parents seek suitable proposals for their son employed in Canada. DoB Aug 4 1990 173 cms tall fair slim BE from India BET (Post Degree in Petroleum Engg)from CBU Canada. PR holder. Coming to India by 2023 January end. Prefer proposals from fair qualified girls preferably in or qualified to go to Canada.  PH. 9447858854, 8281288373

 2619/Nov.29/3 EVANGELICAL Born again girl 36/168,BE, born & brought up outside Kerala. Employed in UK. Invite proposals from parents of unmarried,Born again, professionally qualified, preferably U K employed boys. M4Marry. com 5262126 – 9539508907, 7034376182

2618/Nov.29/3 സൗദി അറേബ്യയിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയുന്ന ക്നാനായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 32,158 cm, BSc Nurse, Soudi MOH, ഇപ്പോൾ അവധിക്ക് നാട്ടിലുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിയും ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുമുള്ള, കനാനായ ബാഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുളള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9544085232, 7594052995

2617 /Nov.29/3 ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്നും ഏകയായി പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച മാതാവിൻ്റെ മകൻ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യുവാവ്, 28, 158 cm, BTech, MS (software engineer), അയർലൻറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതകൾ ഉള്ള യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അയർലൻ്റിലോ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. Ph. +91 9961419820

2616/Nov.28/1 Syrian Christian family Seeking Suitable alliance for their born again boy 35 (DOB 15.11. 86.) height 171 cm, BSc Nurse, working out side of Kerala. Now studying “OET” also. (a divorced person lived without a relationship for only a few days before 05 years.) Marriage proposal is invited from professionaly qualified born-again girls from India or abroad.  Whats App No: 9447213244.

2615/Nov.27/3 A well known Pastors family from central travancore seeking suitable alliance for their son 25, DOB: 10/09/1997, 5″9, BTech, Australian PR holder, Worship leader. From parents of Spirit-filled and God fearing girl with professional education. Contact: +91 9495950152, +91 9947270152

2614/Nov.26/3 Syrian Christian Pentecostal Boy 32, DOB:09/12/90, B Com, brought up in Rajasthan, Now working at Hyderabad. Seeking suitable alliance from Good looking and God-fearing pentecostal girls ( orthodox or Marthoma background) Ph:9663930796

2613/Nov.26/3 Syrian christisn pentecostal parents invite proposal for their son, 28, Height 175 cm, MTh, DHA, working as a missionary in north India, from parents of committed girls for missiin work in North India with job, Preferably a nurse.Ph: 6376121665, +91 70700 47370

2612/Nov.24/3  ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് (IPC) യുവതി 30,155 cm, SSLC, ആത്മീയരായ യുവാക്കളിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സുവിശേഷ വേലയിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. ഏത് പെന്തെക്കോസ്ത് സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ആലോചനയും ആകാം. Ph. 9895583663 ( whatsapp) 9593807546

2611/Nov.23/3 Parents settled in USA inviting proposal for thier daughter who was bought up in gulf (27/165) and gained Bachelors in Electronics and Communications  Engineering from Kerala.  At present working in cochin. Seeking proposal from parents of God fearing, spirit filled,baptized and professionally Qualified . Please contact jorjtk68@gmail.com

 2610/Nov.23/3 Pentecostal parents seek marriage alliance for their born again, baptized and Spirit filled daughter, DOB 17.4.1995 height 5’6″, M.Tech (Environment Eng.), working in a state psu in Gandhinagar . An anointed worship leader & musician and she is actively involved in Church ministry. If interested please contact via phone/WhatsApp India #9825382849

2609/Nov.22/3 Syrian Christian Pentecostal parents invites proposal for their daughter born and broughtup in North India, born again baptized, 25 (DOB:23/10/1997), 5″2, BSc Nurse, working in UK, from Professionally qualified Boys with good spiritual values from UK or Western countries are preferred. Ph. +919778768101, 9813257318, 9813238356

2608/Nov.21/3 Pentecostal parents (District :PTA, CSI background ) seeking alliance for their daughter (25, DOB: 31 October 1997, 5’4″) Born again, Baptized, spirit filled (IPC church), Working as software engineer (Qualification :MCA).  proposals from spiritually and professionally qualified boys. Ph:9497537658, 9961282058

2607/Nov.21/3 ബ്രദറൺ വിശ്വാസിയായ യുവാവ് (35,161cm, M A Sociology, B.Th & Bible Linguistic Trainer -ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം ജില്ലയിൽ അധ്യാപകനായി ജോലിചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Ph :9490460738,:8547657586.

2606/Nov.19/3 Syrian Christian Pentecostal (IPC) parents from Central Travancore, seeks suitable proposals for their son (May 1991 – 168 cm, M.Com, M.B.A. Finance) working as Accounts Officer in Doha, planning to arrive on Jan. 2023. Looking for baptized, non-ornament wearing girls preferably Bsc Nurses working in abroad or India. Contact: 8111960834, Whatsapp: 7012224034

2605/Nov.18 /3  Syrian Christian Pentecostal parent invites suitable alliance for their born again baptized daughter in Dubai (B.Sc. Nurse /33 years /170 cm )  Ph.8086682214

2604/Nov.18 /3  Cheramar christian Pentecostal girl, 26 years (7/02/1996), 148 cm, B. Pharm, independent church, seeking suitable alliance from boys of similar background and qualification form India or abroad. Ph: 9497002576

2603/Nov.16 /3  Christian parents inviting proposal for their daughter who is Born again, baptized (28 yrs/160 cm /57 Kg)MBBS, currently undergoing postgraduate training in Obstetrics and Gynecology in the U.K. seeking suitable alliances from parents of God fearing/ Christ centered boys, preferably doctors or professionally qualified postgraduates. Her parents are doctors and working abroad. please contact +6738799868, +919061040563

2602/Nov.16 /3  തൃശൂർ സ്വദേശിയായ പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ് (ഐ പി സി) വയസ് 30 (04.11.1992), ഉയരം 171 cm, വെളുപ്പ് നിറം, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടൂറിസം ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ എയർപോർട് മാനേജ്മെന്റ്, മെഡിക്കൽ Rep ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Mobile no: 9495046584, 9496691220

2601/Nov.13 /3 എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ചേരമർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 42,162 cm, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9947438316

2600/Nov.13 /3അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ്, Bsc Nurse, 38, 180cm, fair പുനർ വിവാഹം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ബാധ്യത ഇല്ല. Ph :+919721681092

2599/Nov.11 /3 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുരാതന ഓർത്തഡോക്സ്‌ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ വരികയും, ദീർഘവർഷങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ച്‌, മെച്ചപ്പെട്ട ബിസിനസ് സരംഭങ്ങളില്‍ എര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, വിശുദ്ധമായ ആത്മീയമൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുമായ, ബിരുദധാരിയായ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവിന് (30 വയസ്; 178 cms ഉയരം) അനുയോജ്യയായി, വിദേശജോലികൾ താല്പര്യപ്പെടാത്ത, ആത്മീയരായ പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Contact : +91 82812 64893

2598/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 31, 5.”8, MCA, IT Engineer ആയി ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

2597/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 29, 5.”9, BE (Aeronautical) ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

 2596/Nov.10 /3 മാർത്തോമാ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവതി 24 വയസ്സ്, ഹൈറ്റ് 5.5, MSc ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കംപ്ലീറ്റ്, ഇടത്തരം കുടുംബം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും ഉള്ള ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു മാർത്തോമ, സിഎസ്ഐ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭാംഗങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന. യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാർത്തോമാ സഭയിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നു. Ph:7559946955, 9447384522

2595/Nov.10 /3 അബുദാബിയിൽ  ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്നാനായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ് 26, (DOB : 7/8/1996) 178 cm, അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന Ph. 9947555240

2594/Nov.9 /3 Born again, baptized Pentecostal girl, Age: 24(DOB: 08•07•1998) Fair,Height: 5’5”, Completed Doctor of Pharmacy (PharmD). Attends an Independent church (Ernakulam) Active in Church ministries. Seeks suitable alliance from  born again, baptized and spirit filled professionally qualified groom. Preference for boys from Australia  Ph: 8547582529 Email: sijuaji81@gmail.com sijuaji81@gmail.com

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക  +91 9349500155


2592/Nov.9 /3 ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്ക് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്. തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൽ, 42, 160 cm, ഇൻറീരിയൽ ഡിസൈൻ വർക്കർ, ബാധ്യതയില്ല. അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാൻറുകൾ ഇല്ല. Ph. 8593057404 (whatsaap), 8089180927

2591/Nov.9 /3  Pune settled Syrian christian family invite proposal for their son, 31, DOB 02/10/1991,5’4, M Com, working in DXN marketing India, as officer (branch operations). From well qualified girls with good spiritual values and family backgrounds. Ph: 7709123561, 8308653184

2590/Nov.9 /3 രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, 31, 172 cm, സുമുഖൻ, വെളുത്ത നിറം, MBA, TESOL, Academician.ദൈവഭയമുള്ള സൗന്ദര്യവതികളുമായ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു Ph: 9633204479

2589/Nov.8/3 Syrian Christian Pentecostal young man 44, 176 cm, MCA, Working in HR an Engineering College, Divorcee. Seeking suitable alliance from Pentecostal families.  Phone No. 9495446556

2588/Nov.7/3 സി എസ് ഐ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ്, 33, +2, ITI , സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി (TATA motors ) അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സഭാവിഭാഗം വിഷയമല്ല. ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. Ph: 8301083902, 9747155280

2587/Nov.7/3 നിയമപരമായി വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയ സാമ്പവ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 39, MSc, വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു  താല്പര്യമുള്ള ബാധ്യതകളില്ലാത്ത പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9605009657

2583/Nov.5/3 Syrian pentecostal 31 year (1.12.1990) old girl from a nuclear family. Brought up in West bengal kolkata. Working as a govt nurse in West bengal. 5 feet 3 inch. God fearing girl. Looking for a god fearing, baptised, born again groom living or working in North India. Contact number – 9874074695


2582/Nov.5/3  Pentecostal parents settled in UK prayerfully inviting proposal for their daughter (24 yrs/ 162cms)Born again, baptised. Has masters degree in HR management. Currently working in NHS UK. Seeking alliance from parents of God fearing professionally and spiritually qualified boys, preferably from abroad or outside of Kerala. Mobile 9496301048, 9947557583

2580/Nov.4/3  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 27, 152cm, BSc നഴ്സ്, അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു.  വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന +91 77362 03211, 8547259581

2579/Nov.4/3 Pentecostal parents settled in Delhi invites proposal for their daughter 33, 157 cm, Msc, BEd, now working as a secondary school teacher in Ministry of education Maldives. Born again and baptized. Born again baptized Boys with good Education from India or abroad. Contact +91 7982376013

2578/Nov.3/2  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൻ, 38, 160 cm, ബിസിനസ്, ബാധ്യതകൾ ഒന്നുമില്ല, അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാന്റുകൾ ഇല്ല. Ph & whatsaap 7356059517

2577/Nov.3/3  പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 28, 162 cm , MBBS, വെളുത്ത നിറം, ഇടത്തരം കുടുംബം, അനുയോജ്യമായ MBBS ബിരുദമുള്ള ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ഉള്ള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. +91 93882 90326

2576/Nov.2/3 ദുബായിൽ procurement officer ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവ്,(Age 30, Height 5.9, B.com+computer) ഡിസംബർ അവസാനവാരം നാട്ടിൽ എത്തും. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Bsc നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. Mob:9961085870

2575/Nov.1/3 ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് 30, 167cm, BA, ഷാർജയിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതകളിൽ നിന്നു വിവാഹാലോചന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. യുവാവ് നവംവർ അവസാനം നാട്ടിൽ വരും. Mob no: 9447675837, 9447598843

2574/Nov.1/3 Syrian Pentecostal 22 year old girl from a well known prestigious family. Born and brought  up in New York , USA. Beautiful girl 5 feet 4 inches and slim graduating with Pharm.D (Doctor of Pharmacy 2024). She is a God fearing praise and worship leader who plays guitar. Looking for a God fearing groom in the Medical field brought up in USA (preferably medical doctor) Groom must be over 5’9’’ height. Please apply with picture. Contact. + 516 729 7889

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക +91 9349500155


വീട്ടു ജോലിക്ക് സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവല്ലയിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു കുടുംബത്തിൽ താമസിച്ച് പാചകവും വീട്ടുജോലികളും ചെയ്യുവാൻ 50 വയസിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക 9744740558

തിരുവല്ലയിൽ വീട് ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവല്ല പട്ടണത്തിലോ പരിസരത്തോ കാർ പാർക്കിങ് സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ വീട് വാടകയ്‌ക്കോ വിലക്കോ ആവശ്യമുണ്ട്  Ph. 9847381853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വാർത്ത: സാമുവൽ ഗൊരക്ക് പൂർ

ലക്നൗ:  ഉത്തർ പ്രദേശിലെ അസംഗഡ്ൽ വിവാഹ സൽക്കാര പാർട്ടിക്കിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട 9 എ.ജി. പാസ്റ്റർമാർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ.   അസെംബ്ലീസ്‌ ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ സെഷൻ പ്രസ്ബിറ്ററും നവദമ്പതികളും ഉൾപ്പടെ 17 പേരെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരിൽ നവ ദമ്പതികൾ അടക്കം എട്ടു പേരെ കോടതി വിട്ടയച്ചു. പാസ്റ്റർ ജിതേന്ദ്ര ഒന്നാം പ്രതിയായും  മലയാളിയായ പാസ്റ്റർ ബിനു രഘുനാഥ് രണ്ടാം പ്രതിയായും മതപരിവർത്തന ശ്രമം എന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് കോടതി 9 പാസ്റ്റർമാരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

അസംബ്ലി ഓഫ് ഗോഡ് നോർത്തേൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗൺസിലിലെ (എൻഡിസി)യുടെ അസംഗഡ് സെക്ഷനിലെ പാസ്റ്റർ ജിതേന്ദ്രയുടെ മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഈ മാസം 22 ന് ആയിരുന്നു. തുടർന്ന് തന്റെ സെക്ഷനിലുള്ള എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റർമാരെയും ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്ന് നടത്തിയ വിവാഹ സൽക്കാര പാർട്ടിക്കിടെ പോലീസുകാർ അതിക്രമിച്ചു കയറുകയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന 15 പാസ്റ്ററുമാരെയും വധുവരന്മാരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയുമായിരുന്നു.

കോഴഞ്ചേരി മാരാമൺ ദൈവസഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ എം കെ കരുണാകരന്റെ മരുമകനാണ് പാസ്റ്റർ ബിനു രഘുനാഥ്

ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെ


ഹാലേലൂയ്യ പത്രത്തിന്റെ വരിക്കാരാകുക. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 200 രൂപ. രണ്ടുവർഷത്തെ വരിസംഖ്യ (400 രൂപ) ഒന്നിച്ചു അടക്കുന്നവർക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. പുസ്തകം വീട്ടിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ വരിസംഖ്യ അടച്ചാൽ മതി. താൽപ്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിലാസം പിൻകോഡ് ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ ഹല്ലേലൂയ എന്ന സന്ദേശത്തോടെ  974 429 4144 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് WhatsAap ചെയ്യുക.


2622/Nov.29/3 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മകൾക്ക് വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. (വയസ്സ് 30, DOB മാർച്ച് 1992; ഉയരം 5.3 ft; വെളുത്ത നിറം). സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. (ഫെബ്രുവരിയിൽ അവധിക്ക് വരും) ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള ആത്മീയരായ ആൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകൾ തേടുന്നു. മൊബൈൽ നമ്പർ : 9961708024

2621/Nov.29/3 Syrian Christian family seeking a suitable alliance for their widower boy (48 years, 165 cm) working in UAE as an IT Engineer and serving as an associate pastor in a Church. Looking for a bride who is educated, born again, baptized, spirit-filled, and interested in supporting the ministry. Divorcees, please excuse. Contact on WhatsApp with details and photo. WhatsApp no. +971 50 8253790

2620/Nov.29/3 Syrian Christian Pentecostal parents seek suitable proposals for their son employed in Canada. DoB Aug 4 1990 173 cms tall fair slim BE from India BET (Post Degree in Petroleum Engg)from CBU Canada. PR holder. Coming to India by 2023 January end. Prefer proposals from fair qualified girls preferably in or qualified to go to Canada.  PH. 9447858854, 8281288373

 2619/Nov.29/3 EVANGELICAL Born again girl 36/168,BE, born & brought up outside Kerala. Employed in UK. Invite proposals from parents of unmarried,Born again, professionally qualified, preferably U K employed boys. M4Marry. com 5262126 – 9539508907, 7034376182

2618/Nov.29/3 സൗദി അറേബ്യയിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയുന്ന ക്നാനായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 32,158 cm, BSc Nurse, Soudi MOH, ഇപ്പോൾ അവധിക്ക് നാട്ടിലുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിയും ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുമുള്ള, കനാനായ ബാഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുളള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9544085232, 7594052995

2617 /Nov.29/3 ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്നും ഏകയായി പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച മാതാവിൻ്റെ മകൻ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യുവാവ്, 28, 158 cm, BTech, MS (software engineer), അയർലൻറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതകൾ ഉള്ള യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അയർലൻ്റിലോ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. Ph. +91 9961419820

2616/Nov.28/1 Syrian Christian family Seeking Suitable alliance for their born again boy 35 (DOB 15.11. 86.) height 171 cm, BSc Nurse, working out side of Kerala. Now studying “OET” also. (a divorced person lived without a relationship for only a few days before 05 years.) Marriage proposal is invited from professionaly qualified born-again girls from India or abroad.  Whats App No: 9447213244.

2615/Nov.27/3 A well known Pastors family from central travancore seeking suitable alliance for their son 25, DOB: 10/09/1997, 5″9, BTech, Australian PR holder, Worship leader. From parents of Spirit-filled and God fearing girl with professional education. Contact: +91 9495950152, +91 9947270152

2614/Nov.26/3 Syrian Christian Pentecostal Boy 32, DOB:09/12/90, B Com, brought up in Rajasthan, Now working at Hyderabad. Seeking suitable alliance from Good looking and God-fearing pentecostal girls ( orthodox or Marthoma background) Ph:9663930796

2613/Nov.26/3 Syrian christisn pentecostal parents invite proposal for their son, 28, Height 175 cm, MTh, DHA, working as a missionary in north India, from parents of committed girls for missiin work in North India with job, Preferably a nurse.Ph: 6376121665, +91 70700 47370

2612/Nov.24/3  ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് (IPC) യുവതി 30,155 cm, SSLC, ആത്മീയരായ യുവാക്കളിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സുവിശേഷ വേലയിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. ഏത് പെന്തെക്കോസ്ത് സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ആലോചനയും ആകാം. Ph. 9895583663 ( whatsapp) 9593807546

2611/Nov.23/3 Parents settled in USA inviting proposal for thier daughter who was bought up in gulf (27/165) and gained Bachelors in Electronics and Communications  Engineering from Kerala.  At present working in cochin. Seeking proposal from parents of God fearing, spirit filled,baptized and professionally Qualified . Please contact jorjtk68@gmail.com

 2610/Nov.23/3 Pentecostal parents seek marriage alliance for their born again, baptized and Spirit filled daughter, DOB 17.4.1995 height 5’6″, M.Tech (Environment Eng.), working in a state psu in Gandhinagar . An anointed worship leader & musician and she is actively involved in Church ministry. If interested please contact via phone/WhatsApp India #9825382849

2609/Nov.22/3 Syrian Christian Pentecostal parents invites proposal for their daughter born and broughtup in North India, born again baptized, 25 (DOB:23/10/1997), 5″2, BSc Nurse, working in UK, from Professionally qualified Boys with good spiritual values from UK or Western countries are preferred. Ph. +919778768101, 9813257318, 9813238356

2608/Nov.21/3 Pentecostal parents (District :PTA, CSI background ) seeking alliance for their daughter (25, DOB: 31 October 1997, 5’4″) Born again, Baptized, spirit filled (IPC church), Working as software engineer (Qualification :MCA).  proposals from spiritually and professionally qualified boys. Ph:9497537658, 9961282058

2607/Nov.21/3 ബ്രദറൺ വിശ്വാസിയായ യുവാവ് (35,161cm, M A Sociology, B.Th & Bible Linguistic Trainer -ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം ജില്ലയിൽ അധ്യാപകനായി ജോലിചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Ph :9490460738,:8547657586.

2606/Nov.19/3 Syrian Christian Pentecostal (IPC) parents from Central Travancore, seeks suitable proposals for their son (May 1991 – 168 cm, M.Com, M.B.A. Finance) working as Accounts Officer in Doha, planning to arrive on Jan. 2023. Looking for baptized, non-ornament wearing girls preferably Bsc Nurses working in abroad or India. Contact: 8111960834, Whatsapp: 7012224034

2605/Nov.18 /3  Syrian Christian Pentecostal parent invites suitable alliance for their born again baptized daughter in Dubai (B.Sc. Nurse /33 years /170 cm )  Ph.8086682214

2604/Nov.18 /3  Cheramar christian Pentecostal girl, 26 years (7/02/1996), 148 cm, B. Pharm, independent church, seeking suitable alliance from boys of similar background and qualification form India or abroad. Ph: 9497002576

2603/Nov.16 /3  Christian parents inviting proposal for their daughter who is Born again, baptized (28 yrs/160 cm /57 Kg)MBBS, currently undergoing postgraduate training in Obstetrics and Gynecology in the U.K. seeking suitable alliances from parents of God fearing/ Christ centered boys, preferably doctors or professionally qualified postgraduates. Her parents are doctors and working abroad. please contact +6738799868, +919061040563

2602/Nov.16 /3  തൃശൂർ സ്വദേശിയായ പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ് (ഐ പി സി) വയസ് 30 (04.11.1992), ഉയരം 171 cm, വെളുപ്പ് നിറം, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടൂറിസം ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ എയർപോർട് മാനേജ്മെന്റ്, മെഡിക്കൽ Rep ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Mobile no: 9495046584, 9496691220

2601/Nov.13 /3 എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ചേരമർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 42,162 cm, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9947438316

2600/Nov.13 /3അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ്, Bsc Nurse, 38, 180cm, fair പുനർ വിവാഹം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ബാധ്യത ഇല്ല. Ph :+919721681092

2599/Nov.11 /3 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുരാതന ഓർത്തഡോക്സ്‌ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ വരികയും, ദീർഘവർഷങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ച്‌, മെച്ചപ്പെട്ട ബിസിനസ് സരംഭങ്ങളില്‍ എര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, വിശുദ്ധമായ ആത്മീയമൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുമായ, ബിരുദധാരിയായ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവിന് (30 വയസ്; 178 cms ഉയരം) അനുയോജ്യയായി, വിദേശജോലികൾ താല്പര്യപ്പെടാത്ത, ആത്മീയരായ പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Contact : +91 82812 64893

2598/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 31, 5.”8, MCA, IT Engineer ആയി ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

2597/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 29, 5.”9, BE (Aeronautical) ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

 2596/Nov.10 /3 മാർത്തോമാ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവതി 24 വയസ്സ്, ഹൈറ്റ് 5.5, MSc ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കംപ്ലീറ്റ്, ഇടത്തരം കുടുംബം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും ഉള്ള ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു മാർത്തോമ, സിഎസ്ഐ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭാംഗങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന. യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാർത്തോമാ സഭയിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നു. Ph:7559946955, 9447384522

2595/Nov.10 /3 അബുദാബിയിൽ  ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്നാനായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ് 26, (DOB : 7/8/1996) 178 cm, അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന Ph. 9947555240

2594/Nov.9 /3 Born again, baptized Pentecostal girl, Age: 24(DOB: 08•07•1998) Fair,Height: 5’5”, Completed Doctor of Pharmacy (PharmD). Attends an Independent church (Ernakulam) Active in Church ministries. Seeks suitable alliance from  born again, baptized and spirit filled professionally qualified groom. Preference for boys from Australia  Ph: 8547582529 Email: sijuaji81@gmail.com sijuaji81@gmail.com

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക  +91 9349500155


2592/Nov.9 /3 ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്ക് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്. തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൽ, 42, 160 cm, ഇൻറീരിയൽ ഡിസൈൻ വർക്കർ, ബാധ്യതയില്ല. അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാൻറുകൾ ഇല്ല. Ph. 8593057404 (whatsaap), 8089180927

2591/Nov.9 /3  Pune settled Syrian christian family invite proposal for their son, 31, DOB 02/10/1991,5’4, M Com, working in DXN marketing India, as officer (branch operations). From well qualified girls with good spiritual values and family backgrounds. Ph: 7709123561, 8308653184

2590/Nov.9 /3 രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, 31, 172 cm, സുമുഖൻ, വെളുത്ത നിറം, MBA, TESOL, Academician.ദൈവഭയമുള്ള സൗന്ദര്യവതികളുമായ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു Ph: 9633204479

2589/Nov.8/3 Syrian Christian Pentecostal young man 44, 176 cm, MCA, Working in HR an Engineering College, Divorcee. Seeking suitable alliance from Pentecostal families.  Phone No. 9495446556

2588/Nov.7/3 സി എസ് ഐ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ്, 33, +2, ITI , സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി (TATA motors ) അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സഭാവിഭാഗം വിഷയമല്ല. ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. Ph: 8301083902, 9747155280

2587/Nov.7/3 നിയമപരമായി വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയ സാമ്പവ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 39, MSc, വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു  താല്പര്യമുള്ള ബാധ്യതകളില്ലാത്ത പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9605009657

2583/Nov.5/3 Syrian pentecostal 31 year (1.12.1990) old girl from a nuclear family. Brought up in West bengal kolkata. Working as a govt nurse in West bengal. 5 feet 3 inch. God fearing girl. Looking for a god fearing, baptised, born again groom living or working in North India. Contact number – 9874074695


2582/Nov.5/3  Pentecostal parents settled in UK prayerfully inviting proposal for their daughter (24 yrs/ 162cms)Born again, baptised. Has masters degree in HR management. Currently working in NHS UK. Seeking alliance from parents of God fearing professionally and spiritually qualified boys, preferably from abroad or outside of Kerala. Mobile 9496301048, 9947557583

2580/Nov.4/3  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 27, 152cm, BSc നഴ്സ്, അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു.  വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന +91 77362 03211, 8547259581

2579/Nov.4/3 Pentecostal parents settled in Delhi invites proposal for their daughter 33, 157 cm, Msc, BEd, now working as a secondary school teacher in Ministry of education Maldives. Born again and baptized. Born again baptized Boys with good Education from India or abroad. Contact +91 7982376013

2578/Nov.3/2  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൻ, 38, 160 cm, ബിസിനസ്, ബാധ്യതകൾ ഒന്നുമില്ല, അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാന്റുകൾ ഇല്ല. Ph & whatsaap 7356059517

2577/Nov.3/3  പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 28, 162 cm , MBBS, വെളുത്ത നിറം, ഇടത്തരം കുടുംബം, അനുയോജ്യമായ MBBS ബിരുദമുള്ള ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ഉള്ള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. +91 93882 90326

2576/Nov.2/3 ദുബായിൽ procurement officer ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവ്,(Age 30, Height 5.9, B.com+computer) ഡിസംബർ അവസാനവാരം നാട്ടിൽ എത്തും. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Bsc നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. Mob:9961085870

2575/Nov.1/3 ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് 30, 167cm, BA, ഷാർജയിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതകളിൽ നിന്നു വിവാഹാലോചന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. യുവാവ് നവംവർ അവസാനം നാട്ടിൽ വരും. Mob no: 9447675837, 9447598843

2574/Nov.1/3 Syrian Pentecostal 22 year old girl from a well known prestigious family. Born and brought  up in New York , USA. Beautiful girl 5 feet 4 inches and slim graduating with Pharm.D (Doctor of Pharmacy 2024). She is a God fearing praise and worship leader who plays guitar. Looking for a God fearing groom in the Medical field brought up in USA (preferably medical doctor) Groom must be over 5’9’’ height. Please apply with picture. Contact. + 516 729 7889

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക +91 9349500155


വീട്ടു ജോലിക്ക് സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവല്ലയിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു കുടുംബത്തിൽ താമസിച്ച് പാചകവും വീട്ടുജോലികളും ചെയ്യുവാൻ 50 വയസിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക 9744740558

തിരുവല്ലയിൽ വീട് ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവല്ല പട്ടണത്തിലോ പരിസരത്തോ കാർ പാർക്കിങ് സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ വീട് വാടകയ്‌ക്കോ വിലക്കോ ആവശ്യമുണ്ട്  Ph. 9847381853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ക്രൈസ്തവർ ന്യൂനപക്ഷമാകുന്നു എന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട്

ലണ്ടൻ: ക്രൈസ്തവ രാജ്യമായ ബ്രിട്ടണിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു എന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. ബ്രിട്ടന്റെ ഔദ്യോഗിക മതമായ ക്രിസ്തുമതം ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയ്ൽസിലും ന്യൂനപക്ഷമാകുന്നു എന്നാണ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ. ആദ്യമായാണ് ക്രൈസ്തവർ ഇവിടങ്ങളിൽ ഇത്രയും കുറയുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയ്ൽസിലും ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയിൽ താഴെയാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ എണ്ണം. ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ മതാഭിമുഖ്യം കുറയുന്നുവെന്നതിന്റെ സൂചനയായി ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നു. രാജ്യത്ത് വെള്ളക്കാർ കുറയുന്നതായും 2021-ലെ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് സൂചന നൽകുന്നു. 86 ശതമാനമായിരുന്നത് 82 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.

പത്തുവർഷംമുമ്പ് സെൻസസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയ്ൽസിലും ജനസംഖ്യയുടെ 59.3 ശതമാനമായിരുന്നു ക്രൈസ്തവർ. ഇത് 46.2 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. 13.1 ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവ്. അതേസമയം മുസ്ലിം ജനത 4.9 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 6.5 ശതമാനമായി. 1.5 ശതമാനമായിരുന്ന ഹിന്ദുമതവിശ്വാസികൾ 1.7 ശതമാനമായി എന്നും ഓഫിസ് ഫോർനാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (ഒ എൻ എസ് ) പുറത്തുവിട്ട സെൻസസ് ഡേറ്റയിൽ പറയുന്നു. മൂന്നിൽ ഒരാളെന്ന കണക്കിൽ ജനസംഖ്യയുടെ 37 ശതമാനം ഒരുമതത്തിലും പെട്ടവരല്ല.വംശീയത കുറഞ്ഞുവരുന്നതിന്റെ തെളിവാണിതെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പരമ്പരാഗത പള്ളികളിൽ ആരാധനയ്ക്ക് ആളില്ലാത്തതുമൂലം അടച്ചു പൂട്ടുകയോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കു നൽകുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി ചിലവർഷങ്ങളായി തുടരുകയാണ്.പെന്തെക്കോസ്തു സഭകൾക്കാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വളർച്ചയുള്ളത്. പരമ്പരാഗത മത സംവിധാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസക്കുറവും ഇസ്ലാം മുതലായ മതങ്ങളുടെ ആധിപത്യവുമാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ എണ്ണം കുറയാൻ കാരണമാകുന്നത്.

സുവിശേഷ പ്രഘോഷകർക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോലും സംഭവിക്കുന്നത് അന്തർദേശീയ വാർത്തയായിരുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മിഷനറിമാരെ അയയ്ക്കുകയും സഭയുടെ നിർണായക ഉണർവുകൾക്കു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്ത യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സുവിശേഷ മുന്നേറ്റത്തിനും ഉണർവിനും വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.


ഹാലേലൂയ്യ പത്രത്തിന്റെ വരിക്കാരാകുക. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 200 രൂപ. രണ്ടുവർഷത്തെ വരിസംഖ്യ (400 രൂപ) ഒന്നിച്ചു അടക്കുന്നവർക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. പുസ്തകം വീട്ടിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ വരിസംഖ്യ അടച്ചാൽ മതി. താൽപ്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിലാസം പിൻകോഡ് ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ ഹല്ലേലൂയ എന്ന സന്ദേശത്തോടെ  974 429 4144 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് WhatsAap ചെയ്യുക.


2622/Nov.29/3 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മകൾക്ക് വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. (വയസ്സ് 30, DOB മാർച്ച് 1992; ഉയരം 5.3 ft; വെളുത്ത നിറം). സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. (ഫെബ്രുവരിയിൽ അവധിക്ക് വരും) ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള ആത്മീയരായ ആൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകൾ തേടുന്നു. മൊബൈൽ നമ്പർ : 9961708024

2621/Nov.29/3 Syrian Christian family seeking a suitable alliance for their widower boy (48 years, 165 cm) working in UAE as an IT Engineer and serving as an associate pastor in a Church. Looking for a bride who is educated, born again, baptized, spirit-filled, and interested in supporting the ministry. Divorcees, please excuse. Contact on WhatsApp with details and photo. WhatsApp no. +971 50 8253790

2620/Nov.29/3 Syrian Christian Pentecostal parents seek suitable proposals for their son employed in Canada. DoB Aug 4 1990 173 cms tall fair slim BE from India BET (Post Degree in Petroleum Engg)from CBU Canada. PR holder. Coming to India by 2023 January end. Prefer proposals from fair qualified girls preferably in or qualified to go to Canada.  PH. 9447858854, 8281288373

 2619/Nov.29/3 EVANGELICAL Born again girl 36/168,BE, born & brought up outside Kerala. Employed in UK. Invite proposals from parents of unmarried,Born again, professionally qualified, preferably U K employed boys. M4Marry. com 5262126 – 9539508907, 7034376182

2618/Nov.29/3 സൗദി അറേബ്യയിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയുന്ന ക്നാനായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 32,158 cm, BSc Nurse, Soudi MOH, ഇപ്പോൾ അവധിക്ക് നാട്ടിലുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിയും ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുമുള്ള, കനാനായ ബാഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുളള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9544085232, 7594052995

2617 /Nov.29/3 ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്നും ഏകയായി പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച മാതാവിൻ്റെ മകൻ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യുവാവ്, 28, 158 cm, BTech, MS (software engineer), അയർലൻറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതകൾ ഉള്ള യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അയർലൻ്റിലോ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. Ph. +91 9961419820

2616/Nov.28/1 Syrian Christian family Seeking Suitable alliance for their born again boy 35 (DOB 15.11. 86.) height 171 cm, BSc Nurse, working out side of Kerala. Now studying “OET” also. (a divorced person lived without a relationship for only a few days before 05 years.) Marriage proposal is invited from professionaly qualified born-again girls from India or abroad.  Whats App No: 9447213244.

2615/Nov.27/3 A well known Pastors family from central travancore seeking suitable alliance for their son 25, DOB: 10/09/1997, 5″9, BTech, Australian PR holder, Worship leader. From parents of Spirit-filled and God fearing girl with professional education. Contact: +91 9495950152, +91 9947270152

2614/Nov.26/3 Syrian Christian Pentecostal Boy 32, DOB:09/12/90, B Com, brought up in Rajasthan, Now working at Hyderabad. Seeking suitable alliance from Good looking and God-fearing pentecostal girls ( orthodox or Marthoma background) Ph:9663930796

2613/Nov.26/3 Syrian christisn pentecostal parents invite proposal for their son, 28, Height 175 cm, MTh, DHA, working as a missionary in north India, from parents of committed girls for missiin work in North India with job, Preferably a nurse.Ph: 6376121665, +91 70700 47370

2612/Nov.24/3  ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് (IPC) യുവതി 30,155 cm, SSLC, ആത്മീയരായ യുവാക്കളിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സുവിശേഷ വേലയിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. ഏത് പെന്തെക്കോസ്ത് സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ആലോചനയും ആകാം. Ph. 9895583663 ( whatsapp) 9593807546

2611/Nov.23/3 Parents settled in USA inviting proposal for thier daughter who was bought up in gulf (27/165) and gained Bachelors in Electronics and Communications  Engineering from Kerala.  At present working in cochin. Seeking proposal from parents of God fearing, spirit filled,baptized and professionally Qualified . Please contact jorjtk68@gmail.com

 2610/Nov.23/3 Pentecostal parents seek marriage alliance for their born again, baptized and Spirit filled daughter, DOB 17.4.1995 height 5’6″, M.Tech (Environment Eng.), working in a state psu in Gandhinagar . An anointed worship leader & musician and she is actively involved in Church ministry. If interested please contact via phone/WhatsApp India #9825382849

2609/Nov.22/3 Syrian Christian Pentecostal parents invites proposal for their daughter born and broughtup in North India, born again baptized, 25 (DOB:23/10/1997), 5″2, BSc Nurse, working in UK, from Professionally qualified Boys with good spiritual values from UK or Western countries are preferred. Ph. +919778768101, 9813257318, 9813238356

2608/Nov.21/3 Pentecostal parents (District :PTA, CSI background ) seeking alliance for their daughter (25, DOB: 31 October 1997, 5’4″) Born again, Baptized, spirit filled (IPC church), Working as software engineer (Qualification :MCA).  proposals from spiritually and professionally qualified boys. Ph:9497537658, 9961282058

2607/Nov.21/3 ബ്രദറൺ വിശ്വാസിയായ യുവാവ് (35,161cm, M A Sociology, B.Th & Bible Linguistic Trainer -ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം ജില്ലയിൽ അധ്യാപകനായി ജോലിചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Ph :9490460738,:8547657586.

2606/Nov.19/3 Syrian Christian Pentecostal (IPC) parents from Central Travancore, seeks suitable proposals for their son (May 1991 – 168 cm, M.Com, M.B.A. Finance) working as Accounts Officer in Doha, planning to arrive on Jan. 2023. Looking for baptized, non-ornament wearing girls preferably Bsc Nurses working in abroad or India. Contact: 8111960834, Whatsapp: 7012224034

2605/Nov.18 /3  Syrian Christian Pentecostal parent invites suitable alliance for their born again baptized daughter in Dubai (B.Sc. Nurse /33 years /170 cm )  Ph.8086682214

2604/Nov.18 /3  Cheramar christian Pentecostal girl, 26 years (7/02/1996), 148 cm, B. Pharm, independent church, seeking suitable alliance from boys of similar background and qualification form India or abroad. Ph: 9497002576

2603/Nov.16 /3  Christian parents inviting proposal for their daughter who is Born again, baptized (28 yrs/160 cm /57 Kg)MBBS, currently undergoing postgraduate training in Obstetrics and Gynecology in the U.K. seeking suitable alliances from parents of God fearing/ Christ centered boys, preferably doctors or professionally qualified postgraduates. Her parents are doctors and working abroad. please contact +6738799868, +919061040563

2602/Nov.16 /3  തൃശൂർ സ്വദേശിയായ പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ് (ഐ പി സി) വയസ് 30 (04.11.1992), ഉയരം 171 cm, വെളുപ്പ് നിറം, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടൂറിസം ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ എയർപോർട് മാനേജ്മെന്റ്, മെഡിക്കൽ Rep ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Mobile no: 9495046584, 9496691220

2601/Nov.13 /3 എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ചേരമർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 42,162 cm, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9947438316

2600/Nov.13 /3അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ്, Bsc Nurse, 38, 180cm, fair പുനർ വിവാഹം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ബാധ്യത ഇല്ല. Ph :+919721681092

2599/Nov.11 /3 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുരാതന ഓർത്തഡോക്സ്‌ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ വരികയും, ദീർഘവർഷങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ച്‌, മെച്ചപ്പെട്ട ബിസിനസ് സരംഭങ്ങളില്‍ എര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, വിശുദ്ധമായ ആത്മീയമൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുമായ, ബിരുദധാരിയായ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവിന് (30 വയസ്; 178 cms ഉയരം) അനുയോജ്യയായി, വിദേശജോലികൾ താല്പര്യപ്പെടാത്ത, ആത്മീയരായ പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Contact : +91 82812 64893

2598/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 31, 5.”8, MCA, IT Engineer ആയി ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

2597/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 29, 5.”9, BE (Aeronautical) ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

 2596/Nov.10 /3 മാർത്തോമാ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവതി 24 വയസ്സ്, ഹൈറ്റ് 5.5, MSc ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കംപ്ലീറ്റ്, ഇടത്തരം കുടുംബം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും ഉള്ള ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു മാർത്തോമ, സിഎസ്ഐ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭാംഗങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന. യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാർത്തോമാ സഭയിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നു. Ph:7559946955, 9447384522

2595/Nov.10 /3 അബുദാബിയിൽ  ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്നാനായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ് 26, (DOB : 7/8/1996) 178 cm, അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന Ph. 9947555240

2594/Nov.9 /3 Born again, baptized Pentecostal girl, Age: 24(DOB: 08•07•1998) Fair,Height: 5’5”, Completed Doctor of Pharmacy (PharmD). Attends an Independent church (Ernakulam) Active in Church ministries. Seeks suitable alliance from  born again, baptized and spirit filled professionally qualified groom. Preference for boys from Australia  Ph: 8547582529 Email: sijuaji81@gmail.com sijuaji81@gmail.com

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക  +91 9349500155


2592/Nov.9 /3 ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്ക് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്. തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൽ, 42, 160 cm, ഇൻറീരിയൽ ഡിസൈൻ വർക്കർ, ബാധ്യതയില്ല. അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാൻറുകൾ ഇല്ല. Ph. 8593057404 (whatsaap), 8089180927

2591/Nov.9 /3  Pune settled Syrian christian family invite proposal for their son, 31, DOB 02/10/1991,5’4, M Com, working in DXN marketing India, as officer (branch operations). From well qualified girls with good spiritual values and family backgrounds. Ph: 7709123561, 8308653184

2590/Nov.9 /3 രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, 31, 172 cm, സുമുഖൻ, വെളുത്ത നിറം, MBA, TESOL, Academician.ദൈവഭയമുള്ള സൗന്ദര്യവതികളുമായ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു Ph: 9633204479

2589/Nov.8/3 Syrian Christian Pentecostal young man 44, 176 cm, MCA, Working in HR an Engineering College, Divorcee. Seeking suitable alliance from Pentecostal families.  Phone No. 9495446556

2588/Nov.7/3 സി എസ് ഐ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ്, 33, +2, ITI , സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി (TATA motors ) അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സഭാവിഭാഗം വിഷയമല്ല. ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. Ph: 8301083902, 9747155280

2587/Nov.7/3 നിയമപരമായി വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയ സാമ്പവ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 39, MSc, വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു  താല്പര്യമുള്ള ബാധ്യതകളില്ലാത്ത പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9605009657

2583/Nov.5/3 Syrian pentecostal 31 year (1.12.1990) old girl from a nuclear family. Brought up in West bengal kolkata. Working as a govt nurse in West bengal. 5 feet 3 inch. God fearing girl. Looking for a god fearing, baptised, born again groom living or working in North India. Contact number – 9874074695


2582/Nov.5/3  Pentecostal parents settled in UK prayerfully inviting proposal for their daughter (24 yrs/ 162cms)Born again, baptised. Has masters degree in HR management. Currently working in NHS UK. Seeking alliance from parents of God fearing professionally and spiritually qualified boys, preferably from abroad or outside of Kerala. Mobile 9496301048, 9947557583

2580/Nov.4/3  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 27, 152cm, BSc നഴ്സ്, അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു.  വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന +91 77362 03211, 8547259581

2579/Nov.4/3 Pentecostal parents settled in Delhi invites proposal for their daughter 33, 157 cm, Msc, BEd, now working as a secondary school teacher in Ministry of education Maldives. Born again and baptized. Born again baptized Boys with good Education from India or abroad. Contact +91 7982376013

2578/Nov.3/2  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൻ, 38, 160 cm, ബിസിനസ്, ബാധ്യതകൾ ഒന്നുമില്ല, അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാന്റുകൾ ഇല്ല. Ph & whatsaap 7356059517

2577/Nov.3/3  പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 28, 162 cm , MBBS, വെളുത്ത നിറം, ഇടത്തരം കുടുംബം, അനുയോജ്യമായ MBBS ബിരുദമുള്ള ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ഉള്ള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. +91 93882 90326

2576/Nov.2/3 ദുബായിൽ procurement officer ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവ്,(Age 30, Height 5.9, B.com+computer) ഡിസംബർ അവസാനവാരം നാട്ടിൽ എത്തും. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Bsc നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. Mob:9961085870

2575/Nov.1/3 ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് 30, 167cm, BA, ഷാർജയിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതകളിൽ നിന്നു വിവാഹാലോചന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. യുവാവ് നവംവർ അവസാനം നാട്ടിൽ വരും. Mob no: 9447675837, 9447598843

2574/Nov.1/3 Syrian Pentecostal 22 year old girl from a well known prestigious family. Born and brought  up in New York , USA. Beautiful girl 5 feet 4 inches and slim graduating with Pharm.D (Doctor of Pharmacy 2024). She is a God fearing praise and worship leader who plays guitar. Looking for a God fearing groom in the Medical field brought up in USA (preferably medical doctor) Groom must be over 5’9’’ height. Please apply with picture. Contact. + 516 729 7889

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക +91 9349500155


വീട്ടു ജോലിക്ക് സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവല്ലയിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു കുടുംബത്തിൽ താമസിച്ച് പാചകവും വീട്ടുജോലികളും ചെയ്യുവാൻ 50 വയസിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക 9744740558

തിരുവല്ലയിൽ വീട് ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവല്ല പട്ടണത്തിലോ പരിസരത്തോ കാർ പാർക്കിങ് സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ വീട് വാടകയ്‌ക്കോ വിലക്കോ ആവശ്യമുണ്ട്  Ph. 9847381853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ബ്രദർ പി ജി വർഗീസ് പാസ്റ്റർ പി എം തോമസിനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു
ഇന്നേക്ക് 60 വർഷം മുമ്പ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാൻ പാസ്റ്റർ പി.എം.തോമസിന് ഒരു അവസരം കിട്ടി. സ്പോൺസറയെയും കിട്ടി. മലയാളിയാണ്. അദ്ദേഹം ദിവസം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഉപവസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അടുത്തുള്ള സിഎസ്ഐ പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു: “ഞാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ സുവിശേഷവേല ചെയ്യുകയാണ്”.
1960ൽ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടുള്ളവർ അധികമില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയില്ല. ഞാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു. എത്രയോ വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഈ ബലത്തോടെ പോക, ഞാൻ വാതിൽ തുറക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി.. അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു താൻ പോകുന്നില്ല.
പി.എം തോമസ് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു. വരുമാനം വളരെ കുറവായിരുന്നു. കുടുംബത്തിൻറെ ബാധ്യതകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂത്ത സഹോദരിമാരെ കെട്ടിക്കണം, അനുജന്മാരെ പഠിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചുമതലകളും ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “ഞാൻ അമേരിക്കക്ക് പോകുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം ആ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കാണ്”
കേരളത്തിലെ പല കൺവെൻഷനുകളിലും അദ്ദേഹം പ്രഭാഷകനായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ പോയാൽ തനിക്കൊരു നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ദൈവം പറഞ്ഞത് കേട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പാട്ടാണ് “കൊയ്ത്തുണ്ട്..അധികം വേലയുണ്ട്”. അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ കെ. ഇ എബ്രഹാം പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു അനുമോദിച്ചു. ആത്മഭാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ.
അദ്ദേഹം അധ്യാപകൻ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജോലി രാജി വെച്ചിട്ട് പൂനെയിലുള്ള യു.ബി.എസ് ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയത്. അവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ വിളിച്ചത് ബിഷപ്പ് എന്നായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലെ വചനം അറിയാമായിരുന്നു.
അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാളിന് കാശ്മീരിൽ ഒരു കൺവെൻഷനിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പി.എം തോമസിനെ അദ്ദേഹംഅവിടേക്ക് വിട്ടു. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് താൻ യാത്ര ചെയ്തത്. കാശ്മീരിലൂടെ അദ്ദേഹം പോകുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ പർവതങ്ങളും, താഴ്വരകളുമൊക്കെ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം എഴുതി “എന്നെ വീണ്ട സ്നേഹം കുരിശിലെ സ്നേഹം”
ഈ കാഷ്‌മീർ മുഴുവൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. 60 കളിൽ മൂന്നുമാസം പ്രായമുള്ള മകനെയും കൊണ്ട് കാശ്മീരിൽ എത്തി. അവിടുത്തെ തണുപ്പ് സീറോ ഡിഗ്രിയാണ്. ചൂട് 46 ഡിഗ്രിയാണ്. കൊതുകും, ഈച്ചയും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. പട്ടിണി, എതിർപ്പ്, കാലാവസ്ഥ, എല്ലാം എതിരായിരുന്നു.
1972ൽ പി എം തോമസിന്റെ കൺവൻഷനിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നത് ജോർദാൻ ഖാൻ എന്ന പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു. ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു. പി.എം തോമസിന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്നെ ഒരു മകനെപ്പോലെ അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ചു. വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് ആഹാരം തന്നു.
അന്ന് ആ ചർച്ചിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം. ഈ മൂന്നു ഭാഷകളിൽ ആരാധന നടന്നിരുന്നു. 1972 മാർച്ചിൽ സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായി. പി എം തോമസ് എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തില്ല എന്നെനിക്കറിയാമായിരുന്നു.
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻറെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു “എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടണം എന്നുണ്ട്” “സാരമില്ല രഹസ്യത്തിൽ സ്നാനം തരാം കാരണം ഈ സഭയിൽ ശിശു സ്നാനം എടുത്തിട്ടുള്ള ആരെയും ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പുതിയ കൺവെർട്സിനെ മാത്രമേ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളു”. ഞാൻ പറഞ്ഞു ” എനിക്ക് പരസ്യമായി വേണം സ്നാനപ്പെടുവാൻ ” മാർച്ച് മാസത്തിൽ എനിക്ക് സ്നാനം തന്നു. ഞാനും ലില്ലിയും അന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടു.
1972 ഒക്ടോബറിൽ ഞാൻ ജോലി രാജിവച്ചു. അദ്ദേഹം എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വേലയ്ക്കയച്ചു. എനിക്ക് 10 മാസം അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആദ്യം മിഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് പോയത് ഞങ്ങളാണ്. പിന്നീട് ക്യാപ്റ്റൻ ശമുവേൽ. ഏകദേശം 22 സംഘടനകൾ പി എം തോമസിന്റെ ആ സഭയിൽ നിന്ന് ജന്മം എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഒരിക്കൽ ഈ സംഘടന പൊളിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കായി. എന്നിട്ടും വേല അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. പിരിഞ്ഞവരെയും പൊളിച്ചവരെയും അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ചു. പണത്തിനായി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയില്ല. 1971ൽ അദ്ദേഹം ഹൃദ് രോഗ ബാധിതനായി. എങ്കിലും വേല ഉപേക്ഷിച്ചില്ല.

ഭാര്യ തൻ്റെ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ മിലിറ്ററി ആശുപത്രിയിൽ മുട്ടുകുത്തി “എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ല. ഇവിടെ വേല ചെയ്യും”. ദൈവം ആ സമർപ്പണം കണ്ടു.

ദൈവം കൊടുത്ത ദർശനം ഹിമാലയ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു. കാശ്മീർ മുതൽ നേപ്പാൾ വരെ സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുക, എന്നാൽ എല്ലാ ദർശനവും സാധൂകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. കാശ്മീരിൽ സഭകൾ ഉണ്ടായി. പിന്നെ ഉത്തരാഞ്ചലിൽ ഒരേക്കർ ഭൂമി വാങ്ങിച്ചു, മിഷൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.
കാശ്മീരിലെ വേല മകനെ ഏൽപ്പിച്ചു. മകൾ ഭൂട്ടാന്‍റെ ബോർഡറിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ഒരു കൊച്ചു മനുഷ്യൻ, ചെറിയ സഹായങ്ങൾ ചിലരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് ഒഴിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ലാതെ ദൈവത്തെ നോക്കി ഇറങ്ങി. ആത്മഭാരമുണ്ടായിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ എനിക്ക് പകർന്നു തന്നു.
ഒരിക്കൽ ഞാനും പി.എംതോമസും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായി. ഞാൻ മറ്റൊരു ദൈവദാസനെ വിളിച്ച് ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ ഒന്ന് രമ്യതയിൽ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കോപിക്കാം ഞാൻ കോപിക്കാൻ പാടില്ല.
ദാവീദിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സന്ദേശം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. ശൗൽ കുന്തം എറിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ഉടുപ്പിന്റെ ഒരറ്റം വെട്ടിയെടുത്തപ്പോഴും കുറ്റബോധം തൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി. ഞാൻ മറ്റേ ദൈവദാസന്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ ഒന്നിപ്പിക്കണം. അദ്ദേഹം വന്നു ഞാനും എൻ്റെ പ്രവർത്തകരും കൂടെ പി.എം തോമസിന്റെ ചർച്ചിൽ ചെന്നു. ഞാൻ വിളിച്ച ദൈവദാസൻ പി.എം തോമസിന്റെ മുറിയിൽ ഇരുന്നു എൻ്റെഅടുക്കൽ സംസാരിച്ചു. പി.എം തോമസ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ചെയ്തത് അബദ്ധമായി പോയി എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിളിച്ച ദൈവദാസൻ എന്നെ ശാസിക്കുകയും, കോപിക്കുകയും ചെയ്തു.
പക്ഷേ കാലുപിടിച്ച് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചു എന്നിട്ടും എനിക്ക് മതിയായില്ല. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഭോപ്പാലിൽ എന്റെ ലീഡേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് 12 പേരെ വിളിച്ചിരുന്നു. അതിലൊരാൾ പി.എം തോമസ് ആയിരുന്നു. അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലു കഴുകുവാൻ. അദ്ദേഹം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഞാൻ വേദ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് പരസ്യമായി ചെയ്ത തെറ്റ് പരസ്യമായി ഏറ്റുപറയണം, രഹസ്യമായി ചെയ്ത തെറ്റ് രഹസ്യമായി ഏറ്റു പറയണം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പരസ്യമായാണ് എതിർത്ത് സംസാരിച്ചത് എൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ആയിരം പേർ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ മുമ്പിൽ വച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ചെരുപ്പ് തുടച്ചത് പോലെ (കാരണം അവിടെ വെള്ളമില്ലായിരുന്നു). അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഷൂസ് ഞാൻ തുടച്ചു.
അദ്ദേഹം തലയിൽ കൈവച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഭാര്യ ക്രിസ്റ്റിമ്മാമ്മ, ലില്ലിയുടെ തലയിൽ കൈവച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. തീർന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ എന്നെ കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മൂന്നാലു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചു.
2022ൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയി. ഞാനും ലില്ലിയും കൂടെ അവിടെ ചെന്നു. അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിനു ഒട്ടും ഓർമ്മ ഇല്ലാതായി. ജനിച്ച നാട് പോലും ഓർക്കാതായി. ഞാൻ ഓർമ്മ ഒക്കെ ഒന്ന് ചികഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. രണ്ടുമൂന്ന് വാചകങ്ങളെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഭൂട്ടാനേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ദൈവരാജ്യം മുതലായ പദങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചുള്ളൂ.
ഈ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ വച്ച് ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെടാത്തത് നന്നായി. കേരളം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാടാണ്. എൻറെ പാരമ്പര്യത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് പൂർണ ബോധ്യം ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെവച്ച് ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കാനും, കുറ്റം പറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കണം എന്നും ക്രിസ്തുവിൻറെ ഭാവം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ ആയി അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ മകനും,മകളും ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടു ഭാഗത്തായി സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നു. കാശ്മീരിലും, ഭൂട്ടാൻ ബോർഡറിലും താമസിച്ചുകൊണ്ട്. ദൈവം അവരെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

വേറെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്, താൻ രോഗിയായി ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചു. തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടോ? എന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചു.
പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ചർച്ച് പണിയുമ്പോൾ (ഒരു ചെറിയ അടുക്കള, ചെറിയ ഡൈനിങ് റൂം, ഒരു വലിയ ഹാൾ, അതിനപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഒരു മുറി, ഒരു കക്കൂസ്) മിലിറ്ററി കോൺട്രാക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വെസ്റ്റേൺ ടോയ്ലറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം അത് വാങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി..അത് തെറ്റായിപ്പോയി. കാരണം അവർ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ മോഷ്ടിച്ചതാണ്.
താൻ മിലിട്ടറി കമാൻഡറേ വിളിച്ചു അത് തിരിച്ച് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. “ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഓർഡർ മാത്രമേയുള്ളൂ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വകുപ്പില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം വേണം”കുറ്റബോധത്തിന് ഉടമയായ മനുഷ്യൻ!
അദ്ദേഹത്തിന് ദോഷം ചെയ്തവർക്ക് പോലും അദ്ദേഹം ദോഷം ചെയ്തിട്ടില്ല. കേസുകൊടുക്കുകയോ, എതിരെ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കാണാൻ വരുമായിരുന്നു വരുമ്പോൾ 20-30 രൂപ തന്നിട്ട് പോകും. അത് അന്ന് വലിയ കാര്യമാണ്. ഞാനും പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സൗജന്യമായി അയച്ചുകൊടുക്കും.
അദ്ദേഹത്തെ പാസ്റ്റർ ആയി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്നു. ഒരിക്കൽ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലുമില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമ്പാദിച്ചെങ്കിൽ, ചർച്ചിന്റെ പേരിലാണ്. രണ്ട് മക്കൾ ദൈവവേല ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഭാഗ്യം എന്താണ്?.
ബ്രദർ. പി.ജി വർഗീസ്.

ഹാലേലൂയ്യ പത്രത്തിന്റെ വരിക്കാരാകുക. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 200 രൂപ. രണ്ടുവർഷത്തെ വരിസംഖ്യ (400 രൂപ) ഒന്നിച്ചു അടക്കുന്നവർക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. പുസ്തകം വീട്ടിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ വരിസംഖ്യ അടച്ചാൽ മതി. താൽപ്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിലാസം പിൻകോഡ് ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ ഹല്ലേലൂയ എന്ന സന്ദേശത്തോടെ  974 429 4144 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് WhatsAap ചെയ്യുക.


2622/Nov.29/3 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മകൾക്ക് വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. (വയസ്സ് 30, DOB മാർച്ച് 1992; ഉയരം 5.3 ft; വെളുത്ത നിറം). സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. (ഫെബ്രുവരിയിൽ അവധിക്ക് വരും) ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള ആത്മീയരായ ആൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകൾ തേടുന്നു. മൊബൈൽ നമ്പർ : 9961708024

2621/Nov.29/3 Syrian Christian family seeking a suitable alliance for their widower boy (48 years, 165 cm) working in UAE as an IT Engineer and serving as an associate pastor in a Church. Looking for a bride who is educated, born again, baptized, spirit-filled, and interested in supporting the ministry. Divorcees, please excuse. Contact on WhatsApp with details and photo. WhatsApp no. +971 50 8253790

2620/Nov.29/3 Syrian Christian Pentecostal parents seek suitable proposals for their son employed in Canada. DoB Aug 4 1990 173 cms tall fair slim BE from India BET (Post Degree in Petroleum Engg)from CBU Canada. PR holder. Coming to India by 2023 January end. Prefer proposals from fair qualified girls preferably in or qualified to go to Canada.  PH. 9447858854, 8281288373

 2619/Nov.29/3 EVANGELICAL Born again girl 36/168,BE, born & brought up outside Kerala. Employed in UK. Invite proposals from parents of unmarried,Born again, professionally qualified, preferably U K employed boys. M4Marry. com 5262126 – 9539508907, 7034376182

2618/Nov.29/3 സൗദി അറേബ്യയിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയുന്ന ക്നാനായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 32,158 cm, BSc Nurse, Soudi MOH, ഇപ്പോൾ അവധിക്ക് നാട്ടിലുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിയും ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുമുള്ള, കനാനായ ബാഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുളള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9544085232, 7594052995

2617 /Nov.29/3 ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്നും ഏകയായി പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച മാതാവിൻ്റെ മകൻ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യുവാവ്, 28, 158 cm, BTech, MS (software engineer), അയർലൻറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതകൾ ഉള്ള യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അയർലൻ്റിലോ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. Ph. +91 9961419820

2616/Nov.28/1 Syrian Christian family Seeking Suitable alliance for their born again boy 35 (DOB 15.11. 86.) height 171 cm, BSc Nurse, working out side of Kerala. Now studying “OET” also. (a divorced person lived without a relationship for only a few days before 05 years.) Marriage proposal is invited from professionaly qualified born-again girls from India or abroad.  Whats App No: 9447213244.

2615/Nov.27/3 A well known Pastors family from central travancore seeking suitable alliance for their son 25, DOB: 10/09/1997, 5″9, BTech, Australian PR holder, Worship leader. From parents of Spirit-filled and God fearing girl with professional education. Contact: +91 9495950152, +91 9947270152

2614/Nov.26/3 Syrian Christian Pentecostal Boy 32, DOB:09/12/90, B Com, brought up in Rajasthan, Now working at Hyderabad. Seeking suitable alliance from Good looking and God-fearing pentecostal girls ( orthodox or Marthoma background) Ph:9663930796

2613/Nov.26/3 Syrian christisn pentecostal parents invite proposal for their son, 28, Height 175 cm, MTh, DHA, working as a missionary in north India, from parents of committed girls for missiin work in North India with job, Preferably a nurse.Ph: 6376121665, +91 70700 47370

2612/Nov.24/3  ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് (IPC) യുവതി 30,155 cm, SSLC, ആത്മീയരായ യുവാക്കളിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സുവിശേഷ വേലയിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. ഏത് പെന്തെക്കോസ്ത് സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ആലോചനയും ആകാം. Ph. 9895583663 ( whatsapp) 9593807546

2611/Nov.23/3 Parents settled in USA inviting proposal for thier daughter who was bought up in gulf (27/165) and gained Bachelors in Electronics and Communications  Engineering from Kerala.  At present working in cochin. Seeking proposal from parents of God fearing, spirit filled,baptized and professionally Qualified . Please contact jorjtk68@gmail.com

 2610/Nov.23/3 Pentecostal parents seek marriage alliance for their born again, baptized and Spirit filled daughter, DOB 17.4.1995 height 5’6″, M.Tech (Environment Eng.), working in a state psu in Gandhinagar . An anointed worship leader & musician and she is actively involved in Church ministry. If interested please contact via phone/WhatsApp India #9825382849

2609/Nov.22/3 Syrian Christian Pentecostal parents invites proposal for their daughter born and broughtup in North India, born again baptized, 25 (DOB:23/10/1997), 5″2, BSc Nurse, working in UK, from Professionally qualified Boys with good spiritual values from UK or Western countries are preferred. Ph. +919778768101, 9813257318, 9813238356

2608/Nov.21/3 Pentecostal parents (District :PTA, CSI background ) seeking alliance for their daughter (25, DOB: 31 October 1997, 5’4″) Born again, Baptized, spirit filled (IPC church), Working as software engineer (Qualification :MCA).  proposals from spiritually and professionally qualified boys. Ph:9497537658, 9961282058

2607/Nov.21/3 ബ്രദറൺ വിശ്വാസിയായ യുവാവ് (35,161cm, M A Sociology, B.Th & Bible Linguistic Trainer -ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം ജില്ലയിൽ അധ്യാപകനായി ജോലിചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Ph :9490460738,:8547657586.

2606/Nov.19/3 Syrian Christian Pentecostal (IPC) parents from Central Travancore, seeks suitable proposals for their son (May 1991 – 168 cm, M.Com, M.B.A. Finance) working as Accounts Officer in Doha, planning to arrive on Jan. 2023. Looking for baptized, non-ornament wearing girls preferably Bsc Nurses working in abroad or India. Contact: 8111960834, Whatsapp: 7012224034

2605/Nov.18 /3  Syrian Christian Pentecostal parent invites suitable alliance for their born again baptized daughter in Dubai (B.Sc. Nurse /33 years /170 cm )  Ph.8086682214

2604/Nov.18 /3  Cheramar christian Pentecostal girl, 26 years (7/02/1996), 148 cm, B. Pharm, independent church, seeking suitable alliance from boys of similar background and qualification form India or abroad. Ph: 9497002576

2603/Nov.16 /3  Christian parents inviting proposal for their daughter who is Born again, baptized (28 yrs/160 cm /57 Kg)MBBS, currently undergoing postgraduate training in Obstetrics and Gynecology in the U.K. seeking suitable alliances from parents of God fearing/ Christ centered boys, preferably doctors or professionally qualified postgraduates. Her parents are doctors and working abroad. please contact +6738799868, +919061040563

2602/Nov.16 /3  തൃശൂർ സ്വദേശിയായ പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ് (ഐ പി സി) വയസ് 30 (04.11.1992), ഉയരം 171 cm, വെളുപ്പ് നിറം, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടൂറിസം ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ എയർപോർട് മാനേജ്മെന്റ്, മെഡിക്കൽ Rep ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Mobile no: 9495046584, 9496691220

2601/Nov.13 /3 എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ചേരമർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 42,162 cm, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9947438316

2600/Nov.13 /3അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ്, Bsc Nurse, 38, 180cm, fair പുനർ വിവാഹം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ബാധ്യത ഇല്ല. Ph :+919721681092

2599/Nov.11 /3 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുരാതന ഓർത്തഡോക്സ്‌ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ വരികയും, ദീർഘവർഷങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ച്‌, മെച്ചപ്പെട്ട ബിസിനസ് സരംഭങ്ങളില്‍ എര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, വിശുദ്ധമായ ആത്മീയമൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുമായ, ബിരുദധാരിയായ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവിന് (30 വയസ്; 178 cms ഉയരം) അനുയോജ്യയായി, വിദേശജോലികൾ താല്പര്യപ്പെടാത്ത, ആത്മീയരായ പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Contact : +91 82812 64893

2598/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 31, 5.”8, MCA, IT Engineer ആയി ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

2597/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 29, 5.”9, BE (Aeronautical) ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

 2596/Nov.10 /3 മാർത്തോമാ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവതി 24 വയസ്സ്, ഹൈറ്റ് 5.5, MSc ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കംപ്ലീറ്റ്, ഇടത്തരം കുടുംബം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും ഉള്ള ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു മാർത്തോമ, സിഎസ്ഐ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭാംഗങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന. യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാർത്തോമാ സഭയിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നു. Ph:7559946955, 9447384522

2595/Nov.10 /3 അബുദാബിയിൽ  ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്നാനായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ് 26, (DOB : 7/8/1996) 178 cm, അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന Ph. 9947555240

2594/Nov.9 /3 Born again, baptized Pentecostal girl, Age: 24(DOB: 08•07•1998) Fair,Height: 5’5”, Completed Doctor of Pharmacy (PharmD). Attends an Independent church (Ernakulam) Active in Church ministries. Seeks suitable alliance from  born again, baptized and spirit filled professionally qualified groom. Preference for boys from Australia  Ph: 8547582529 Email: sijuaji81@gmail.com sijuaji81@gmail.com

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക  +91 9349500155

2592/Nov.9 /3 ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്ക് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്. തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൽ, 42, 160 cm, ഇൻറീരിയൽ ഡിസൈൻ വർക്കർ, ബാധ്യതയില്ല. അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാൻറുകൾ ഇല്ല. Ph. 8593057404 (whatsaap), 8089180927

2591/Nov.9 /3  Pune settled Syrian christian family invite proposal for their son, 31, DOB 02/10/1991,5’4, M Com, working in DXN marketing India, as officer (branch operations). From well qualified girls with good spiritual values and family backgrounds. Ph: 7709123561, 8308653184

2590/Nov.9 /3 രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, 31, 172 cm, സുമുഖൻ, വെളുത്ത നിറം, MBA, TESOL, Academician.ദൈവഭയമുള്ള സൗന്ദര്യവതികളുമായ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു Ph: 9633204479

2589/Nov.8/3 Syrian Christian Pentecostal young man 44, 176 cm, MCA, Working in HR an Engineering College, Divorcee. Seeking suitable alliance from Pentecostal families.  Phone No. 9495446556

2588/Nov.7/3 സി എസ് ഐ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ്, 33, +2, ITI , സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി (TATA motors ) അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സഭാവിഭാഗം വിഷയമല്ല. ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. Ph: 8301083902, 9747155280

2587/Nov.7/3 നിയമപരമായി വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയ സാമ്പവ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 39, MSc, വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു  താല്പര്യമുള്ള ബാധ്യതകളില്ലാത്ത പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9605009657

2583/Nov.5/3 Syrian pentecostal 31 year (1.12.1990) old girl from a nuclear family. Brought up in West bengal kolkata. Working as a govt nurse in West bengal. 5 feet 3 inch. God fearing girl. Looking for a god fearing, baptised, born again groom living or working in North India. Contact number – 9874074695

2582/Nov.5/3  Pentecostal parents settled in UK prayerfully inviting proposal for their daughter (24 yrs/ 162cms)Born again, baptised. Has masters degree in HR management. Currently working in NHS UK. Seeking alliance from parents of God fearing professionally and spiritually qualified boys, preferably from abroad or outside of Kerala. Mobile 9496301048, 9947557583

2580/Nov.4/3  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 27, 152cm, BSc നഴ്സ്, അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു.  വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന +91 77362 03211, 8547259581

2579/Nov.4/3 Pentecostal parents settled in Delhi invites proposal for their daughter 33, 157 cm, Msc, BEd, now working as a secondary school teacher in Ministry of education Maldives. Born again and baptized. Born again baptized Boys with good Education from India or abroad. Contact +91 7982376013

2578/Nov.3/2  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൻ, 38, 160 cm, ബിസിനസ്, ബാധ്യതകൾ ഒന്നുമില്ല, അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാന്റുകൾ ഇല്ല. Ph & whatsaap 7356059517

2577/Nov.3/3  പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 28, 162 cm , MBBS, വെളുത്ത നിറം, ഇടത്തരം കുടുംബം, അനുയോജ്യമായ MBBS ബിരുദമുള്ള ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ഉള്ള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. +91 93882 90326

2576/Nov.2/3 ദുബായിൽ procurement officer ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവ്,(Age 30, Height 5.9, B.com+computer) ഡിസംബർ അവസാനവാരം നാട്ടിൽ എത്തും. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Bsc നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. Mob:9961085870

2575/Nov.1/3 ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് 30, 167cm, BA, ഷാർജയിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതകളിൽ നിന്നു വിവാഹാലോചന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. യുവാവ് നവംവർ അവസാനം നാട്ടിൽ വരും. Mob no: 9447675837, 9447598843

2574/Nov.1/3 Syrian Pentecostal 22 year old girl from a well known prestigious family. Born and brought  up in New York , USA. Beautiful girl 5 feet 4 inches and slim graduating with Pharm.D (Doctor of Pharmacy 2024). She is a God fearing praise and worship leader who plays guitar. Looking for a God fearing groom in the Medical field brought up in USA (preferably medical doctor) Groom must be over 5’9’’ height. Please apply with picture. Contact. + 516 729 7889

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക +91 9349500155


വീട്ടു ജോലിക്ക് സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവല്ലയിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു കുടുംബത്തിൽ താമസിച്ച് പാചകവും വീട്ടുജോലികളും ചെയ്യുവാൻ 50 വയസിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക 9744740558

തിരുവല്ലയിൽ വീട് ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവല്ല പട്ടണത്തിലോ പരിസരത്തോ കാർ പാർക്കിങ് സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ വീട് വാടകയ്‌ക്കോ വിലക്കോ ആവശ്യമുണ്ട്  Ph. 9847381853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ണ്ട് പേർ മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അവർ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നറിയാൻ വ്യഗ്രതയുള്ളവരാണ് അനേകരും. അത് അറിയുന്നത് വരെ ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാവില്ല. ചിലർ ഈ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ അടക്കിപ്പിടിക്കും. എന്നാൽ മറ്റ് ചിലരാകട്ടെ, അതിനിടയിലേക്ക് കയറി എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് യാതൊരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ ചോദിക്കും. ശലോമോൻ ഇതിനെ മോശം സ്വഭാവമായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

മറ്റുള്ളവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞ് നിന്ന് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദുസ്വഭാവം അനേകർക്കുണ്ട്. ദൂരെ നിന്നിട്ടാണെങ്കിലും ചുണ്ടനക്കം നോക്കി പറഞ്ഞത് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വിരുതന്മാരും ഉണ്ട്.

ചിലപ്പോൾ ചില ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ അവസാനിച്ചാലും പൂർണ്ണമായി കണക്ഷൻ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഫോൺ വിളിച്ചയാൾ ഫോൺ കട്ടായി എന്ന് കരുതി മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോഴും ഫോൺ കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കാതെ മറുതലയ്ക്കൽ ഇരുന്ന് മറ്റേയാൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് കേൾക്കാൻ ചെവി കൂർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഇല്ലാതില്ല. പക്ഷെ ബൈബിൾ പറയുന്നു – “പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്ന സകല വാക്കിനും നീ ശ്രദ്ധകൊടുക്കരുത്”.

മറ്റുളളവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ് നില്ക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ തന്നെ സ്വഭാവവും ജീവിത വീക്ഷണവുമാണ്. അത് നമ്മെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ഈ ജീവിത വീക്ഷണങ്ങൾ പലതും വചനാനുസരണം ആയിരിക്കണമെന്നില്ലാത്തതിനാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും ദൈവീക നിയോഗങ്ങളും അതിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ വ്യതിചലിച്ചേക്കാം. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മറ്റുളളവരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത നമ്മെ വിട്ടൊഴിയും.

എന്നാൽ ചെവി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ശബ്ദമുണ്ട്. മത്തായി 17:5 ൽ നാമത് കാണുന്നു. “ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവങ്കൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു; ഇവനു ചെവികൊടുപ്പിൻ എന്ന് ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി.” അതേ, നാം ചെവി കൊടുക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനാണ്. വചനത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനാണ്. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ദോഷമല്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് നമ്മുടെ ജീവിത പാതകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാനുള്ള കൊതി എന്ത് കൊണ്ടാണെന്ന് മനസിലായില്ലേ ? നിത്യജീവൻ്റെ മൊഴികളുടെ സൗന്ദര്യം ഇത് വരെ തിരിച്ചറിയാത്തത് തന്നെ.

അതേ, പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന ഏത് വാക്കിനും ചെവി കൊടുക്കുന്ന ശീലത്തിൽ നിന്നും മുക്തരാകാം. നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ശബ്ദത്തെ അനുധാവനം ചെയ്യാം.


ഹാലേലൂയ്യ പത്രത്തിന്റെ വരിക്കാരാകുക. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 200 രൂപ. രണ്ടുവർഷത്തെ വരിസംഖ്യ (400 രൂപ) ഒന്നിച്ചു അടക്കുന്നവർക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. പുസ്തകം വീട്ടിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ വരിസംഖ്യ അടച്ചാൽ മതി. താൽപ്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിലാസം പിൻകോഡ് ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ ഹല്ലേലൂയ എന്ന സന്ദേശത്തോടെ  974 429 4144 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് WhatsAap ചെയ്യുക.


2622/Nov.29/3 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മകൾക്ക് വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. (വയസ്സ് 30, DOB മാർച്ച് 1992; ഉയരം 5.3 ft; വെളുത്ത നിറം). സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. (ഫെബ്രുവരിയിൽ അവധിക്ക് വരും) ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള ആത്മീയരായ ആൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകൾ തേടുന്നു. മൊബൈൽ നമ്പർ : 9961708024

2621/Nov.29/3 Syrian Christian family seeking a suitable alliance for their widower boy (48 years, 165 cm) working in UAE as an IT Engineer and serving as an associate pastor in a Church. Looking for a bride who is educated, born again, baptized, spirit-filled, and interested in supporting the ministry. Divorcees, please excuse. Contact on WhatsApp with details and photo. WhatsApp no. +971 50 8253790

2620/Nov.29/3 Syrian Christian Pentecostal parents seek suitable proposals for their son employed in Canada. DoB Aug 4 1990 173 cms tall fair slim BE from India BET (Post Degree in Petroleum Engg)from CBU Canada. PR holder. Coming to India by 2023 January end. Prefer proposals from fair qualified girls preferably in or qualified to go to Canada.  PH. 9447858854, 8281288373

 2619/Nov.29/3 EVANGELICAL Born again girl 36/168,BE, born & brought up outside Kerala. Employed in UK. Invite proposals from parents of unmarried,Born again, professionally qualified, preferably U K employed boys. M4Marry. com 5262126 – 9539508907, 7034376182

2618/Nov.29/3 സൗദി അറേബ്യയിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയുന്ന ക്നാനായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 32,158 cm, BSc Nurse, Soudi MOH, ഇപ്പോൾ അവധിക്ക് നാട്ടിലുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിയും ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുമുള്ള, കനാനായ ബാഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുളള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9544085232, 7594052995

2617 /Nov.29/3 ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്നും ഏകയായി പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച മാതാവിൻ്റെ മകൻ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യുവാവ്, 28, 158 cm, BTech, MS (software engineer), അയർലൻറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതകൾ ഉള്ള യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അയർലൻ്റിലോ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. Ph. +91 9961419820

2616/Nov.28/1 Syrian Christian family Seeking Suitable alliance for their born again boy 35 (DOB 15.11. 86.) height 171 cm, BSc Nurse, working out side of Kerala. Now studying “OET” also. (a divorced person lived without a relationship for only a few days before 05 years.) Marriage proposal is invited from professionaly qualified born-again girls from India or abroad.  Whats App No: 9447213244.

2615/Nov.27/3 A well known Pastors family from central travancore seeking suitable alliance for their son 25, DOB: 10/09/1997, 5″9, BTech, Australian PR holder, Worship leader. From parents of Spirit-filled and God fearing girl with professional education. Contact: +91 9495950152, +91 9947270152

2614/Nov.26/3 Syrian Christian Pentecostal Boy 32, DOB:09/12/90, B Com, brought up in Rajasthan, Now working at Hyderabad. Seeking suitable alliance from Good looking and God-fearing pentecostal girls ( orthodox or Marthoma background) Ph:9663930796

2613/Nov.26/3 Syrian christisn pentecostal parents invite proposal for their son, 28, Height 175 cm, MTh, DHA, working as a missionary in north India, from parents of committed girls for missiin work in North India with job, Preferably a nurse.Ph: 6376121665, +91 70700 47370

2612/Nov.24/3  ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് (IPC) യുവതി 30,155 cm, SSLC, ആത്മീയരായ യുവാക്കളിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സുവിശേഷ വേലയിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. ഏത് പെന്തെക്കോസ്ത് സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ആലോചനയും ആകാം. Ph. 9895583663 ( whatsapp) 9593807546

2611/Nov.23/3 Parents settled in USA inviting proposal for thier daughter who was bought up in gulf (27/165) and gained Bachelors in Electronics and Communications  Engineering from Kerala.  At present working in cochin. Seeking proposal from parents of God fearing, spirit filled,baptized and professionally Qualified . Please contact jorjtk68@gmail.com

 2610/Nov.23/3 Pentecostal parents seek marriage alliance for their born again, baptized and Spirit filled daughter, DOB 17.4.1995 height 5’6″, M.Tech (Environment Eng.), working in a state psu in Gandhinagar . An anointed worship leader & musician and she is actively involved in Church ministry. If interested please contact via phone/WhatsApp India #9825382849

2609/Nov.22/3 Syrian Christian Pentecostal parents invites proposal for their daughter born and broughtup in North India, born again baptized, 25 (DOB:23/10/1997), 5″2, BSc Nurse, working in UK, from Professionally qualified Boys with good spiritual values from UK or Western countries are preferred. Ph. +919778768101, 9813257318, 9813238356

2608/Nov.21/3 Pentecostal parents (District :PTA, CSI background ) seeking alliance for their daughter (25, DOB: 31 October 1997, 5’4″) Born again, Baptized, spirit filled (IPC church), Working as software engineer (Qualification :MCA).  proposals from spiritually and professionally qualified boys. Ph:9497537658, 9961282058

2607/Nov.21/3 ബ്രദറൺ വിശ്വാസിയായ യുവാവ് (35,161cm, M A Sociology, B.Th & Bible Linguistic Trainer -ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം ജില്ലയിൽ അധ്യാപകനായി ജോലിചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Ph :9490460738,:8547657586.

2606/Nov.19/3 Syrian Christian Pentecostal (IPC) parents from Central Travancore, seeks suitable proposals for their son (May 1991 – 168 cm, M.Com, M.B.A. Finance) working as Accounts Officer in Doha, planning to arrive on Jan. 2023. Looking for baptized, non-ornament wearing girls preferably Bsc Nurses working in abroad or India. Contact: 8111960834, Whatsapp: 7012224034

2605/Nov.18 /3  Syrian Christian Pentecostal parent invites suitable alliance for their born again baptized daughter in Dubai (B.Sc. Nurse /33 years /170 cm )  Ph.8086682214

2604/Nov.18 /3  Cheramar christian Pentecostal girl, 26 years (7/02/1996), 148 cm, B. Pharm, independent church, seeking suitable alliance from boys of similar background and qualification form India or abroad. Ph: 9497002576

2603/Nov.16 /3  Christian parents inviting proposal for their daughter who is Born again, baptized (28 yrs/160 cm /57 Kg)MBBS, currently undergoing postgraduate training in Obstetrics and Gynecology in the U.K. seeking suitable alliances from parents of God fearing/ Christ centered boys, preferably doctors or professionally qualified postgraduates. Her parents are doctors and working abroad. please contact +6738799868, +919061040563

2602/Nov.16 /3  തൃശൂർ സ്വദേശിയായ പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ് (ഐ പി സി) വയസ് 30 (04.11.1992), ഉയരം 171 cm, വെളുപ്പ് നിറം, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടൂറിസം ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ എയർപോർട് മാനേജ്മെന്റ്, മെഡിക്കൽ Rep ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Mobile no: 9495046584, 9496691220

2601/Nov.13 /3 എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ചേരമർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 42,162 cm, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9947438316

2600/Nov.13 /3അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ്, Bsc Nurse, 38, 180cm, fair പുനർ വിവാഹം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ബാധ്യത ഇല്ല. Ph :+919721681092

2599/Nov.11 /3 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുരാതന ഓർത്തഡോക്സ്‌ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ വരികയും, ദീർഘവർഷങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ച്‌, മെച്ചപ്പെട്ട ബിസിനസ് സരംഭങ്ങളില്‍ എര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, വിശുദ്ധമായ ആത്മീയമൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുമായ, ബിരുദധാരിയായ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവിന് (30 വയസ്; 178 cms ഉയരം) അനുയോജ്യയായി, വിദേശജോലികൾ താല്പര്യപ്പെടാത്ത, ആത്മീയരായ പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Contact : +91 82812 64893

2598/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 31, 5.”8, MCA, IT Engineer ആയി ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

2597/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 29, 5.”9, BE (Aeronautical) ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

 2596/Nov.10 /3 മാർത്തോമാ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവതി 24 വയസ്സ്, ഹൈറ്റ് 5.5, MSc ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കംപ്ലീറ്റ്, ഇടത്തരം കുടുംബം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും ഉള്ള ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു മാർത്തോമ, സിഎസ്ഐ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭാംഗങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന. യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാർത്തോമാ സഭയിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നു. Ph:7559946955, 9447384522

2595/Nov.10 /3 അബുദാബിയിൽ  ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്നാനായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ് 26, (DOB : 7/8/1996) 178 cm, അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന Ph. 9947555240

2594/Nov.9 /3 Born again, baptized Pentecostal girl, Age: 24(DOB: 08•07•1998) Fair,Height: 5’5”, Completed Doctor of Pharmacy (PharmD). Attends an Independent church (Ernakulam) Active in Church ministries. Seeks suitable alliance from  born again, baptized and spirit filled professionally qualified groom. Preference for boys from Australia  Ph: 8547582529 Email: sijuaji81@gmail.com sijuaji81@gmail.com

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക  +91 9349500155


2592/Nov.9 /3 ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്ക് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്. തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൽ, 42, 160 cm, ഇൻറീരിയൽ ഡിസൈൻ വർക്കർ, ബാധ്യതയില്ല. അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാൻറുകൾ ഇല്ല. Ph. 8593057404 (whatsaap), 8089180927

2591/Nov.9 /3  Pune settled Syrian christian family invite proposal for their son, 31, DOB 02/10/1991,5’4, M Com, working in DXN marketing India, as officer (branch operations). From well qualified girls with good spiritual values and family backgrounds. Ph: 7709123561, 8308653184

2590/Nov.9 /3 രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, 31, 172 cm, സുമുഖൻ, വെളുത്ത നിറം, MBA, TESOL, Academician.ദൈവഭയമുള്ള സൗന്ദര്യവതികളുമായ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു Ph: 9633204479

2589/Nov.8/3 Syrian Christian Pentecostal young man 44, 176 cm, MCA, Working in HR an Engineering College, Divorcee. Seeking suitable alliance from Pentecostal families.  Phone No. 9495446556

2588/Nov.7/3 സി എസ് ഐ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ്, 33, +2, ITI , സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി (TATA motors ) അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സഭാവിഭാഗം വിഷയമല്ല. ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. Ph: 8301083902, 9747155280

2587/Nov.7/3 നിയമപരമായി വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയ സാമ്പവ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 39, MSc, വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു  താല്പര്യമുള്ള ബാധ്യതകളില്ലാത്ത പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9605009657

2583/Nov.5/3 Syrian pentecostal 31 year (1.12.1990) old girl from a nuclear family. Brought up in West bengal kolkata. Working as a govt nurse in West bengal. 5 feet 3 inch. God fearing girl. Looking for a god fearing, baptised, born again groom living or working in North India. Contact number – 9874074695


2582/Nov.5/3  Pentecostal parents settled in UK prayerfully inviting proposal for their daughter (24 yrs/ 162cms)Born again, baptised. Has masters degree in HR management. Currently working in NHS UK. Seeking alliance from parents of God fearing professionally and spiritually qualified boys, preferably from abroad or outside of Kerala. Mobile 9496301048, 9947557583

2580/Nov.4/3  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 27, 152cm, BSc നഴ്സ്, അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു.  വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന +91 77362 03211, 8547259581

2579/Nov.4/3 Pentecostal parents settled in Delhi invites proposal for their daughter 33, 157 cm, Msc, BEd, now working as a secondary school teacher in Ministry of education Maldives. Born again and baptized. Born again baptized Boys with good Education from India or abroad. Contact +91 7982376013

2578/Nov.3/2  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൻ, 38, 160 cm, ബിസിനസ്, ബാധ്യതകൾ ഒന്നുമില്ല, അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാന്റുകൾ ഇല്ല. Ph & whatsaap 7356059517

2577/Nov.3/3  പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 28, 162 cm , MBBS, വെളുത്ത നിറം, ഇടത്തരം കുടുംബം, അനുയോജ്യമായ MBBS ബിരുദമുള്ള ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ഉള്ള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. +91 93882 90326

2576/Nov.2/3 ദുബായിൽ procurement officer ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവ്,(Age 30, Height 5.9, B.com+computer) ഡിസംബർ അവസാനവാരം നാട്ടിൽ എത്തും. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Bsc നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. Mob:9961085870

2575/Nov.1/3 ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് 30, 167cm, BA, ഷാർജയിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതകളിൽ നിന്നു വിവാഹാലോചന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. യുവാവ് നവംവർ അവസാനം നാട്ടിൽ വരും. Mob no: 9447675837, 9447598843

2574/Nov.1/3 Syrian Pentecostal 22 year old girl from a well known prestigious family. Born and brought  up in New York , USA. Beautiful girl 5 feet 4 inches and slim graduating with Pharm.D (Doctor of Pharmacy 2024). She is a God fearing praise and worship leader who plays guitar. Looking for a God fearing groom in the Medical field brought up in USA (preferably medical doctor) Groom must be over 5’9’’ height. Please apply with picture. Contact. + 516 729 7889

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക +91 9349500155


വീട്ടു ജോലിക്ക് സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവല്ലയിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു കുടുംബത്തിൽ താമസിച്ച് പാചകവും വീട്ടുജോലികളും ചെയ്യുവാൻ 50 വയസിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക 9744740558

തിരുവല്ലയിൽ വീട് ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവല്ല പട്ടണത്തിലോ പരിസരത്തോ കാർ പാർക്കിങ് സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ വീട് വാടകയ്‌ക്കോ വിലക്കോ ആവശ്യമുണ്ട്  Ph. 9847381853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഇരവിപേരൂർ: ഐപിസി കുമ്പനാട് എലീം സഭാംഗവും മുൻ ഐപിസി  ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരിൽ ഒരാളുമായിരുന്ന ആലുംമൂട്ടിൽ എബനേസറിൽ ജോർജ് മാത്യു (86) കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. സംസ്കാരം നാളെ (വ്യാഴം) 10 ന് കുമ്പനാട് ഐപിസി എലീം സഭാഹാളിലെ ശുശ്രൂഷക്ക് ശേഷം 12.30ന് സഭാ സെമിത്തേരിയിൽ. കുവൈറ്റ് അൽഗാനിം ട്രാവൽസ് റിട്ട. ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു.

ഭാര്യ: അടപ്പനാംകണ്ടത്തിൽ പരേതനായ ടൊയോട്ട സണ്ണിയുടെ സഹോദരി അന്നമ്മ മാത്യു (പ്രിൻസിപ്പൽ, ബാലഭവൻ സ്കൂൾ, ഇരവിപേരൂർ, ഐ പി സി സോദരി സമാജം മുൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ്). മക്കൾ: ജീമോൻ (യുഎസ്), ലിസ (കാനഡ).മരുമക്കൾ: ജയമോൾ (യുഎസ്), ആശിഷ് (കാനഡ).


ഹാലേലൂയ്യ പത്രത്തിന്റെ വരിക്കാരാകുക. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 200 രൂപ. രണ്ടുവർഷത്തെ വരിസംഖ്യ (400 രൂപ) ഒന്നിച്ചു അടക്കുന്നവർക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. പുസ്തകം വീട്ടിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ വരിസംഖ്യ അടച്ചാൽ മതി. താൽപ്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിലാസം പിൻകോഡ് ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ ഹല്ലേലൂയ എന്ന സന്ദേശത്തോടെ  974 429 4144 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് WhatsAap ചെയ്യുക.


2622/Nov.29/3 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മകൾക്ക് വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. (വയസ്സ് 30, DOB മാർച്ച് 1992; ഉയരം 5.3 ft; വെളുത്ത നിറം). സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. (ഫെബ്രുവരിയിൽ അവധിക്ക് വരും) ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള ആത്മീയരായ ആൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകൾ തേടുന്നു. മൊബൈൽ നമ്പർ : 9961708024

2621/Nov.29/3 Syrian Christian family seeking a suitable alliance for their widower boy (48 years, 165 cm) working in UAE as an IT Engineer and serving as an associate pastor in a Church. Looking for a bride who is educated, born again, baptized, spirit-filled, and interested in supporting the ministry. Divorcees, please excuse. Contact on WhatsApp with details and photo. WhatsApp no. +971 50 8253790

2620/Nov.29/3 Syrian Christian Pentecostal parents seek suitable proposals for their son employed in Canada. DoB Aug 4 1990 173 cms tall fair slim BE from India BET (Post Degree in Petroleum Engg)from CBU Canada. PR holder. Coming to India by 2023 January end. Prefer proposals from fair qualified girls preferably in or qualified to go to Canada.  PH. 9447858854, 8281288373

 2619/Nov.29/3 EVANGELICAL Born again girl 36/168,BE, born & brought up outside Kerala. Employed in UK. Invite proposals from parents of unmarried,Born again, professionally qualified, preferably U K employed boys. M4Marry. com 5262126 – 9539508907, 7034376182

2618/Nov.29/3 സൗദി അറേബ്യയിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയുന്ന ക്നാനായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 32,158 cm, BSc Nurse, Soudi MOH, ഇപ്പോൾ അവധിക്ക് നാട്ടിലുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിയും ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുമുള്ള, കനാനായ ബാഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുളള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9544085232, 7594052995

2617 /Nov.29/3 ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്നും ഏകയായി പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച മാതാവിൻ്റെ മകൻ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യുവാവ്, 28, 158 cm, BTech, MS (software engineer), അയർലൻറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതകൾ ഉള്ള യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അയർലൻ്റിലോ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. Ph. +91 9961419820

2616/Nov.28/1 Syrian Christian family Seeking Suitable alliance for their born again boy 35 (DOB 15.11. 86.) height 171 cm, BSc Nurse, working out side of Kerala. Now studying “OET” also. (a divorced person lived without a relationship for only a few days before 05 years.) Marriage proposal is invited from professionaly qualified born-again girls from India or abroad.  Whats App No: 9447213244.

2615/Nov.27/3 A well known Pastors family from central travancore seeking suitable alliance for their son 25, DOB: 10/09/1997, 5″9, BTech, Australian PR holder, Worship leader. From parents of Spirit-filled and God fearing girl with professional education. Contact: +91 9495950152, +91 9947270152

2614/Nov.26/3 Syrian Christian Pentecostal Boy 32, DOB:09/12/90, B Com, brought up in Rajasthan, Now working at Hyderabad. Seeking suitable alliance from Good looking and God-fearing pentecostal girls ( orthodox or Marthoma background) Ph:9663930796

2613/Nov.26/3 Syrian christisn pentecostal parents invite proposal for their son, 28, Height 175 cm, MTh, DHA, working as a missionary in north India, from parents of committed girls for missiin work in North India with job, Preferably a nurse.Ph: 6376121665, +91 70700 47370

2612/Nov.24/3  ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് (IPC) യുവതി 30,155 cm, SSLC, ആത്മീയരായ യുവാക്കളിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സുവിശേഷ വേലയിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. ഏത് പെന്തെക്കോസ്ത് സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ആലോചനയും ആകാം. Ph. 9895583663 ( whatsapp) 9593807546

2611/Nov.23/3 Parents settled in USA inviting proposal for thier daughter who was bought up in gulf (27/165) and gained Bachelors in Electronics and Communications  Engineering from Kerala.  At present working in cochin. Seeking proposal from parents of God fearing, spirit filled,baptized and professionally Qualified . Please contact jorjtk68@gmail.com

 2610/Nov.23/3 Pentecostal parents seek marriage alliance for their born again, baptized and Spirit filled daughter, DOB 17.4.1995 height 5’6″, M.Tech (Environment Eng.), working in a state psu in Gandhinagar . An anointed worship leader & musician and she is actively involved in Church ministry. If interested please contact via phone/WhatsApp India #9825382849

2609/Nov.22/3 Syrian Christian Pentecostal parents invites proposal for their daughter born and broughtup in North India, born again baptized, 25 (DOB:23/10/1997), 5″2, BSc Nurse, working in UK, from Professionally qualified Boys with good spiritual values from UK or Western countries are preferred. Ph. +919778768101, 9813257318, 9813238356

2608/Nov.21/3 Pentecostal parents (District :PTA, CSI background ) seeking alliance for their daughter (25, DOB: 31 October 1997, 5’4″) Born again, Baptized, spirit filled (IPC church), Working as software engineer (Qualification :MCA).  proposals from spiritually and professionally qualified boys. Ph:9497537658, 9961282058

2607/Nov.21/3 ബ്രദറൺ വിശ്വാസിയായ യുവാവ് (35,161cm, M A Sociology, B.Th & Bible Linguistic Trainer -ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം ജില്ലയിൽ അധ്യാപകനായി ജോലിചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Ph :9490460738,:8547657586.

2606/Nov.19/3 Syrian Christian Pentecostal (IPC) parents from Central Travancore, seeks suitable proposals for their son (May 1991 – 168 cm, M.Com, M.B.A. Finance) working as Accounts Officer in Doha, planning to arrive on Jan. 2023. Looking for baptized, non-ornament wearing girls preferably Bsc Nurses working in abroad or India. Contact: 8111960834, Whatsapp: 7012224034

2605/Nov.18 /3  Syrian Christian Pentecostal parent invites suitable alliance for their born again baptized daughter in Dubai (B.Sc. Nurse /33 years /170 cm )  Ph.8086682214

2604/Nov.18 /3  Cheramar christian Pentecostal girl, 26 years (7/02/1996), 148 cm, B. Pharm, independent church, seeking suitable alliance from boys of similar background and qualification form India or abroad. Ph: 9497002576

2603/Nov.16 /3  Christian parents inviting proposal for their daughter who is Born again, baptized (28 yrs/160 cm /57 Kg)MBBS, currently undergoing postgraduate training in Obstetrics and Gynecology in the U.K. seeking suitable alliances from parents of God fearing/ Christ centered boys, preferably doctors or professionally qualified postgraduates. Her parents are doctors and working abroad. please contact +6738799868, +919061040563

2602/Nov.16 /3  തൃശൂർ സ്വദേശിയായ പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ് (ഐ പി സി) വയസ് 30 (04.11.1992), ഉയരം 171 cm, വെളുപ്പ് നിറം, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടൂറിസം ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ എയർപോർട് മാനേജ്മെന്റ്, മെഡിക്കൽ Rep ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Mobile no: 9495046584, 9496691220

2601/Nov.13 /3 എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ചേരമർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 42,162 cm, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9947438316

2600/Nov.13 /3അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ്, Bsc Nurse, 38, 180cm, fair പുനർ വിവാഹം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ബാധ്യത ഇല്ല. Ph :+919721681092

2599/Nov.11 /3 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുരാതന ഓർത്തഡോക്സ്‌ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ വരികയും, ദീർഘവർഷങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ച്‌, മെച്ചപ്പെട്ട ബിസിനസ് സരംഭങ്ങളില്‍ എര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, വിശുദ്ധമായ ആത്മീയമൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുമായ, ബിരുദധാരിയായ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവിന് (30 വയസ്; 178 cms ഉയരം) അനുയോജ്യയായി, വിദേശജോലികൾ താല്പര്യപ്പെടാത്ത, ആത്മീയരായ പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Contact : +91 82812 64893

2598/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 31, 5.”8, MCA, IT Engineer ആയി ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

2597/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 29, 5.”9, BE (Aeronautical) ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

 2596/Nov.10 /3 മാർത്തോമാ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവതി 24 വയസ്സ്, ഹൈറ്റ് 5.5, MSc ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കംപ്ലീറ്റ്, ഇടത്തരം കുടുംബം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും ഉള്ള ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു മാർത്തോമ, സിഎസ്ഐ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭാംഗങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന. യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാർത്തോമാ സഭയിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നു. Ph:7559946955, 9447384522

2595/Nov.10 /3 അബുദാബിയിൽ  ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്നാനായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ് 26, (DOB : 7/8/1996) 178 cm, അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന Ph. 9947555240

2594/Nov.9 /3 Born again, baptized Pentecostal girl, Age: 24(DOB: 08•07•1998) Fair,Height: 5’5”, Completed Doctor of Pharmacy (PharmD). Attends an Independent church (Ernakulam) Active in Church ministries. Seeks suitable alliance from  born again, baptized and spirit filled professionally qualified groom. Preference for boys from Australia  Ph: 8547582529 Email: sijuaji81@gmail.com sijuaji81@gmail.com

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക  +91 9349500155


2592/Nov.9 /3 ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്ക് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്. തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൽ, 42, 160 cm, ഇൻറീരിയൽ ഡിസൈൻ വർക്കർ, ബാധ്യതയില്ല. അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാൻറുകൾ ഇല്ല. Ph. 8593057404 (whatsaap), 8089180927

2591/Nov.9 /3  Pune settled Syrian christian family invite proposal for their son, 31, DOB 02/10/1991,5’4, M Com, working in DXN marketing India, as officer (branch operations). From well qualified girls with good spiritual values and family backgrounds. Ph: 7709123561, 8308653184

2590/Nov.9 /3 രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, 31, 172 cm, സുമുഖൻ, വെളുത്ത നിറം, MBA, TESOL, Academician.ദൈവഭയമുള്ള സൗന്ദര്യവതികളുമായ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു Ph: 9633204479

2589/Nov.8/3 Syrian Christian Pentecostal young man 44, 176 cm, MCA, Working in HR an Engineering College, Divorcee. Seeking suitable alliance from Pentecostal families.  Phone No. 9495446556

2588/Nov.7/3 സി എസ് ഐ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ്, 33, +2, ITI , സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി (TATA motors ) അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സഭാവിഭാഗം വിഷയമല്ല. ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. Ph: 8301083902, 9747155280

2587/Nov.7/3 നിയമപരമായി വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയ സാമ്പവ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 39, MSc, വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു  താല്പര്യമുള്ള ബാധ്യതകളില്ലാത്ത പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9605009657

2583/Nov.5/3 Syrian pentecostal 31 year (1.12.1990) old girl from a nuclear family. Brought up in West bengal kolkata. Working as a govt nurse in West bengal. 5 feet 3 inch. God fearing girl. Looking for a god fearing, baptised, born again groom living or working in North India. Contact number – 9874074695


2582/Nov.5/3  Pentecostal parents settled in UK prayerfully inviting proposal for their daughter (24 yrs/ 162cms)Born again, baptised. Has masters degree in HR management. Currently working in NHS UK. Seeking alliance from parents of God fearing professionally and spiritually qualified boys, preferably from abroad or outside of Kerala. Mobile 9496301048, 9947557583

2580/Nov.4/3  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 27, 152cm, BSc നഴ്സ്, അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു.  വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന +91 77362 03211, 8547259581

2579/Nov.4/3 Pentecostal parents settled in Delhi invites proposal for their daughter 33, 157 cm, Msc, BEd, now working as a secondary school teacher in Ministry of education Maldives. Born again and baptized. Born again baptized Boys with good Education from India or abroad. Contact +91 7982376013

2578/Nov.3/2  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൻ, 38, 160 cm, ബിസിനസ്, ബാധ്യതകൾ ഒന്നുമില്ല, അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാന്റുകൾ ഇല്ല. Ph & whatsaap 7356059517

2577/Nov.3/3  പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 28, 162 cm , MBBS, വെളുത്ത നിറം, ഇടത്തരം കുടുംബം, അനുയോജ്യമായ MBBS ബിരുദമുള്ള ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ഉള്ള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. +91 93882 90326

2576/Nov.2/3 ദുബായിൽ procurement officer ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവ്,(Age 30, Height 5.9, B.com+computer) ഡിസംബർ അവസാനവാരം നാട്ടിൽ എത്തും. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Bsc നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. Mob:9961085870

2575/Nov.1/3 ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് 30, 167cm, BA, ഷാർജയിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതകളിൽ നിന്നു വിവാഹാലോചന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. യുവാവ് നവംവർ അവസാനം നാട്ടിൽ വരും. Mob no: 9447675837, 9447598843

2574/Nov.1/3 Syrian Pentecostal 22 year old girl from a well known prestigious family. Born and brought  up in New York , USA. Beautiful girl 5 feet 4 inches and slim graduating with Pharm.D (Doctor of Pharmacy 2024). She is a God fearing praise and worship leader who plays guitar. Looking for a God fearing groom in the Medical field brought up in USA (preferably medical doctor) Groom must be over 5’9’’ height. Please apply with picture. Contact. + 516 729 7889

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക +91 9349500155


വീട്ടു ജോലിക്ക് സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവല്ലയിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു കുടുംബത്തിൽ താമസിച്ച് പാചകവും വീട്ടുജോലികളും ചെയ്യുവാൻ 50 വയസിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക 9744740558

തിരുവല്ലയിൽ വീട് ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവല്ല പട്ടണത്തിലോ പരിസരത്തോ കാർ പാർക്കിങ് സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ വീട് വാടകയ്‌ക്കോ വിലക്കോ ആവശ്യമുണ്ട്  Ph. 9847381853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കേരളത്തിലെ പെന്തെക്കോസ്തു പിതാക്കന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ പാസ്റ്റർ കൊടുംതറ ഉമ്മച്ചെന്റെ ജന്മദിനമാണിന്ന്. ഇന്ത്യാ പെന്തെക്കോസ്ത് ദൈവസഭയുടെ സ്ഥാപകരില്‍ ഒരാളും പാസ്റ്റര്‍ കെ.ഇ.ഏബ്രഹാമിന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകനും കുമ്പനാട് ഐ.പി.സി. ആസ്ഥാനത്തിന് സ്വന്തം പുരയിടം ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ത്യാഗിയായ ദൈവദാസനാണ് കൊടുന്തറ ഉമ്മച്ചന്‍ എന്ന പാസ്റ്റര്‍ കെ.സി ഉമ്മന്‍.
കുമ്പനാട്ട് കൊടുന്തറ കൊച്ചുകുഞ്ഞിന്റെ മകനായി 1891 നവം.29-നാണ് ഉമ്മച്ചന്റെ ജനനം. മാര്‍ത്തോമായില്‍ നിന്ന് ബ്രദറണ്‍ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മാറിയ കൊച്ചുകുഞ്ഞിന്റെ കുടുംബം കുമ്പനാട്ടെത്തിയ ബ്രദറണ്‍ മിഷണറി നോയല്‍ സായിപ്പുമായി അടുത്ത് സഹകരിച്ചിരുന്നു. നോയല്‍ സായിപ്പിന്റെ പ്രത്യേക താല്‍പ്പര്യ പ്രകാരം ഉമ്മച്ചന്‍ സായിപ്പിനോടൊപ്പം താമസിക്കുകയും പാശ്ചാത്യ പാചകകല അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്തു.
നോയല്‍ സായിപ്പിന്റെ ബട്ളറായി ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച കെ.സി.ഉമ്മന്‍ ബ്രദറണ്‍ ഉപദേശങ്ങളിലും ദൈവവചനത്തിലും ആഴമായ ജ്ഞാനം നേടി. സമര്‍പ്പിതനായ ഒരു സുവിശേഷകനാകുവാന്‍ ഇത് അടിത്തറയായി മാറി. ബ്രദറണ്‍ സഭയില്‍ വിദേശികളും സ്വദേശിയരും തമ്മിലുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് കെ.സി.ഉമ്മന്‍ നോയലുമായുള്ള ബന്ധം വിട്ടു. 1923-ല്‍ പെന്തെക്കോസ്ത് മിഷനറിയായ റവ.റോബര്‍ട്ട് കുക്കിന്റെ ബട്ളറായി ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു. കുക്ക് സായിപ്പിന്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം കെ.സി ഉമ്മനെ പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റി. കുക്കുസായിപ്പിനെ കുമ്പനാട്ടു കൊണ്ടുവന്ന് യോഗങ്ങള്‍ നടത്തി. ആ യോഗങ്ങളില്‍ ചിലര്‍ പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടു. അവര്‍ക്കുവേണ്ടി ഒരു കൂട്ടായ്മ തന്റെ വീടിനോട് ചേര്‍ന്ന് ആരംഭിച്ചു.
അടപ്പനാംകണ്ടത്തില്‍ എ.സി.സാമുവേല്‍, കെ.സി.ഏബ്രഹം എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തില്‍ കുമ്പനാട് ഭാഗത്ത് ശക്തമായ ഉണര്‍വ്വ് നയിക്കുവാന്‍ കെ.സി.ഉമ്മന് സാധിച്ചു. സഭ വളര്‍ച്ച പ്രാപിച്ചപ്പോള്‍ തന്റെ സ്ഥലം (ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ഗോഡ്, കുമ്പനാട് സഭ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം) സഭാ ഹാളിന് വേണ്ടി നല്‍കുവാന്‍ കെ.സി. ഉമ്മന്‍ തയ്യാറായി. കുക്ക് സായിപ്പ് അതിനുള്ള വില നല്‍കി. ആ പണം മുഴുവന്‍ സുവിശേഷവേലക്കായി ചിലവഴിച്ചു. 1926-ല്‍കുക്ക് സായിപ്പ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന മലങ്കര പൂര്‍ണ്ണ സുവിശേഷ സഭയും കെ.ഇ.ഏബ്രഹാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തെന്നിന്ത്യാ പെന്തെക്കോസ്തു സഭയേയും യോജിപ്പിച്ച് ”മലങ്കര പെന്തെക്കോസ്തു സഭ” എന്ന് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി. ഇതിനു നേതൃത്വം നല്‍കിയത് കെ.സി.ഉമ്മനായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 1930-ല്‍ കുക്ക് സായിപ്പുമായുള്ള സഹകരണം അവസാനിപ്പിച്ച് തെന്നിന്ത്യാ പെന്തെക്കോസ്ത് സഭ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. വേദനയോടെയാെണങ്കിലും കെ.സി.ഉമ്മന്‍ കെ.ഇ.ഏബ്രഹാമിനോടൊപ്പം നിലകൊണ്ടു.
ചെങ്ങന്നൂരില്‍ നിന്ന് കെ.ഇ.ഏബ്രഹാം കുമ്പനാട്ടേക്ക് താമസം മാറ്റിയതും കെ.സി.ഉമ്മന്റെ നിര്‍ബന്ധത്താലാണ്. ഒടുവില്‍ തനിക്ക് സ്വന്തമായി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന 85 സെന്റ് പുരയിടം ഐ.പി.സിക്ക് എഴുതിക്കൊടുത്തു. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഹെബ്രോന്‍പുരത്തിന്റെ ആരംഭ സ്ഥലം. കെ.ഇ ഏബ്രഹാമിനേയും കുടുംബത്തേയും തന്നോടൊപ്പം താമസിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും കെ.സി.ഉമ്മന് സന്തോഷമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം വരെ ഇരുകുടുംബവും ഒന്നിച്ചാണ് താമസിച്ചത്. കുമ്പനാട്ടെ ലോക്കല്‍ സഭയുടെ വളര്‍ച്ച മാത്രമല്ല കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം ഐ.പി.സി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ കൊടുന്തറ ഉമ്മച്ചന്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. കഠിനമായ പട്ടിണിയും രോഗബാധയുമൊക്കെ ഇടക്കിടെ ഉണ്ടായെങ്കിലും കഠിന വിശ്വാസത്തിന്റെ ആള്‍രൂപമായിരുന്നു കെ.സി ഉമ്മന്‍. പ്രമേഹ രോഗം ബാധിച്ച് 1944 ഡിസം.17ന് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയായി.
ഭാര്യ: ആച്ചിയമ്മ 1960 വരെ ഹെബ്രോനിലെ ഫെയ്ത്‌ഹോമില്‍ തന്നെ താമസിച്ചു. ഒടുവില്‍ മകള്‍ റാഹേലമ്മയുടെയും ഭര്‍ത്താവ് ചാക്കോച്ചന്റെയും കൂടെ പാര്‍ക്കുമ്പോള്‍ 1965 ജൂലൈ മാസത്തില്‍ നിത്യതയിലേക്ക് ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടു. നാല് പെണ്‍മക്കളായിരുന്നു ഈ ദമ്പതികള്‍ക്ക്.

ഹാലേലൂയ്യാ പത്രത്തിൽ നിന്ന് നിരന്തരം വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്ത് വാട്സ്ആപ് ഗൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക


ഹാലേലൂയ്യ പത്രത്തിന്റെ വരിക്കാരാകുക. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 200 രൂപ. രണ്ടുവർഷത്തെ വരിസംഖ്യ (400 രൂപ) ഒന്നിച്ചു അടക്കുന്നവർക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. പുസ്തകം വീട്ടിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ വരിസംഖ്യ അടച്ചാൽ മതി. താൽപ്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിലാസം പിൻകോഡ് ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ ഹല്ലേലൂയ എന്ന സന്ദേശത്തോടെ  974 429 4144 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് WhatsAap ചെയ്യുക.


2622/Nov.29/3 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മകൾക്ക് വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. (വയസ്സ് 30, DOB മാർച്ച് 1992; ഉയരം 5.3 ft; വെളുത്ത നിറം). സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. (ഫെബ്രുവരിയിൽ അവധിക്ക് വരും) ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള ആത്മീയരായ ആൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകൾ തേടുന്നു. മൊബൈൽ നമ്പർ : 9961708024

2621/Nov.29/3 Syrian Christian family seeking a suitable alliance for their widower boy (48 years, 165 cm) working in UAE as an IT Engineer and serving as an associate pastor in a Church. Looking for a bride who is educated, born again, baptized, spirit-filled, and interested in supporting the ministry. Divorcees, please excuse. Contact on WhatsApp with details and photo. WhatsApp no. +971 50 8253790

2620/Nov.29/3 Syrian Christian Pentecostal parents seek suitable proposals for their son employed in Canada. DoB Aug 4 1990 173 cms tall fair slim BE from India BET (Post Degree in Petroleum Engg)from CBU Canada. PR holder. Coming to India by 2023 January end. Prefer proposals from fair qualified girls preferably in or qualified to go to Canada.  PH. 9447858854, 8281288373

 2619/Nov.29/3 EVANGELICAL Born again girl 36/168,BE, born & brought up outside Kerala. Employed in UK. Invite proposals from parents of unmarried,Born again, professionally qualified, preferably U K employed boys. M4Marry. com 5262126 – 9539508907, 7034376182

2618/Nov.29/3 സൗദി അറേബ്യയിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയുന്ന ക്നാനായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 32,158 cm, BSc Nurse, Soudi MOH, ഇപ്പോൾ അവധിക്ക് നാട്ടിലുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിയും ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുമുള്ള, കനാനായ ബാഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുളള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9544085232, 7594052995

2617 /Nov.29/3 ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്നും ഏകയായി പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച മാതാവിൻ്റെ മകൻ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യുവാവ്, 28, 158 cm, BTech, MS (software engineer), അയർലൻറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതകൾ ഉള്ള യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അയർലൻ്റിലോ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. Ph. +91 9961419820

2616/Nov.28/1 Syrian Christian family Seeking Suitable alliance for their born again boy 35 (DOB 15.11. 86.) height 171 cm, BSc Nurse, working out side of Kerala. Now studying “OET” also. (a divorced person lived without a relationship for only a few days before 05 years.) Marriage proposal is invited from professionaly qualified born-again girls from India or abroad.  Whats App No: 9447213244.

2615/Nov.27/3 A well known Pastors family from central travancore seeking suitable alliance for their son 25, DOB: 10/09/1997, 5″9, BTech, Australian PR holder, Worship leader. From parents of Spirit-filled and God fearing girl with professional education. Contact: +91 9495950152, +91 9947270152

2614/Nov.26/3 Syrian Christian Pentecostal Boy 32, DOB:09/12/90, B Com, brought up in Rajasthan, Now working at Hyderabad. Seeking suitable alliance from Good looking and God-fearing pentecostal girls ( orthodox or Marthoma background) Ph:9663930796

2613/Nov.26/3 Syrian christisn pentecostal parents invite proposal for their son, 28, Height 175 cm, MTh, DHA, working as a missionary in north India, from parents of committed girls for missiin work in North India with job, Preferably a nurse.Ph: 6376121665, +91 70700 47370

2612/Nov.24/3  ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് (IPC) യുവതി 30,155 cm, SSLC, ആത്മീയരായ യുവാക്കളിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സുവിശേഷ വേലയിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. ഏത് പെന്തെക്കോസ്ത് സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ആലോചനയും ആകാം. Ph. 9895583663 ( whatsapp) 9593807546

2611/Nov.23/3 Parents settled in USA inviting proposal for thier daughter who was bought up in gulf (27/165) and gained Bachelors in Electronics and Communications  Engineering from Kerala.  At present working in cochin. Seeking proposal from parents of God fearing, spirit filled,baptized and professionally Qualified . Please contact jorjtk68@gmail.com

 2610/Nov.23/3 Pentecostal parents seek marriage alliance for their born again, baptized and Spirit filled daughter, DOB 17.4.1995 height 5’6″, M.Tech (Environment Eng.), working in a state psu in Gandhinagar . An anointed worship leader & musician and she is actively involved in Church ministry. If interested please contact via phone/WhatsApp India #9825382849

2609/Nov.22/3 Syrian Christian Pentecostal parents invites proposal for their daughter born and broughtup in North India, born again baptized, 25 (DOB:23/10/1997), 5″2, BSc Nurse, working in UK, from Professionally qualified Boys with good spiritual values from UK or Western countries are preferred. Ph. +919778768101, 9813257318, 9813238356

2608/Nov.21/3 Pentecostal parents (District :PTA, CSI background ) seeking alliance for their daughter (25, DOB: 31 October 1997, 5’4″) Born again, Baptized, spirit filled (IPC church), Working as software engineer (Qualification :MCA).  proposals from spiritually and professionally qualified boys. Ph:9497537658, 9961282058

2607/Nov.21/3 ബ്രദറൺ വിശ്വാസിയായ യുവാവ് (35,161cm, M A Sociology, B.Th & Bible Linguistic Trainer -ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം ജില്ലയിൽ അധ്യാപകനായി ജോലിചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Ph :9490460738,:8547657586.

2606/Nov.19/3 Syrian Christian Pentecostal (IPC) parents from Central Travancore, seeks suitable proposals for their son (May 1991 – 168 cm, M.Com, M.B.A. Finance) working as Accounts Officer in Doha, planning to arrive on Jan. 2023. Looking for baptized, non-ornament wearing girls preferably Bsc Nurses working in abroad or India. Contact: 8111960834, Whatsapp: 7012224034

2605/Nov.18 /3  Syrian Christian Pentecostal parent invites suitable alliance for their born again baptized daughter in Dubai (B.Sc. Nurse /33 years /170 cm )  Ph.8086682214

2604/Nov.18 /3  Cheramar christian Pentecostal girl, 26 years (7/02/1996), 148 cm, B. Pharm, independent church, seeking suitable alliance from boys of similar background and qualification form India or abroad. Ph: 9497002576

2603/Nov.16 /3  Christian parents inviting proposal for their daughter who is Born again, baptized (28 yrs/160 cm /57 Kg)MBBS, currently undergoing postgraduate training in Obstetrics and Gynecology in the U.K. seeking suitable alliances from parents of God fearing/ Christ centered boys, preferably doctors or professionally qualified postgraduates. Her parents are doctors and working abroad. please contact +6738799868, +919061040563

2602/Nov.16 /3  തൃശൂർ സ്വദേശിയായ പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ് (ഐ പി സി) വയസ് 30 (04.11.1992), ഉയരം 171 cm, വെളുപ്പ് നിറം, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടൂറിസം ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ എയർപോർട് മാനേജ്മെന്റ്, മെഡിക്കൽ Rep ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Mobile no: 9495046584, 9496691220

2601/Nov.13 /3 എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ചേരമർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 42,162 cm, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9947438316

2600/Nov.13 /3അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ്, Bsc Nurse, 38, 180cm, fair പുനർ വിവാഹം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ബാധ്യത ഇല്ല. Ph :+919721681092

2599/Nov.11 /3 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുരാതന ഓർത്തഡോക്സ്‌ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ വരികയും, ദീർഘവർഷങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ച്‌, മെച്ചപ്പെട്ട ബിസിനസ് സരംഭങ്ങളില്‍ എര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, വിശുദ്ധമായ ആത്മീയമൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുമായ, ബിരുദധാരിയായ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവിന് (30 വയസ്; 178 cms ഉയരം) അനുയോജ്യയായി, വിദേശജോലികൾ താല്പര്യപ്പെടാത്ത, ആത്മീയരായ പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Contact : +91 82812 64893

2598/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 31, 5.”8, MCA, IT Engineer ആയി ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

2597/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 29, 5.”9, BE (Aeronautical) ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

 2596/Nov.10 /3 മാർത്തോമാ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവതി 24 വയസ്സ്, ഹൈറ്റ് 5.5, MSc ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കംപ്ലീറ്റ്, ഇടത്തരം കുടുംബം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും ഉള്ള ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു മാർത്തോമ, സിഎസ്ഐ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭാംഗങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന. യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാർത്തോമാ സഭയിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നു. Ph:7559946955, 9447384522

2595/Nov.10 /3 അബുദാബിയിൽ  ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്നാനായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ് 26, (DOB : 7/8/1996) 178 cm, അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന Ph. 9947555240

2594/Nov.9 /3 Born again, baptized Pentecostal girl, Age: 24(DOB: 08•07•1998) Fair,Height: 5’5”, Completed Doctor of Pharmacy (PharmD). Attends an Independent church (Ernakulam) Active in Church ministries. Seeks suitable alliance from  born again, baptized and spirit filled professionally qualified groom. Preference for boys from Australia  Ph: 8547582529 Email: sijuaji81@gmail.com sijuaji81@gmail.com

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക  +91 9349500155


2592/Nov.9 /3 ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്ക് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്. തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൽ, 42, 160 cm, ഇൻറീരിയൽ ഡിസൈൻ വർക്കർ, ബാധ്യതയില്ല. അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാൻറുകൾ ഇല്ല. Ph. 8593057404 (whatsaap), 8089180927

2591/Nov.9 /3  Pune settled Syrian christian family invite proposal for their son, 31, DOB 02/10/1991,5’4, M Com, working in DXN marketing India, as officer (branch operations). From well qualified girls with good spiritual values and family backgrounds. Ph: 7709123561, 8308653184

2590/Nov.9 /3 രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, 31, 172 cm, സുമുഖൻ, വെളുത്ത നിറം, MBA, TESOL, Academician.ദൈവഭയമുള്ള സൗന്ദര്യവതികളുമായ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു Ph: 9633204479

2589/Nov.8/3 Syrian Christian Pentecostal young man 44, 176 cm, MCA, Working in HR an Engineering College, Divorcee. Seeking suitable alliance from Pentecostal families.  Phone No. 9495446556

2588/Nov.7/3 സി എസ് ഐ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ്, 33, +2, ITI , സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി (TATA motors ) അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സഭാവിഭാഗം വിഷയമല്ല. ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. Ph: 8301083902, 9747155280

2587/Nov.7/3 നിയമപരമായി വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയ സാമ്പവ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 39, MSc, വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു  താല്പര്യമുള്ള ബാധ്യതകളില്ലാത്ത പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9605009657

2583/Nov.5/3 Syrian pentecostal 31 year (1.12.1990) old girl from a nuclear family. Brought up in West bengal kolkata. Working as a govt nurse in West bengal. 5 feet 3 inch. God fearing girl. Looking for a god fearing, baptised, born again groom living or working in North India. Contact number – 9874074695


2582/Nov.5/3  Pentecostal parents settled in UK prayerfully inviting proposal for their daughter (24 yrs/ 162cms)Born again, baptised. Has masters degree in HR management. Currently working in NHS UK. Seeking alliance from parents of God fearing professionally and spiritually qualified boys, preferably from abroad or outside of Kerala. Mobile 9496301048, 9947557583

2580/Nov.4/3  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 27, 152cm, BSc നഴ്സ്, അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു.  വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന +91 77362 03211, 8547259581

2579/Nov.4/3 Pentecostal parents settled in Delhi invites proposal for their daughter 33, 157 cm, Msc, BEd, now working as a secondary school teacher in Ministry of education Maldives. Born again and baptized. Born again baptized Boys with good Education from India or abroad. Contact +91 7982376013

2578/Nov.3/2  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൻ, 38, 160 cm, ബിസിനസ്, ബാധ്യതകൾ ഒന്നുമില്ല, അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാന്റുകൾ ഇല്ല. Ph & whatsaap 7356059517

2577/Nov.3/3  പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 28, 162 cm , MBBS, വെളുത്ത നിറം, ഇടത്തരം കുടുംബം, അനുയോജ്യമായ MBBS ബിരുദമുള്ള ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ഉള്ള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. +91 93882 90326

2576/Nov.2/3 ദുബായിൽ procurement officer ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവ്,(Age 30, Height 5.9, B.com+computer) ഡിസംബർ അവസാനവാരം നാട്ടിൽ എത്തും. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Bsc നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. Mob:9961085870

2575/Nov.1/3 ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് 30, 167cm, BA, ഷാർജയിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതകളിൽ നിന്നു വിവാഹാലോചന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. യുവാവ് നവംവർ അവസാനം നാട്ടിൽ വരും. Mob no: 9447675837, 9447598843

2574/Nov.1/3 Syrian Pentecostal 22 year old girl from a well known prestigious family. Born and brought  up in New York , USA. Beautiful girl 5 feet 4 inches and slim graduating with Pharm.D (Doctor of Pharmacy 2024). She is a God fearing praise and worship leader who plays guitar. Looking for a God fearing groom in the Medical field brought up in USA (preferably medical doctor) Groom must be over 5’9’’ height. Please apply with picture. Contact. + 516 729 7889

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക +91 9349500155


വീട്ടു ജോലിക്ക് സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവല്ലയിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു കുടുംബത്തിൽ താമസിച്ച് പാചകവും വീട്ടുജോലികളും ചെയ്യുവാൻ 50 വയസിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക 9744740558

തിരുവല്ലയിൽ വീട് ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവല്ല പട്ടണത്തിലോ പരിസരത്തോ കാർ പാർക്കിങ് സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ വീട് വാടകയ്‌ക്കോ വിലക്കോ ആവശ്യമുണ്ട്  Ph. 9847381853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഹാലേലുയ്യ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാന പഠന ക്ലാസ് ഡിസംബർ 6,7 തീയതികളിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. വേദാദ്ധ്യാപകനും ഗ്രന്ഥകർത്താവും ബൈബിൾ ആർട്ടിസ്റ്റുമായ പാസ്റ്റർ പി. അതിരൂപൻ അപൂർവ്വ ബൈബിൾ ചാർട്ടുകളുടെയും ചിത്രങ്ങളുടേയും വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളുടേയും സഹായത്താൽ ലളിതഭാഷയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുന്നു.

നിത്യത • ബൈബിളും ശാസ്ത്രവും • കപായുഗം • യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരാഗമനവും അനന്തര സംഭവങ്ങളും • മഹോപദ്രവം • ദാനിയേൽ പ്രവചനം • 666 ഉം എതിർക്രിസ്തുവും • ഭൂകമ്പങ്ങൾ • മെഗാ സുനാമികൾ • ക്ഷാമം • മഹായുദ്ധങ്ങൾ • മാരകരോഗങ്ങൾ • അന്ത്യന്യായവിധി • യുഗാന്ത്യം • ലോകാന്ത്യം • ദൈവരാജ്യം • സ്വർഗ്ഗരാജ്യം • പുതിയ യെരുശലേം • മരണാനന്തരം സ്വർഗ്ഗവും നരകവും യാഥാർത്ഥ്വമോ? എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഈ ക്ലാസുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

വേദവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേദ പണ്ഡിതന്മാർക്കും വേദജ്ഞാനവും ഉപദേശനിശ്ചയവും ഭാവിദർശനവും പകരുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് പാസ്റ്റർ അതിരൂപന്റേത്.

സൗജന്യമായി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ ക്ലാസുകളിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന 50 പേർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം. പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാനായി “BS” എന്ന് 6282013655 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക.

You Can Download The Full Resolution Image Here - Chat Whatsapp Button Transparent PNG - 738x256 - Free Download on NicePNG

ഹാലേലൂയ്യാ പത്രത്തിൽ നിന്ന് നിരന്തരം വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്ത് വാട്സ്ആപ് ഗൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക


ഹാലേലൂയ്യ പത്രത്തിന്റെ വരിക്കാരാകുക. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 200 രൂപ. രണ്ടുവർഷത്തെ വരിസംഖ്യ (400 രൂപ) ഒന്നിച്ചു അടക്കുന്നവർക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. പുസ്തകം വീട്ടിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ വരിസംഖ്യ അടച്ചാൽ മതി. താൽപ്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിലാസം പിൻകോഡ് ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ ഹല്ലേലൂയ എന്ന സന്ദേശത്തോടെ  974 429 4144 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് WhatsAap ചെയ്യുക.

2628/Dec. 5/1 Syrian Christian pentacostal parents inviting proposals for their daughter (DOB:30-07-1994,157cm)BSC Nurse,working as a RN in UK. She is planning to come for vacation on December 25th. Seeking professionally qualified boys especially from medical and IT field.
PH : 7012241703, 9947359043

2627/Dec. 5/1  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ് 29,170cm, BBA, അക്കൗണ്ടന്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു.
PH : 9495803134, 9497380003

2626/Dec. 3/1 Proposal invited for pentecostal believer ( Divorced ) 50yrs / 172cm. working in Kuwait. from God fearing pentecostal girls.  Contact # 9879660746, 9383450765

2625/Dec. 2/3 Syrian Christian parents prayerfully seek proposals for their Born again, Baptized, Spirit filled unmarried daughter (Marthoma background), born in May 1977, 45 years, 5″2″ height, settled and working in Mumbai for an NGO that deals with Special kids. She has done B.Ed in Special Education and has also completed a course from the USA and has become a Dyslexia Therapist. She is also involved with youths and has a heart to do the Lord’s work. Proposals invited from Bornagain, Spiritually matured, and qualified men from good family background who are Christ centered from India or Abroad. Please contact with latest  photos and complete details – (WA) – 9152510142, 9137536546, 9619384136 Email:geoninan36@rediffmail.com

2624/Dec. 2/1 ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി (31, 155 cm, B B A , TALLY) ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ Accountant ആയി  ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ ആലോചനകൾ  ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Ph. 9656553054, 8075496713

2623/Dec. 1/3 Syrian Christian pentacostal parents prayerfully invited proposals for our son born again, baptized 28 (DOB 22/01/1995), 168cm, BE in Electronics and communication  ,now pursuing MBA at London.(Studying and working) Seeking alliance from parents of God fearing and professionally qualified girls. Bsc Nursing preferred Ph. 9074902194

2622/Nov.29/3 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മകൾക്ക് വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. (വയസ്സ് 30, DOB മാർച്ച് 1992; ഉയരം 5.3 ft; വെളുത്ത നിറം). സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. (ഫെബ്രുവരിയിൽ അവധിക്ക് വരും) ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള ആത്മീയരായ ആൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകൾ തേടുന്നു. മൊബൈൽ നമ്പർ : 9961708024

2621/Nov.29/3 Syrian Christian family seeking a suitable alliance for their widower boy (48 years, 165 cm) working in UAE as an IT Engineer and serving as an associate pastor in a Church. Looking for a bride who is educated, born again, baptized, spirit-filled, and interested in supporting the ministry. Divorcees, please excuse. Contact on WhatsApp with details and photo. WhatsApp no. +971 50 8253790

2620/Nov.29/3 Syrian Christian Pentecostal parents seek suitable proposals for their son employed in Canada. DoB Aug 4 1990 173 cms tall fair slim BE from India BET (Post Degree in Petroleum Engg)from CBU Canada. PR holder. Coming to India by 2023 January end. Prefer proposals from fair qualified girls preferably in or qualified to go to Canada.  PH. 9447858854, 8281288373

 2619/Nov.29/3 EVANGELICAL Born again girl 36/168,BE, born & brought up outside Kerala. Employed in UK. Invite proposals from parents of unmarried,Born again, professionally qualified, preferably U K employed boys. M4Marry. com 5262126 – 9539508907, 7034376182

2618/Nov.29/3 സൗദി അറേബ്യയിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയുന്ന ക്നാനായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 32,158 cm, BSc Nurse, Soudi MOH, ഇപ്പോൾ അവധിക്ക് നാട്ടിലുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിയും ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുമുള്ള, കനാനായ ബാഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുളള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9544085232, 7594052995

2617 /Nov.29/3 ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്നും ഏകയായി പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച മാതാവിൻ്റെ മകൻ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യുവാവ്, 28, 158 cm, BTech, MS (software engineer), അയർലൻറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതകൾ ഉള്ള യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അയർലൻ്റിലോ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. Ph. +91 9961419820

2616/Nov.28/1 Syrian Christian family Seeking Suitable alliance for their born again boy 35 (DOB 15.11. 86.) height 171 cm, BSc Nurse, working out side of Kerala. Now studying “OET” also. (a divorced person lived without a relationship for only a few days before 05 years.) Marriage proposal is invited from professionaly qualified born-again girls from India or abroad.  Whats App No: 9447213244.

2615/Nov.27/3 A well known Pastors family from central travancore seeking suitable alliance for their son 25, DOB: 10/09/1997, 5″9, BTech, Australian PR holder, Worship leader. From parents of Spirit-filled and God fearing girl with professional education. Contact: +91 9495950152, +91 9947270152

2614/Nov.26/3 Syrian Christian Pentecostal Boy 32, DOB:09/12/90, B Com, brought up in Rajasthan, Now working at Hyderabad. Seeking suitable alliance from Good looking and God-fearing pentecostal girls ( orthodox or Marthoma background) Ph:9663930796

2613/Nov.26/3 Syrian christisn pentecostal parents invite proposal for their son, 28, Height 175 cm, MTh, DHA, working as a missionary in north India, from parents of committed girls for missiin work in North India with job, Preferably a nurse.Ph: 6376121665, +91 70700 47370

2612/Nov.24/3  ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് (IPC) യുവതി 30,155 cm, SSLC, ആത്മീയരായ യുവാക്കളിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സുവിശേഷ വേലയിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. ഏത് പെന്തെക്കോസ്ത് സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ആലോചനയും ആകാം. Ph. 9895583663 ( whatsapp) 9593807546

2611/Nov.23/3 Parents settled in USA inviting proposal for thier daughter who was bought up in gulf (27/165) and gained Bachelors in Electronics and Communications  Engineering from Kerala.  At present working in cochin. Seeking proposal from parents of God fearing, spirit filled,baptized and professionally Qualified . Please contact jorjtk68@gmail.com

 2610/Nov.23/3 Pentecostal parents seek marriage alliance for their born again, baptized and Spirit filled daughter, DOB 17.4.1995 height 5’6″, M.Tech (Environment Eng.), working in a state psu in Gandhinagar . An anointed worship leader & musician and she is actively involved in Church ministry. If interested please contact via phone/WhatsApp India #9825382849

2609/Nov.22/3 Syrian Christian Pentecostal parents invites proposal for their daughter born and broughtup in North India, born again baptized, 25 (DOB:23/10/1997), 5″2, BSc Nurse, working in UK, from Professionally qualified Boys with good spiritual values from UK or Western countries are preferred. Ph. +919778768101, 9813257318, 9813238356

2608/Nov.21/3 Pentecostal parents (District :PTA, CSI background ) seeking alliance for their daughter (25, DOB: 31 October 1997, 5’4″) Born again, Baptized, spirit filled (IPC church), Working as software engineer (Qualification :MCA).  proposals from spiritually and professionally qualified boys. Ph:9497537658, 9961282058

2607/Nov.21/3 ബ്രദറൺ വിശ്വാസിയായ യുവാവ് (35,161cm, M A Sociology, B.Th & Bible Linguistic Trainer -ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം ജില്ലയിൽ അധ്യാപകനായി ജോലിചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Ph :9490460738,:8547657586.

2606/Nov.19/3 Syrian Christian Pentecostal (IPC) parents from Central Travancore, seeks suitable proposals for their son (May 1991 – 168 cm, M.Com, M.B.A. Finance) working as Accounts Officer in Doha, planning to arrive on Jan. 2023. Looking for baptized, non-ornament wearing girls preferably Bsc Nurses working in abroad or India. Contact: 8111960834, Whatsapp: 7012224034

2605/Nov.18 /3  Syrian Christian Pentecostal parent invites suitable alliance for their born again baptized daughter in Dubai (B.Sc. Nurse /33 years /170 cm )  Ph.8086682214

2604/Nov.18 /3  Cheramar christian Pentecostal girl, 26 years (7/02/1996), 148 cm, B. Pharm, independent church, seeking suitable alliance from boys of similar background and qualification form India or abroad. Ph: 9497002576

2603/Nov.16 /3  Christian parents inviting proposal for their daughter who is Born again, baptized (28 yrs/160 cm /57 Kg)MBBS, currently undergoing postgraduate training in Obstetrics and Gynecology in the U.K. seeking suitable alliances from parents of God fearing/ Christ centered boys, preferably doctors or professionally qualified postgraduates. Her parents are doctors and working abroad. please contact +6738799868, +919061040563

2602/Nov.16 /3  തൃശൂർ സ്വദേശിയായ പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ് (ഐ പി സി) വയസ് 30 (04.11.1992), ഉയരം 171 cm, വെളുപ്പ് നിറം, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടൂറിസം ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ എയർപോർട് മാനേജ്മെന്റ്, മെഡിക്കൽ Rep ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Mobile no: 9495046584, 9496691220

2601/Nov.13 /3 എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ചേരമർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 42,162 cm, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9947438316

2600/Nov.13 /3അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ്, Bsc Nurse, 38, 180cm, fair പുനർ വിവാഹം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ബാധ്യത ഇല്ല. Ph :+919721681092

2599/Nov.11 /3 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുരാതന ഓർത്തഡോക്സ്‌ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ വരികയും, ദീർഘവർഷങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ച്‌, മെച്ചപ്പെട്ട ബിസിനസ് സരംഭങ്ങളില്‍ എര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, വിശുദ്ധമായ ആത്മീയമൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുമായ, ബിരുദധാരിയായ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവിന് (30 വയസ്; 178 cms ഉയരം) അനുയോജ്യയായി, വിദേശജോലികൾ താല്പര്യപ്പെടാത്ത, ആത്മീയരായ പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Contact : +91 82812 64893

2598/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 31, 5.”8, MCA, IT Engineer ആയി ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

2597/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 29, 5.”9, BE (Aeronautical) ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

 2596/Nov.10 /3 മാർത്തോമാ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവതി 24 വയസ്സ്, ഹൈറ്റ് 5.5, MSc ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കംപ്ലീറ്റ്, ഇടത്തരം കുടുംബം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും ഉള്ള ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു മാർത്തോമ, സിഎസ്ഐ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭാംഗങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന. യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാർത്തോമാ സഭയിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നു. Ph:7559946955, 9447384522

2595/Nov.10 /3 അബുദാബിയിൽ  ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്നാനായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ് 26, (DOB : 7/8/1996) 178 cm, അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന Ph. 9947555240

2594/Nov.9 /3 Born again, baptized Pentecostal girl, Age: 24(DOB: 08•07•1998) Fair,Height: 5’5”, Completed Doctor of Pharmacy (PharmD). Attends an Independent church (Ernakulam) Active in Church ministries. Seeks suitable alliance from  born again, baptized and spirit filled professionally qualified groom. Preference for boys from Australia  Ph: 8547582529 Email: sijuaji81@gmail.com sijuaji81@gmail.com

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക  +91 9349500155


2592/Nov.9 /3 ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്ക് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്. തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൽ, 42, 160 cm, ഇൻറീരിയൽ ഡിസൈൻ വർക്കർ, ബാധ്യതയില്ല. അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാൻറുകൾ ഇല്ല. Ph. 8593057404 (whatsaap), 8089180927

2591/Nov.9 /3  Pune settled Syrian christian family invite proposal for their son, 31, DOB 02/10/1991,5’4, M Com, working in DXN marketing India, as officer (branch operations). From well qualified girls with good spiritual values and family backgrounds. Ph: 7709123561, 8308653184

2590/Nov.9 /3 രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, 31, 172 cm, സുമുഖൻ, വെളുത്ത നിറം, MBA, TESOL, Academician.ദൈവഭയമുള്ള സൗന്ദര്യവതികളുമായ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു Ph: 9633204479

2589/Nov.8/3 Syrian Christian Pentecostal young man 44, 176 cm, MCA, Working in HR an Engineering College, Divorcee. Seeking suitable alliance from Pentecostal families.  Phone No. 9495446556

2588/Nov.7/3 സി എസ് ഐ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ്, 33, +2, ITI , സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി (TATA motors ) അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സഭാവിഭാഗം വിഷയമല്ല. ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. Ph: 8301083902, 9747155280

2587/Nov.7/3 നിയമപരമായി വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയ സാമ്പവ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 39, MSc, വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു  താല്പര്യമുള്ള ബാധ്യതകളില്ലാത്ത പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9605009657

2583/Nov.5/3 Syrian pentecostal 31 year (1.12.1990) old girl from a nuclear family. Brought up in West bengal kolkata. Working as a govt nurse in West bengal. 5 feet 3 inch. God fearing girl. Looking for a god fearing, baptised, born again groom living or working in North India. Contact number – 9874074695


2582/Nov.5/3  Pentecostal parents settled in UK prayerfully inviting proposal for their daughter (24 yrs/ 162cms)Born again, baptised. Has masters degree in HR management. Currently working in NHS UK. Seeking alliance from parents of God fearing professionally and spiritually qualified boys, preferably from abroad or outside of Kerala. Mobile 9496301048, 9947557583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കൽക്കട്ട: ചരിത്ര താളുകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര – 4

സണ്ണി മാവേലിക്കര

ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൽക്കട്ടയിൽ ഒട്ടനവധി നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർമ്മിതികൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

ഫോർട്ട് വില്യം

ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൽക്കട്ടയിൽ ആദ്യം നിർമ്മിച്ചത് ഫോർട്ട് വില്യം എന്ന സൈനിക കോട്ടയാണ്. വില്യം മൂന്നാമൻ രാജാവിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ കോട്ട അറിയപ്പെടുന്നത്. 1696ൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച്, 10 വർഷം കൊണ്ടാണ് 1706ൽ ഇതിൻ്റെ പണികൾ പൂർത്തിയായത്. ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഹൂഗ്ളി നദിയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്തായി 175 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഈ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അഷ്ഠഭുജ ആകൃതിയിലാണ് ഈ കോട്ടയുടെ നിർമ്മാണം. അഞ്ചു വശങ്ങൾ കരയിലേക്കും മൂന്നു വശങ്ങൾ ഹൂഗ്ളി നദിയിലേക്കും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിലയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. 9 മീറ്റർ ആഴവും 15 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള കിടങ്ങുകൾ ഈ കോട്ടയ്ക്ക് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു. 6 പ്രവേശന കവാടങ്ങളാണ് ഈ കോട്ടയ്ക്കുള്ളത്. ചൗരംഗി, പ്ളാസി, കൽക്കട്ട, വാട്ടർ ഗേറ്റ്, സെൻറ് ജോർജ് ഗേറ്റ്, ട്രഷറി ഗേറ്റ് എന്നീ പേരുകളിൽ അവ അറിയപ്പെടുന്നു. വളരെ മനോഹരമായ നിലയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കോട്ട, ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഈസ്റ്റേൺ കമാന്റിന്റെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

1971ലെ ഇന്ത്യാ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിൽ ഈ സൈനിക കേന്ദ്രമാണ് നിർണായക പങ്കു വഹിച്ചത്. 1947 ലെ വിഭജന സമയത്ത് പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കും ഭാഗങ്ങളിലായി രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയോട് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുകയുണ്ടായി. അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി കിഴക്കൻ പാക്കിസ്ഥാനെ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാക്കിത്തീർത്തു. അതാണ് ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. യുദ്ധത്തിലെ പരാജയത്തിനുശേഷം പാക്കിസ്ഥാൻ ആർമിയുടെ ലെഫ്റ്റനെന്റ് ജനറൽ A A K നിയാസി, 93000 പട്ടാളക്കാരുമായി ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഈസ്റ്റേൺ കമാൻഡ് GOC-in-Chief ലെഫ്റ്റനെന്റ് ജനറൽ ജഗ്ജിത് സിംഗ് അറോറയുടെ മുൻപിൽ രേഖാമൂലം കീഴടങ്ങിയത് ചരിത്ര സംഭവമാണ്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം, ഇത്രയും പട്ടാളക്കാർ ഒന്നിച്ച് കീഴടങ്ങുന്നത് ലോകചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമാണ്. അത്രയും സൈനികരെ ഈ കോട്ടയിലാണ് പാർപ്പിച്ചിരുന്നത്. 1971ലെ യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി യുദ്ധ സ്മാരകം ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ്

കൽക്കട്ടയുടെ രത്നം (Gem of Calcutta) എന്നാണ് ഈ കെട്ടിടം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ വ്യാപാരത്തിൽ സഹായിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസായാണ് ഈ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത്. 1777ൽ ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. 1780ൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 150 മീറ്റർ നീളത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്നു നില സൗധം, കാലാകാലങ്ങളിൽ പുതിയ ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത്, ഇന്ന് 5,50,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തൃതിയുള്ള ബൃഹത്തായ ഒരു കെട്ടിടമാണ്. ഒരു മിനി ടൗൺഷിപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഈ നിർമ്മിതിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടതിനു ശേഷം 1947 മുതൽ 2013 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കെട്ടിടം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് ആയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും, മറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെയും, പ്രമുഖ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഓഫീസുകൾ ഇവിടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. 34 വിഭാഗങ്ങളിലായി 6000ൽ അധികം പേർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തൃതി എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

കൽക്കട്ട നഗരത്തിലെത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക്, കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ കെട്ടിടം ഇന്നും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ആർക്കിടെക്ചറിന്റെയും കരകൗശല മികവിന്റെയും മകുടോദാഹരമാണ് ഈ സുന്ദരമായ കെട്ടിടം. രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടിന് ഇപ്പറവും ഇന്നും പ്രൗഢഗംഭീരമായി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ നിർമ്മിതിക്ക് ഏകദേശം 700 കോടി രൂപ വിലമതിക്കും. മറ്റ് നിർമ്മിതികളെക്കുറിച്ച് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ വായിക്കാം. (തുടരും)

ഹാലേലൂയ്യാ പത്രത്തിൽ നിന്ന് നിരന്തരം വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്ത് വാട്സ്ആപ് ഗൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക


ഹാലേലൂയ്യ പത്രത്തിന്റെ വരിക്കാരാകുക. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 200 രൂപ. രണ്ടുവർഷത്തെ വരിസംഖ്യ (400 രൂപ) ഒന്നിച്ചു അടക്കുന്നവർക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. പുസ്തകം വീട്ടിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ വരിസംഖ്യ അടച്ചാൽ മതി. താൽപ്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിലാസം പിൻകോഡ് ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ ഹല്ലേലൂയ എന്ന സന്ദേശത്തോടെ  974 429 4144 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് WhatsAap ചെയ്യുക.


2622/Nov.29/3 സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മകൾക്ക് വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. (വയസ്സ് 30, DOB മാർച്ച് 1992; ഉയരം 5.3 ft; വെളുത്ത നിറം). സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. (ഫെബ്രുവരിയിൽ അവധിക്ക് വരും) ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ള ആത്മീയരായ ആൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകൾ തേടുന്നു. മൊബൈൽ നമ്പർ : 9961708024

2621/Nov.29/3 Syrian Christian family seeking a suitable alliance for their widower boy (48 years, 165 cm) working in UAE as an IT Engineer and serving as an associate pastor in a Church. Looking for a bride who is educated, born again, baptized, spirit-filled, and interested in supporting the ministry. Divorcees, please excuse. Contact on WhatsApp with details and photo. WhatsApp no. +971 50 8253790

2620/Nov.29/3 Syrian Christian Pentecostal parents seek suitable proposals for their son employed in Canada. DoB Aug 4 1990 173 cms tall fair slim BE from India BET (Post Degree in Petroleum Engg)from CBU Canada. PR holder. Coming to India by 2023 January end. Prefer proposals from fair qualified girls preferably in or qualified to go to Canada.  PH. 9447858854, 8281288373

 2619/Nov.29/3 EVANGELICAL Born again girl 36/168,BE, born & brought up outside Kerala. Employed in UK. Invite proposals from parents of unmarried,Born again, professionally qualified, preferably U K employed boys. M4Marry. com 5262126 – 9539508907, 7034376182

2618/Nov.29/3 സൗദി അറേബ്യയിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയുന്ന ക്നാനായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 32,158 cm, BSc Nurse, Soudi MOH, ഇപ്പോൾ അവധിക്ക് നാട്ടിലുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിയും ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുമുള്ള, കനാനായ ബാഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുളള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9544085232, 7594052995

2617 /Nov.29/3 ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്നും ഏകയായി പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച മാതാവിൻ്റെ മകൻ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യുവാവ്, 28, 158 cm, BTech, MS (software engineer), അയർലൻറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതകൾ ഉള്ള യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അയർലൻ്റിലോ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. Ph. +91 9961419820

2616/Nov.28/1 Syrian Christian family Seeking Suitable alliance for their born again boy 35 (DOB 15.11. 86.) height 171 cm, BSc Nurse, working out side of Kerala. Now studying “OET” also. (a divorced person lived without a relationship for only a few days before 05 years.) Marriage proposal is invited from professionaly qualified born-again girls from India or abroad.  Whats App No: 9447213244.

2615/Nov.27/3 A well known Pastors family from central travancore seeking suitable alliance for their son 25, DOB: 10/09/1997, 5″9, BTech, Australian PR holder, Worship leader. From parents of Spirit-filled and God fearing girl with professional education. Contact: +91 9495950152, +91 9947270152

2614/Nov.26/3 Syrian Christian Pentecostal Boy 32, DOB:09/12/90, B Com, brought up in Rajasthan, Now working at Hyderabad. Seeking suitable alliance from Good looking and God-fearing pentecostal girls ( orthodox or Marthoma background) Ph:9663930796

2613/Nov.26/3 Syrian christisn pentecostal parents invite proposal for their son, 28, Height 175 cm, MTh, DHA, working as a missionary in north India, from parents of committed girls for missiin work in North India with job, Preferably a nurse.Ph: 6376121665, +91 70700 47370

2612/Nov.24/3  ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് (IPC) യുവതി 30,155 cm, SSLC, ആത്മീയരായ യുവാക്കളിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സുവിശേഷ വേലയിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. ഏത് പെന്തെക്കോസ്ത് സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ആലോചനയും ആകാം. Ph. 9895583663 ( whatsapp) 9593807546

2611/Nov.23/3 Parents settled in USA inviting proposal for thier daughter who was bought up in gulf (27/165) and gained Bachelors in Electronics and Communications  Engineering from Kerala.  At present working in cochin. Seeking proposal from parents of God fearing, spirit filled,baptized and professionally Qualified . Please contact jorjtk68@gmail.com

 2610/Nov.23/3 Pentecostal parents seek marriage alliance for their born again, baptized and Spirit filled daughter, DOB 17.4.1995 height 5’6″, M.Tech (Environment Eng.), working in a state psu in Gandhinagar . An anointed worship leader & musician and she is actively involved in Church ministry. If interested please contact via phone/WhatsApp India #9825382849

2609/Nov.22/3 Syrian Christian Pentecostal parents invites proposal for their daughter born and broughtup in North India, born again baptized, 25 (DOB:23/10/1997), 5″2, BSc Nurse, working in UK, from Professionally qualified Boys with good spiritual values from UK or Western countries are preferred. Ph. +919778768101, 9813257318, 9813238356

2608/Nov.21/3 Pentecostal parents (District :PTA, CSI background ) seeking alliance for their daughter (25, DOB: 31 October 1997, 5’4″) Born again, Baptized, spirit filled (IPC church), Working as software engineer (Qualification :MCA).  proposals from spiritually and professionally qualified boys. Ph:9497537658, 9961282058

2607/Nov.21/3 ബ്രദറൺ വിശ്വാസിയായ യുവാവ് (35,161cm, M A Sociology, B.Th & Bible Linguistic Trainer -ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം ജില്ലയിൽ അധ്യാപകനായി ജോലിചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Ph :9490460738,:8547657586.

2606/Nov.19/3 Syrian Christian Pentecostal (IPC) parents from Central Travancore, seeks suitable proposals for their son (May 1991 – 168 cm, M.Com, M.B.A. Finance) working as Accounts Officer in Doha, planning to arrive on Jan. 2023. Looking for baptized, non-ornament wearing girls preferably Bsc Nurses working in abroad or India. Contact: 8111960834, Whatsapp: 7012224034

2605/Nov.18 /3  Syrian Christian Pentecostal parent invites suitable alliance for their born again baptized daughter in Dubai (B.Sc. Nurse /33 years /170 cm )  Ph.8086682214

2604/Nov.18 /3  Cheramar christian Pentecostal girl, 26 years (7/02/1996), 148 cm, B. Pharm, independent church, seeking suitable alliance from boys of similar background and qualification form India or abroad. Ph: 9497002576

2603/Nov.16 /3  Christian parents inviting proposal for their daughter who is Born again, baptized (28 yrs/160 cm /57 Kg)MBBS, currently undergoing postgraduate training in Obstetrics and Gynecology in the U.K. seeking suitable alliances from parents of God fearing/ Christ centered boys, preferably doctors or professionally qualified postgraduates. Her parents are doctors and working abroad. please contact +6738799868, +919061040563

2602/Nov.16 /3  തൃശൂർ സ്വദേശിയായ പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ് (ഐ പി സി) വയസ് 30 (04.11.1992), ഉയരം 171 cm, വെളുപ്പ് നിറം, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടൂറിസം ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ എയർപോർട് മാനേജ്മെന്റ്, മെഡിക്കൽ Rep ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Mobile no: 9495046584, 9496691220

2601/Nov.13 /3 എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ചേരമർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 42,162 cm, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9947438316

2600/Nov.13 /3അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ്, Bsc Nurse, 38, 180cm, fair പുനർ വിവാഹം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ബാധ്യത ഇല്ല. Ph :+919721681092

2599/Nov.11 /3 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുരാതന ഓർത്തഡോക്സ്‌ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ വരികയും, ദീർഘവർഷങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ച്‌, മെച്ചപ്പെട്ട ബിസിനസ് സരംഭങ്ങളില്‍ എര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, വിശുദ്ധമായ ആത്മീയമൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുമായ, ബിരുദധാരിയായ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവിന് (30 വയസ്; 178 cms ഉയരം) അനുയോജ്യയായി, വിദേശജോലികൾ താല്പര്യപ്പെടാത്ത, ആത്മീയരായ പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Contact : +91 82812 64893

2598/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 31, 5.”8, MCA, IT Engineer ആയി ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

2597/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 29, 5.”9, BE (Aeronautical) ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

 2596/Nov.10 /3 മാർത്തോമാ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവതി 24 വയസ്സ്, ഹൈറ്റ് 5.5, MSc ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കംപ്ലീറ്റ്, ഇടത്തരം കുടുംബം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും ഉള്ള ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു മാർത്തോമ, സിഎസ്ഐ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭാംഗങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന. യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാർത്തോമാ സഭയിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നു. Ph:7559946955, 9447384522

2595/Nov.10 /3 അബുദാബിയിൽ  ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്നാനായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ് 26, (DOB : 7/8/1996) 178 cm, അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന Ph. 9947555240

2594/Nov.9 /3 Born again, baptized Pentecostal girl, Age: 24(DOB: 08•07•1998) Fair,Height: 5’5”, Completed Doctor of Pharmacy (PharmD). Attends an Independent church (Ernakulam) Active in Church ministries. Seeks suitable alliance from  born again, baptized and spirit filled professionally qualified groom. Preference for boys from Australia  Ph: 8547582529 Email: sijuaji81@gmail.com sijuaji81@gmail.com

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക  +91 9349500155


2592/Nov.9 /3 ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്ക് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്. തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൽ, 42, 160 cm, ഇൻറീരിയൽ ഡിസൈൻ വർക്കർ, ബാധ്യതയില്ല. അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാൻറുകൾ ഇല്ല. Ph. 8593057404 (whatsaap), 8089180927

2591/Nov.9 /3  Pune settled Syrian christian family invite proposal for their son, 31, DOB 02/10/1991,5’4, M Com, working in DXN marketing India, as officer (branch operations). From well qualified girls with good spiritual values and family backgrounds. Ph: 7709123561, 8308653184

2590/Nov.9 /3 രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, 31, 172 cm, സുമുഖൻ, വെളുത്ത നിറം, MBA, TESOL, Academician.ദൈവഭയമുള്ള സൗന്ദര്യവതികളുമായ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു Ph: 9633204479

2589/Nov.8/3 Syrian Christian Pentecostal young man 44, 176 cm, MCA, Working in HR an Engineering College, Divorcee. Seeking suitable alliance from Pentecostal families.  Phone No. 9495446556

2588/Nov.7/3 സി എസ് ഐ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ്, 33, +2, ITI , സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി (TATA motors ) അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സഭാവിഭാഗം വിഷയമല്ല. ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. Ph: 8301083902, 9747155280

2587/Nov.7/3 നിയമപരമായി വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയ സാമ്പവ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 39, MSc, വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു  താല്പര്യമുള്ള ബാധ്യതകളില്ലാത്ത പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9605009657

2583/Nov.5/3 Syrian pentecostal 31 year (1.12.1990) old girl from a nuclear family. Brought up in West bengal kolkata. Working as a govt nurse in West bengal. 5 feet 3 inch. God fearing girl. Looking for a god fearing, baptised, born again groom living or working in North India. Contact number – 9874074695


2582/Nov.5/3  Pentecostal parents settled in UK prayerfully inviting proposal for their daughter (24 yrs/ 162cms)Born again, baptised. Has masters degree in HR management. Currently working in NHS UK. Seeking alliance from parents of God fearing professionally and spiritually qualified boys, preferably from abroad or outside of Kerala. Mobile 9496301048, 9947557583

2580/Nov.4/3  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 27, 152cm, BSc നഴ്സ്, അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു.  വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന +91 77362 03211, 8547259581

2579/Nov.4/3 Pentecostal parents settled in Delhi invites proposal for their daughter 33, 157 cm, Msc, BEd, now working as a secondary school teacher in Ministry of education Maldives. Born again and baptized. Born again baptized Boys with good Education from India or abroad. Contact +91 7982376013

2578/Nov.3/2  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൻ, 38, 160 cm, ബിസിനസ്, ബാധ്യതകൾ ഒന്നുമില്ല, അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാന്റുകൾ ഇല്ല. Ph & whatsaap 7356059517

2577/Nov.3/3  പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 28, 162 cm , MBBS, വെളുത്ത നിറം, ഇടത്തരം കുടുംബം, അനുയോജ്യമായ MBBS ബിരുദമുള്ള ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ഉള്ള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. +91 93882 90326

2576/Nov.2/3 ദുബായിൽ procurement officer ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവ്,(Age 30, Height 5.9, B.com+computer) ഡിസംബർ അവസാനവാരം നാട്ടിൽ എത്തും. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Bsc നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. Mob:9961085870

2575/Nov.1/3 ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് 30, 167cm, BA, ഷാർജയിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതകളിൽ നിന്നു വിവാഹാലോചന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. യുവാവ് നവംവർ അവസാനം നാട്ടിൽ വരും. Mob no: 9447675837, 9447598843

2574/Nov.1/3 Syrian Pentecostal 22 year old girl from a well known prestigious family. Born and brought  up in New York , USA. Beautiful girl 5 feet 4 inches and slim graduating with Pharm.D (Doctor of Pharmacy 2024). She is a God fearing praise and worship leader who plays guitar. Looking for a God fearing groom in the Medical field brought up in USA (preferably medical doctor) Groom must be over 5’9’’ height. Please apply with picture. Contact. + 516 729 7889

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക +91 9349500155


വീട്ടു ജോലിക്ക് സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവല്ലയിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു കുടുംബത്തിൽ താമസിച്ച് പാചകവും വീട്ടുജോലികളും ചെയ്യുവാൻ 50 വയസിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക 9744740558

തിരുവല്ലയിൽ വീട് ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവല്ല പട്ടണത്തിലോ പരിസരത്തോ കാർ പാർക്കിങ് സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ വീട് വാടകയ്‌ക്കോ വിലക്കോ ആവശ്യമുണ്ട്  Ph. 9847381853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഹാലേലുയ്യ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാന പഠന ക്ലാസ് ഡിസംബർ 6,7 തീയതികളിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. വേദാദ്ധ്യാപകനും ഗ്രന്ഥകർത്താവും ബൈബിൾ ആർട്ടിസ്റ്റുമായ പാസ്റ്റർ പി. അതിരൂപൻ അപൂർവ്വ ബൈബിൾ ചാർട്ടുകളുടെയും ചിത്രങ്ങളുടേയും വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളുടേയും സഹായത്താൽ ലളിതഭാഷയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുന്നു.

നിത്യത • ബൈബിളും ശാസ്ത്രവും • കപായുഗം • യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരാഗമനവും അനന്തര സംഭവങ്ങളും • മഹോപദ്രവം • ദാനിയേൽ പ്രവചനം • 666 ഉം എതിർക്രിസ്തുവും • ഭൂകമ്പങ്ങൾ • മെഗാ സുനാമികൾ • ക്ഷാമം • മഹായുദ്ധങ്ങൾ • മാരകരോഗങ്ങൾ • അന്ത്യന്യായവിധി • യുഗാന്ത്യം • ലോകാന്ത്യം • ദൈവരാജ്യം • സ്വർഗ്ഗരാജ്യം • പുതിയ യെരുശലേം • മരണാനന്തരം സ്വർഗ്ഗവും നരകവും യാഥാർത്ഥ്വമോ? എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഈ ക്ലാസുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

വേദവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേദ പണ്ഡിതന്മാർക്കും വേദജ്ഞാനവും ഉപദേശനിശ്ചയവും ഭാവിദർശനവും പകരുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് പാസ്റ്റർ അതിരൂപന്റേത്.

സൗജന്യമായി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ ക്ലാസുകളിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന 50 പേർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം. പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാനായി “BS” എന്ന് 6282013655 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക.

You Can Download The Full Resolution Image Here - Chat Whatsapp Button Transparent PNG - 738x256 - Free Download on NicePNG

ഹാലേലൂയ്യാ പത്രത്തിൽ നിന്ന് നിരന്തരം വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്ത് വാട്സ്ആപ് ഗൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക


ഹാലേലൂയ്യ പത്രത്തിന്റെ വരിക്കാരാകുക. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 200 രൂപ. രണ്ടുവർഷത്തെ വരിസംഖ്യ (400 രൂപ) ഒന്നിച്ചു അടക്കുന്നവർക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. പുസ്തകം വീട്ടിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ വരിസംഖ്യ അടച്ചാൽ മതി. താൽപ്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിലാസം പിൻകോഡ് ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ ഹല്ലേലൂയ എന്ന സന്ദേശത്തോടെ  974 429 4144 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് WhatsAap ചെയ്യുക.


2621/Nov.29/3 Syrian Christian family seeking a suitable alliance for their widower boy (48 years, 165 cm) working in UAE as an IT Engineer and serving as an associate pastor in a Church. Looking for a bride who is educated, born again, baptized, spirit-filled, and interested in supporting the ministry. Divorcees, please excuse. Contact on WhatsApp with details and photo. WhatsApp no. +971 50 8253790

2620/Nov.29/3 Syrian Christian Pentecostal parents seek suitable proposals for their son employed in Canada. DoB Aug 4 1990 173 cms tall fair slim BE from India BET (Post Degree in Petroleum Engg)from CBU Canada. PR holder. Coming to India by 2023 January end. Prefer proposals from fair qualified girls preferably in or qualified to go to Canada.  PH. 9447858854, 8281288373

 2619/Nov.29/3 EVANGELICAL Born again girl 36/168,BE, born & brought up outside Kerala. Employed in UK. Invite proposals from parents of unmarried,Born again, professionally qualified, preferably U K employed boys. M4Marry. com 5262126 – 9539508907, 7034376182

2618/Nov.29/3 സൗദി അറേബ്യയിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയുന്ന ക്നാനായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 32,158 cm, BSc Nurse, Soudi MOH, ഇപ്പോൾ അവധിക്ക് നാട്ടിലുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രിയും ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുമുള്ള, കനാനായ ബാഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുളള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9544085232, 7594052995

2617 /Nov.29/3 ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്നും ഏകയായി പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച മാതാവിൻ്റെ മകൻ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യുവാവ്, 28, 158 cm, BTech, MS (software engineer), അയർലൻറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതകൾ ഉള്ള യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അയർലൻ്റിലോ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. Ph. +91 9961419820

2616/Nov.28/1 Syrian Christian family Seeking Suitable alliance for their born again boy 35 (DOB 15.11. 86.) height 171 cm, BSc Nurse, working out side of Kerala. Now studying “OET” also. (a divorced person lived without a relationship for only a few days before 05 years.) Marriage proposal is invited from professionaly qualified born-again girls from India or abroad.  Whats App No: 9447213244.

2615/Nov.27/3 A well known Pastors family from central travancore seeking suitable alliance for their son 25, DOB: 10/09/1997, 5″9, BTech, Australian PR holder, Worship leader. From parents of Spirit-filled and God fearing girl with professional education. Contact: +91 9495950152, +91 9947270152

2614/Nov.26/3 Syrian Christian Pentecostal Boy 32, DOB:09/12/90, B Com, brought up in Rajasthan, Now working at Hyderabad. Seeking suitable alliance from Good looking and God-fearing pentecostal girls ( orthodox or Marthoma background) Ph:9663930796

2613/Nov.26/3 Syrian christisn pentecostal parents invite proposal for their son, 28, Height 175 cm, MTh, DHA, working as a missionary in north India, from parents of committed girls for missiin work in North India with job, Preferably a nurse.Ph: 6376121665, +91 70700 47370

2612/Nov.24/3  ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് (IPC) യുവതി 30,155 cm, SSLC, ആത്മീയരായ യുവാക്കളിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സുവിശേഷ വേലയിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. ഏത് പെന്തെക്കോസ്ത് സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ആലോചനയും ആകാം. Ph. 9895583663 ( whatsapp) 9593807546

2611/Nov.23/3 Parents settled in USA inviting proposal for thier daughter who was bought up in gulf (27/165) and gained Bachelors in Electronics and Communications  Engineering from Kerala.  At present working in cochin. Seeking proposal from parents of God fearing, spirit filled,baptized and professionally Qualified . Please contact jorjtk68@gmail.com

 2610/Nov.23/3 Pentecostal parents seek marriage alliance for their born again, baptized and Spirit filled daughter, DOB 17.4.1995 height 5’6″, M.Tech (Environment Eng.), working in a state psu in Gandhinagar . An anointed worship leader & musician and she is actively involved in Church ministry. If interested please contact via phone/WhatsApp India #9825382849

2609/Nov.22/3 Syrian Christian Pentecostal parents invites proposal for their daughter born and broughtup in North India, born again baptized, 25 (DOB:23/10/1997), 5″2, BSc Nurse, working in UK, from Professionally qualified Boys with good spiritual values from UK or Western countries are preferred. Ph. +919778768101, 9813257318, 9813238356

2608/Nov.21/3 Pentecostal parents (District :PTA, CSI background ) seeking alliance for their daughter (25, DOB: 31 October 1997, 5’4″) Born again, Baptized, spirit filled (IPC church), Working as software engineer (Qualification :MCA).  proposals from spiritually and professionally qualified boys. Ph:9497537658, 9961282058

2607/Nov.21/3 ബ്രദറൺ വിശ്വാസിയായ യുവാവ് (35,161cm, M A Sociology, B.Th & Bible Linguistic Trainer -ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം ജില്ലയിൽ അധ്യാപകനായി ജോലിചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Ph :9490460738,:8547657586.

2606/Nov.19/3 Syrian Christian Pentecostal (IPC) parents from Central Travancore, seeks suitable proposals for their son (May 1991 – 168 cm, M.Com, M.B.A. Finance) working as Accounts Officer in Doha, planning to arrive on Jan. 2023. Looking for baptized, non-ornament wearing girls preferably Bsc Nurses working in abroad or India. Contact: 8111960834, Whatsapp: 7012224034

2605/Nov.18 /3  Syrian Christian Pentecostal parent invites suitable alliance for their born again baptized daughter in Dubai (B.Sc. Nurse /33 years /170 cm )  Ph.8086682214

2604/Nov.18 /3  Cheramar christian Pentecostal girl, 26 years (7/02/1996), 148 cm, B. Pharm, independent church, seeking suitable alliance from boys of similar background and qualification form India or abroad. Ph: 9497002576

2603/Nov.16 /3  Christian parents inviting proposal for their daughter who is Born again, baptized (28 yrs/160 cm /57 Kg)MBBS, currently undergoing postgraduate training in Obstetrics and Gynecology in the U.K. seeking suitable alliances from parents of God fearing/ Christ centered boys, preferably doctors or professionally qualified postgraduates. Her parents are doctors and working abroad. please contact +6738799868, +919061040563

2602/Nov.16 /3  തൃശൂർ സ്വദേശിയായ പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ് (ഐ പി സി) വയസ് 30 (04.11.1992), ഉയരം 171 cm, വെളുപ്പ് നിറം, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടൂറിസം ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ എയർപോർട് മാനേജ്മെന്റ്, മെഡിക്കൽ Rep ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Mobile no: 9495046584, 9496691220

2601/Nov.13 /3 എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ചേരമർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 42,162 cm, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9947438316

2600/Nov.13 /3അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തെകോസ്ത് യുവാവ്, Bsc Nurse, 38, 180cm, fair പുനർ വിവാഹം. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ബാധ്യത ഇല്ല. Ph :+919721681092

2599/Nov.11 /3 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുരാതന ഓർത്തഡോക്സ്‌ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ വരികയും, ദീർഘവർഷങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ച്‌, മെച്ചപ്പെട്ട ബിസിനസ് സരംഭങ്ങളില്‍ എര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, വിശുദ്ധമായ ആത്മീയമൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുമായ, ബിരുദധാരിയായ പെന്തക്കോസ്തു യുവാവിന് (30 വയസ്; 178 cms ഉയരം) അനുയോജ്യയായി, വിദേശജോലികൾ താല്പര്യപ്പെടാത്ത, ആത്മീയരായ പെന്തക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Contact : +91 82812 64893

2598/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 31, 5.”8, MCA, IT Engineer ആയി ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

2597/Nov.10 /3 ഹൈന്ദവ മേനോൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെന്തെക്കോസ്ത്  വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യുവാവ്, 29, 5.”9, BE (Aeronautical) ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളതോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. 9744566808

 2596/Nov.10 /3 മാർത്തോമാ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവതി 24 വയസ്സ്, ഹൈറ്റ് 5.5, MSc ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കംപ്ലീറ്റ്, ഇടത്തരം കുടുംബം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും ഉള്ള ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു മാർത്തോമ, സിഎസ്ഐ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭാംഗങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന. യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാർത്തോമാ സഭയിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നു. Ph:7559946955, 9447384522

2595/Nov.10 /3 അബുദാബിയിൽ  ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്നാനായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ് 26, (DOB : 7/8/1996) 178 cm, അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന Ph. 9947555240

2594/Nov.9 /3 Born again, baptized Pentecostal girl, Age: 24(DOB: 08•07•1998) Fair,Height: 5’5”, Completed Doctor of Pharmacy (PharmD). Attends an Independent church (Ernakulam) Active in Church ministries. Seeks suitable alliance from  born again, baptized and spirit filled professionally qualified groom. Preference for boys from Australia  Ph: 8547582529 Email: sijuaji81@gmail.com sijuaji81@gmail.com

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക  +91 9349500155


2592/Nov.9 /3 ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്ക് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്. തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൽ, 42, 160 cm, ഇൻറീരിയൽ ഡിസൈൻ വർക്കർ, ബാധ്യതയില്ല. അനുയോജ്യമായ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാൻറുകൾ ഇല്ല. Ph. 8593057404 (whatsaap), 8089180927

2591/Nov.9 /3  Pune settled Syrian christian family invite proposal for their son, 31, DOB 02/10/1991,5’4, M Com, working in DXN marketing India, as officer (branch operations). From well qualified girls with good spiritual values and family backgrounds. Ph: 7709123561, 8308653184

2590/Nov.9 /3 രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, 31, 172 cm, സുമുഖൻ, വെളുത്ത നിറം, MBA, TESOL, Academician.ദൈവഭയമുള്ള സൗന്ദര്യവതികളുമായ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു Ph: 9633204479

2589/Nov.8/3 Syrian Christian Pentecostal young man 44, 176 cm, MCA, Working in HR an Engineering College, Divorcee. Seeking suitable alliance from Pentecostal families.  Phone No. 9495446556

2588/Nov.7/3 സി എസ് ഐ സഭാംഗമായ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ്, 33, +2, ITI , സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി (TATA motors ) അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. സഭാവിഭാഗം വിഷയമല്ല. ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. Ph: 8301083902, 9747155280

2587/Nov.7/3 നിയമപരമായി വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയ സാമ്പവ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 39, MSc, വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു  താല്പര്യമുള്ള ബാധ്യതകളില്ലാത്ത പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph: 9605009657

2583/Nov.5/3 Syrian pentecostal 31 year (1.12.1990) old girl from a nuclear family. Brought up in West bengal kolkata. Working as a govt nurse in West bengal. 5 feet 3 inch. God fearing girl. Looking for a god fearing, baptised, born again groom living or working in North India. Contact number – 9874074695


2582/Nov.5/3  Pentecostal parents settled in UK prayerfully inviting proposal for their daughter (24 yrs/ 162cms)Born again, baptised. Has masters degree in HR management. Currently working in NHS UK. Seeking alliance from parents of God fearing professionally and spiritually qualified boys, preferably from abroad or outside of Kerala. Mobile 9496301048, 9947557583

2580/Nov.4/3  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 27, 152cm, BSc നഴ്സ്, അനുയോജ്യമായ ആത്മീയരായ യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു.  വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന +91 77362 03211, 8547259581

2579/Nov.4/3 Pentecostal parents settled in Delhi invites proposal for their daughter 33, 157 cm, Msc, BEd, now working as a secondary school teacher in Ministry of education Maldives. Born again and baptized. Born again baptized Boys with good Education from India or abroad. Contact +91 7982376013

2578/Nov.3/2  സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാവ്, തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചിതൻ, 38, 160 cm, ബിസിനസ്, ബാധ്യതകൾ ഒന്നുമില്ല, അനുയോജ്യമായ ദൈവഭയമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡിമാന്റുകൾ ഇല്ല. Ph & whatsaap 7356059517

2577/Nov.3/3  പെന്തെക്കോസ്ത് യുവതി 28, 162 cm , MBBS, വെളുത്ത നിറം, ഇടത്തരം കുടുംബം, അനുയോജ്യമായ MBBS ബിരുദമുള്ള ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ഉള്ള പെന്തെക്കോസ്ത് യുവാക്കളുടെ വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Ph. +91 93882 90326

2576/Nov.2/3 ദുബായിൽ procurement officer ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവ്,(Age 30, Height 5.9, B.com+computer) ഡിസംബർ അവസാനവാരം നാട്ടിൽ എത്തും. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Bsc നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. Mob:9961085870

2575/Nov.1/3 ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് 30, 167cm, BA, ഷാർജയിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ മാതാപിതകളിൽ നിന്നു വിവാഹാലോചന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നഴ്സുമാർക്ക് മുൻഗണന. യുവാവ് നവംവർ അവസാനം നാട്ടിൽ വരും. Mob no: 9447675837, 9447598843

2574/Nov.1/3 Syrian Pentecostal 22 year old girl from a well known prestigious family. Born and brought  up in New York , USA. Beautiful girl 5 feet 4 inches and slim graduating with Pharm.D (Doctor of Pharmacy 2024). She is a God fearing praise and worship leader who plays guitar. Looking for a God fearing groom in the Medical field brought up in USA (preferably medical doctor) Groom must be over 5’9’’ height. Please apply with picture. Contact. + 516 729 7889

നിങ്ങൾക്കും ഒരു മാട്രിമോണിയൽ നല്കുവാനുണ്ടോ? വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക +91 9349500155


വീട്ടു ജോലിക്ക് സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവല്ലയിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രമുള്ള പെന്തെക്കോസ്തു കുടുംബത്തിൽ താമസിച്ച് പാചകവും വീട്ടുജോലികളും ചെയ്യുവാൻ 50 വയസിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക 9744740558

തിരുവല്ലയിൽ വീട് ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവല്ല പട്ടണത്തിലോ പരിസരത്തോ കാർ പാർക്കിങ് സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ വീട് വാടകയ്‌ക്കോ വിലക്കോ ആവശ്യമുണ്ട്  Ph. 9847381853